Ohjelmaopas

Erasmus+ -ohjelmaopas on hyödyllinen tietolähde kaikille, jotka tarvitsevat perusteellista tietoa Erasmus+ -ohjelmasta.

Oppaassa on tuen hakijoille kattavat tiedot tuettavista toimista ja tukiperusteista.

Erasmus+ -ohjelmaopas 2018 on saatavilla myös verkkoversiona entistä helppokäyttöisemmässä muodossa.

Ohjelmaopas verkossa Ohjelmaopas pdf-tiedostona

Perustiedot

Ohjelmaoppaan sisältö

Erasmus+ -ohjelmaopas on olennainen osa vuoden 2018 Erasmus+ -ehdotuspyyntöä.

Ohjelmaoppaaseen on koottu ehdot, jotka ehdotuspyynnön kautta rahoitettavien toimien ja rahoitusta hakevien oppilaitosten ja muiden organisaatioiden on täytettävä.

Oppaassa esitellään

  • ohjelman painopisteet
  • tuettavat toimet
  • rahoitusmuodot
  • hakumenettelyt.

Kieliversiot

Ohjelmaopas on saatavilla seuraavilla kielillä:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Hakumenettely

Organisaatiot voivat jättää rahoitushakemuksensa sähköisesti Erasmus+ -ohjelman kansalliseen toimistoon, tai Erasmus+ forms -verkkosivuston kautta, tai EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Vuoden 2018 hakulomakkeita ja niihin liittyviä asiakirjoja laaditaan parhaillaan. Ne tulevat toimesta riippuen saataville joko kansallisten toimistojen tai EACEA:n sivustoille.

Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta suoraan, vaan heidän on otettava yhteyttä omaan oppilaitokseensa tai muuhun edustamaansa organisaatioon.

Ohjelman 2018 uudistukset

Erasmus+ -ohjelmaan on vuonna 2018 tehty muun muassa seuraavat muutokset:

  • korkeakouluopiskelijoille tarjotaan uusia mahdollisuuksia digiosaamista kehittävään harjoitteluun
  • uudesta ErasmusPro-aloitteesta tuetaan ammatillisessa koulutuksessa olevien pitkäaikaisia harjoittelujaksoja
  • strategisiin kumppanuushankkeisiin on lisätty uutena hanketyyppinä ”kouluvaihtokumppanuus” koulujen välisen yhteistyön lisäämiseksi
  • ohjelmaan on palautettu ”alakohtaiset osaamisyhteenliittymät”
  • useimpien toimien rahoitussääntöihin on tehty pieniä muutoksia.

Oppaassa kiinnitetään edellisvuotiseen tapaan erityistä huomiota hankkeisiin, joilla edistetään pakolaisten ja maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta ja ehkäistään radikalisoitumista.

Lisätietoja

Lisätietoja saa ohjelmamaiden kansallisista toimistoista, kumppanimaiden kansallisista yhteypisteistä ja EACEA:sta.

Ohjelmaoppaan versiot

Vuoden 2017 ohjelmaoppaan versiot:

Vuoden 2016 ohjelmaoppaan versiot:

Vuoden 2015 ohjelmaoppaan versiot (joita sovelletaan vain vuoden 2015 Erasmus+ -ehdotuspyyntöön) ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Saatavilla on myös ohjelmaopas 2014, jota sovelletaan vain vuoden 2014 Erasmus+ -ehdotuspyyntöön.

Jaa tämä sivu