Erasmus+

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je ključni dokument, namenjen vsem, ki želijo temeljito spoznati program Erasmus+.

Udeležence programa in sodelujoče organizacije seznani z vsemi možnostmi, ki jih ponuja program Erasmus+.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ 2017 je na voljo tudi v spletni različici, ki uporabniku v prijaznejši in dostopni obliki omogoča lažje iskanje informacij.

Za nekatere osrednje ukrepe je na voljo tudi preglednica z okvirnimi zneski financiranja.

Kalkulator razdaljespletni vodnik

 

O vodniku

Za kaj gre

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del razpisa za zbiranje predlogov Erasmus+ za leto 2017.

Organizacije in ustanove, ki želijo zaprositi za finančna sredstva v okviru tega razpisa, morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje in financiranje, navedene v vodniku.

V vodniku boste našli informacije o:

  • prednostnih področjih programa Erasmus+,
  • ukrepih, ki bodo financirani,
  • finančnih sredstvih, ki so na voljo za posamezne ukrepe,
  • natančne informacije glede sodelovanja.

Razpoložljive jezikovne različice

Vodnik je na voljo v naslednjih jezikih:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Spletna različica je na voljo tudi v angleščini (druge jezikovne različice bodo na voljo leta 2017).

Prijava

Organizacije lahko spletno vlogo oddajo nacionalni agenciji ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Spletne prijavne obrazce za leto 2017 in povezane dokumente še pripravljamo in jih bomo glede na posamezne ukrepe objavili bodisi na spletišču nacionalnih agencij bodisi na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Posamezniki naj se glede prijave pozanimajo pri svoji organizaciji ali izobraževalni ustanovi.

Glavne spremembe

Glavne spremembe leta 2017 so:

  • Uveden je koncept „evropske prednostne naloge v nacionalnem kontekstu” v okviru strateškega partnerstva KA2. Več informacij na spletiščih posameznih nacionalnih agencij.
  • Izpopolnjena so pravila o financiranju nekaterih decentraliziranih ukrepov.
  • Ukrep „Koalicije sektorskih spretnosti” ni več zajet v tem splošnem razpisu in vodniku za prijavitelje, ampak bo zajet v posebnem razpisu za zbiranje predlogov Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Poudarek vodnika 2017 je tako kot v letu 2016 na podpori projektom v zvezi s socialnim vključevanjem (predvsem beguncev in migrantov) ter preprečevanjem radikalizacije.

Več informacij

Organizacije se za dodatne informacije lahko obrnejo na svojo nacionalno agencijo, nacionalni urad ali Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Prejšnje različice vodnika

Prejšnje različice Vodnika za prijavitelje 2016:

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.