Erasmus+

Sprievodca programom

Sprievodca programom

Sprievodca programom Erasmus+ je kľúčovým dokumentom pre všetky subjekty a osoby, ktoré chcú získať podrobné informácie o programe Erasmus+.

Účastníci a zúčastnené organizácie v ňom nájdu podrobne vysvetlené všetky príležitosti, ktoré ponúka program Erasmus+.

Sprievodca programom na rok 2017 je k dispozícii aj ako online verzia, ktorá ponúka ľahko použiteľný, prístupný formát s jednoduchým vyhľadávaním.

Pre niektoré centralizované akcie je k dispozícii aj prehľad predbežného financovania.

Kalkulačka na výpočet vzdialenostiOnline sprievodca

 

O dokumente

O čo ide?

Programový sprievodca Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2017.

Organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem o finančnú podporu v rámci tejto výzvy, musia spĺňať podmienky účasti a financovania uvedené v sprievodcovi.

V tomto dokumente sú uvedené:

  • informácie o prioritách programu,
  • informácie o podporovaných akciách,
  • informácie o finančných prostriedkoch dostupných pre rôzne akcie,
  • podrobné informácie o účasti.

Dostupné jazykové verzie

Sprievodca programom je dostupný v týchto jazykoch:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Online verzia je k dispozícii v angličtine (ďalšie jazykové verzie budú k dispozícii v roku 2017).

Ako sa prihlásiť?

Organizácie môžu svoje žiadosti predkladať elektronicky národnej agentúre vo svojej krajine alebo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Online formuláre prihlášok a súvisiace dokumenty na rok 2017 sa v súčasnosti pripravujú a budú dostupné na webových lokalitách národných agentúr alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v závislosti od príslušnej akcie.

Jednotlivci, ktorí chcú podať žiadosť, by sa mali obrátiť na svoju organizáciu, inštitúciu alebo vzdelávacie zariadenie.

Aké sú hlavné zmeny?

Medzi hlavné zmeny na rok 2017 patria:

  • zavedenie koncepcie „európskych priorít v národnom kontexte“ v rámci kľúčovej akcie 2 (Strategické partnerstvá). Ďalšie informácie získate na webovej lokalite príslušnej národnej agentúry,
  • úprava pravidiel financovania pre niektoré centralizované akcie,
  • všeobecná výzva a sprievodca programom sa už nevzťahujú na akciu „Aliancie pre sektorové zručnosti“. Na túto akciu bude vypísaná osobitná výzva na predkladanie návrhov v gescii Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Podobne ako v roku 2016, aj v sprievodcovi programom na rok 2017 sa osobitný dôraz kladie na podporu projektov zameraných na sociálne začlenenie (najmä utečencov a migrantov) a predchádzanie radikalizácii.

Kde sa dozviete viac?

Organizácie sa v prípade otázok týkajúcich sa postupu môžu obrátiť na národnú agentúru, národnú kanceláriu alebo Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli.

Kde nájdete predchádzajúce verzie sprievodcu?

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2016 obsahuje:

Predchádzajúce verzie sprievodcu programom na rok 2015 (ktoré sa týkajú len výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2015) nájdete tu:

K dispozícii je takisto sprievodca programom na rok 2014, avšak platí len pre výzvu na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2014.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.