Erasmus+

Programhandledning

Programhandledning

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta om vilka möjligheter som finns och hur du söker.

Programhandledningen för 2017 finns också som webbversion som är lättare att söka i.

För vissa centraliserade insatser finns också en tabell med preliminära bidragsbelopp.

AvståndsberäknareWebbversion av handledningen

 

Läs mer

Vad är det?

Programhandledningen är en viktig del av 2017 års ansökningsomgång för Erasmus+.

Organisationer och institutioner som vill söka bidrag måste uppfylla de villkor som beskrivs i handledningen.

I handledningen kan du läsa om

  • programmets prioriteringar
  • vilken verksamhet som kan få stöd
  • hur mycket pengar som finns för olika åtgärder
  • vilka villkor som gäller.

Språkversioner

Programhandledningen finns just nu på följande språk:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Det finns också en webbversion på engelska. Andra språkversioner läggs ut under 2017.

Hur söker jag?

Ansökan ska skickas elektroniskt till det nationella programkontoret eller till genomförandeorganet för Erasmus+. Tänk på att bara organisationer kan söka.

Vi håller nu på att ta fram 2017 års webbformulär och tillhörande handlingar. Du hittar dem på de nationella programkontorens eller genomförandeorganets webbplatser, beroende på vilka åtgärder det gäller.

Privatpersoner som vill söka bidrag måste gå genom sin organisation, institution eller skola.

Vilka är de viktigaste nyheterna?

Här är de viktigaste ändringarna för 2017:

  • Den nya aspekten ”Europeiska prioriteringar i ett nationellt sammanhang” har införts för strategiska partnerskap. Du kan läsa mer om detta på de nationella programkontorens webbplatser.
  • Finansieringsreglerna för vissa decentraliserade åtgärder har finjusterats.
  • Branschspecifika kunskapsallianser omfattas inte längre av den här allmänna ansökningsomgången och programhandledningen. Det kommer i stället en särskild ansökningsomgång som utlyses av genomförandeorganet Eacea.

Även under 2017 läggs ett särskilt fokus på att främja projekt som stöder social inkludering (särskilt av flyktingar och invandrare) och motverkar radikalisering.

Mer information

Om du behöver mer information för din organisations räkning kan du kontakta programkontoret eller Erasmuskontoret i ditt land eller genomförandeorganet i Bryssel.

Tidigare versioner av handledningen

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2016:

Här hittar du de tidigare versionerna av programhandledningen för 2015 (gäller bara 2015 års ansökningsomgång):

Programhandledningen för 2014 gäller bara 2014 års ansökningsomgång.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.