Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je ključni dokument, namenjen vsem, ki želijo temeljito spoznati program Erasmus+.

Udeležence programa in sodelujoče organizacije seznani z vsemi možnostmi, ki jih ponuja program Erasmus+.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ 2018 je na voljo tudi v spletni različici, ki uporabniku v prijaznejši in dostopni obliki omogoča lažje iskanje informacij.

Spletni vodnik Prenesi PDF

O vodniku

Za kaj gre

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del razpisa za zbiranje predlogov Erasmus+ za leto 2018.

Organizacije in ustanove, ki želijo zaprositi za finančna sredstva v okviru tega razpisa, morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje in financiranje, navedene v vodniku.

V vodniku boste našli informacije o:

  • prednostnih področjih programa Erasmus+,
  • ukrepih, ki bodo financirani,
  • finančnih sredstvih, ki so na voljo za posamezne ukrepe,
  • natančne informacije glede sodelovanja.

Razpoložljive jezikovne različice

Vodnik je na voljo v naslednjih jezikih:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


V primeru pomenskih razhajanj v posameznih prevodih se upošteva angleška različica.

Prijava

 

Organizacije lahko spletno vlogo oddajo nacionalni agenciji, prek spletne strani Obrazci Erasmus+, ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Spletne prijavne obrazce za leto 2018 in povezane dokumente še pripravljamo in jih bomo glede na posamezne ukrepe objavili bodisi na spletišču nacionalnih agencij bodisi na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Posamezniki naj se glede prijave pozanimajo pri svoji organizaciji ali izobraževalni ustanovi.

Glavne spremembe

Glavne spremembe leta 2018 so:

  • dodatne možnosti opravljanja delovne prakse, ki študentom Erasmus+ omogočajo pridobiti digitalna znanja,
  • pobuda ErasmusPro, ki bo dijakom poklicnega izobraževanja omogočila daljše izmenjave za vajeništvo,
  • nova oblika partnerstev za izmenjavo med šolami, ki bodo olajšala projekte sodelovanja med šolami,
  • ponovna vključitev ukrepa „koalicije sektorskih spretnosti“,
  • izpopolnjena pravila financiranja za večino ukrepov.

Poudarek vodnika 2018 je tako kot v letu 2017 na podpori projektom v zvezi s socialnim vključevanjem (predvsem beguncev in migrantov) ter preprečevanjem radikalizacije.

Več informacij

Organizacije se za dodatne informacije lahko obrnejo na svojo nacionalno agencijo, nacionalni urad ali Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Prejšnje različice vodnika

Prejšnje različice Vodnika za prijavitelje 2017:

Prejšnje različice Vodnika za prijavitelje 2016:

Objavljamo tudi različice vodnika za prijavitelje 2015 (veljajo samo za razpis Erasmus+ 2015):

Ogledate si lahko tudi vodnik za prijavitelje 2014, ki pa velja zgolj za razpis Erasmus+ 2014.