Erasmus+

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Erasmus+ przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę na temat programu Erasmus+.

Uczestnicy i organizacje uczestniczące znajdą w nim pełne informacje o wszystkich możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+.

Przewodnik po programie na 2017 r. jest również dostępny w wersji online, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika i w której znacznie łatwiej wyszukiwać informacje.

Dostępna jest również tabela z orientacyjnymi kwotami finansowania w przypadku niektórych działań scentralizowanych.

Kalkulator odległości Przewodnik online

 

Najważniejsze informacje

Co to takiego?

Przewodnik po programie Erasmus+ stanowi integralną część zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2017.

Organizacje i instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków muszą spełniać warunki uczestnictwa i finansowania przedstawione w tym przewodniku.

Dokument ten zawiera informacje na następujące tematy:

  • priorytety programu,
  • wspierane działania,
  • kwoty finansowania dostępne dla poszczególnych działań,
  • szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa.

Jakie wersje językowe są dostępne?

Przewodnik po programie dostępny jest w następujących językach:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Wersja online jest również dostępna w języku angielskim (pozostałe wersje językowe zostaną udostępnione w 2017 r.).

Jak złożyć wniosek?

Organizacje powinny przesyłać wnioski drogą elektroniczną do agencji krajowych w poszczególnych państwach lub do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Obecnie trwa opracowywanie elektronicznych formularzy wniosków i powiązanych dokumentów na rok 2017 – zostaną one udostępnione na stronach agencji krajowych bądź Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, w zależności od poszczególnych działań.

Osoby, które chciałyby się zgłosić do udziału w programie, powinny zasięgnąć informacji w swojej organizacji, instytucji lub placówce oświatowej.

Jakie są najważniejsze zmiany?

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2017 r. obejmują:

  • wprowadzenie pojęcia „europejskich priorytetów w kontekście krajowym” w ramach akcji 2 - partnerstwo strategiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych agencji krajowych.
  • dostosowanie zasad finansowania w przypadku niektórych działań zdecentralizowanych
  • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych nie będą już objęte ogólnym zaproszeniem do składania wniosków i przewodnikiem po programie, ale zostaną włączone do osobnego zaproszenia do składania wniosków ogłaszanym przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Podobnie jak w wersji z 2016 r, w przewodniku po programie na 2017 r. szczególny nacisk położono na promowanie projektów wspierających włączenie społeczne (zwłaszcza uchodźców i imigrantów), jak również zapobieganie radykalizacji postaw.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Organizacje mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przebiegu procedury, kontaktując się ze swoją agencją krajową, biurem krajowym lub Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli.

Gdzie można znaleźć poprzednie wersje przewodnika?

Poprzednia wersja Przewodnika po programie na 2016 r. obejmuje:

Poprzednie wersje przewodnika po programie na rok 2015 (który jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2015) są dostępne poniżej:

Dostępny jest również przewodnik po programie na rok 2014 r., ale jest ważny wyłącznie w połączeniu z zaproszeniem do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2014.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.