Programhandledning

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta om vilka möjligheter som finns och hur du söker.

Programhandledningen för 2018 finns också som webbversion som är lättare att söka i.

Läs webbversionen Ladda ner pdf

Läs mer

Vad är det?

Programhandledningen är en viktig del av 2018 års ansökningsomgång för Erasmus+.

Organisationer och institutioner som vill söka bidrag måste uppfylla de villkor som beskrivs i handledningen.

I handledningen kan du läsa om

  • programmets prioriteringar
  • vilken verksamhet som kan få stöd
  • hur mycket pengar som finns för olika åtgärder
  • vilka villkor som gäller.

Språkversioner

Programhandledningen finns just nu på följande språk:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas elektroniskt till det nationella programkontoret, via Erasmus+ webbformulär, eller till genomförandeorganet för Erasmus+. Tänk på att bara organisationer kan söka.

Vi håller nu på att ta fram 2018 års webbformulär och tillhörande handlingar. Du hittar dem på de nationella programkontorens eller genomförandeorganets webbplatser, beroende på vilka åtgärder det gäller.

Privatpersoner som vill söka bidrag måste gå genom sin organisation, institution eller skola.

Vilka är de viktigaste nyheterna?

Här är de viktigaste ändringarna för 2018:

  • Högskolestuderande kan göra praktik för att skaffa sig digitala färdigheter.
  • Inom utbytesprojekt för yrkesutbildningen ska ErasmusPro-initiativet ge de studerande möjlighet till längre utlandsvistelser.
  • Inom strategiska partnerskap finns nu ”partnerskap för skolutbyte” för att hjälpa skolorna att hitta rätt samarbetsprojekt.
  • Branschspecifika kunskapsallianser finns nu med i programhandledningen igen.
  • Finansieringsreglerna för de flesta insatserna har justerats.

Även under 2018 läggs ett särskilt fokus på att främja projekt som stöder social inkludering (särskilt av flyktingar och invandrare) och motverkar radikalisering.

Mer information

Om du behöver mer information för din organisations räkning kan du kontakta programkontoret eller Erasmuskontoret i ditt land eller genomförandeorganet i Bryssel.

Tidigare versioner av handledningen

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2017:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2016:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2015 (gäller bara 2015 års ansökningsomgång):

Programhandledningen för 2014 gäller bara 2014 års ansökningsomgång.

Dela denna sida