Sprievodca programom

Sprievodca programom Erasmus+ je kľúčovým dokumentom pre všetky subjekty a osoby, ktoré chcú získať podrobné informácie o programe Erasmus+.

Účastníci a zúčastnené organizácie v ňom nájdu podrobne vysvetlené všetky príležitosti, ktoré ponúka program Erasmus+.

Sprievodca programom na rok 2018 je k dispozícii aj ako online verzia, ktorá ponúka ľahko použiteľný, prístupný formát s jednoduchým vyhľadávaním.

Prečítajte si sprievodcu programom Stiahnuť vo formáte PDF

O dokumente

O čo ide?

Programový sprievodca Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2018.

Organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem o finančnú podporu v rámci tejto výzvy, musia spĺňať podmienky účasti a financovania uvedené v sprievodcovi.

V tomto dokumente sú uvedené:

  • informácie o prioritách programu,
  • informácie o podporovaných akciách,
  • informácie o finančných prostriedkoch dostupných pre rôzne akcie,
  • podrobné informácie o účasti.

Dostupné jazykové verzie

Sprievodca programom je dostupný v týchto jazykoch:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


V prípade protichodných významov medzi jazykovými verziami je smerodajná anglická verzia.

Ako sa prihlásiť?

Organizácie môžu svoje žiadosti predkladať elektronicky národnej agentúre vo svojej krajine, prostredníctvom webovej lokality Erasmus+ Forms, alebo Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Online formuláre prihlášok a súvisiace dokumenty na rok 2018 sa v súčasnosti pripravujú a budú dostupné na webových lokalitách národných agentúr alebo Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v závislosti od príslušnej akcie.

Jednotlivci, ktorí chcú podať žiadosť, by sa mali obrátiť na svoju organizáciu, inštitúciu alebo vzdelávacie zariadenie.

Aké sú hlavné zmeny?

Medzi hlavné zmeny na rok 2018 patria:

  • nové príležitosti pre vysokoškolských študentov v rámci programu Erasmus+, ktorí sa môžu zapojiť do stáží zameraných na zlepšovanie digitálnych zručností,
  • iniciatíva ErasmusPro v rámci projektov mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktorej cieľom je podporiť dlhodobú mobilitu študentov v tejto oblasti,
  • nový formát „partnerstvá zamerané na školské výmeny “ v rámci strategických partnerstiev, ktorý má pomôcť školám lepšie si nájsť cestu k projektom spolupráce,
  • akcia „aliancie pre sektorové zručnosti“ bola opätovne zahrnutá do sprievodcu programom,
  • pravidlá financovania pre väčšinu opatrení boli spresnené.

Podobne ako v roku 2017, aj v sprievodcovi programom na rok 2018 sa osobitný dôraz kladie na podporu projektov zameraných na sociálne začlenenie (najmä utečencov a migrantov) a predchádzanie radikalizácii.

Kde sa dozviete viac?

Organizácie sa v prípade otázok týkajúcich sa postupu môžu obrátiť na národnú agentúru, národnú kanceláriu alebo Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli.

Kde nájdete predchádzajúce verzie sprievodcu?

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2018 obsahuje:

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2017 obsahuje:

Predchádzajúca verzia programového sprievodcu na rok 2016 obsahuje:

Predchádzajúce verzie sprievodcu programom na rok 2015 (ktoré sa týkajú len výzvy na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2015) nájdete tu:

K dispozícii je takisto sprievodca programom na rok 2014, avšak platí len pre výzvu na predkladanie návrhov programu Erasmus+ na rok 2014.

Zdieľajte túto stránku