Programmijuhend

Erasmus+ programmijuhend on peamine abivahend kõigile, kes soovivad programmiga põhjalikumalt tutvuda.

Osalejad leiavad sellest Erasmus+ toetuste kohta kogu vajaliku teabe.

2018. aasta programmijuhendist on olemas ka kasutajasõbralikum veebiversioon, kust on teavet lihtsam otsida.

Tutvu programmijuhendiga Laadi alla PDF

Tutvustus

Millega on tegemist?

Programmi Erasmus+ juhend on Erasmus+ 2018. aasta konkursikutse lahutamatu osa.

Konkursikutse raames toetust taotlevad organisatsioonid ja kõrgkoolid peavad täitma programmijuhendis esitatud osalemis- ja rahastamistingimused.

Programmijuhend sisaldab järgmist teavet:

  • programmi prioriteedid,
  • toetatavad meetmed,
  • meetmetele antava toetuse suurus,
  • üksikasjalik teave osalemise kohta.

Millistes keeltes on programmijuhend avaldatud?

Praegu on programmijuhend avaldatud järgmistes keeltes.

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

 

Kui eri keeleversioonide vahel esineb vastuolusid, on ülimuslik ingliskeelne versioon.

Kuidas taotleda?

Organisatsioonidel palutakse taotlused saata elektrooniliselt riiklikule büroole, või veebisaidilt Erasmus+ vormid, või Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile.

Praegu käib töö 2018. aasta elektrooniliste taotlusvormide ja nendega seotud dokumentide ettevalmistamiseks ning need avaldatakse meetme laadist sõltuvalt kas riiklike büroode või Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil.

Üksikisikud ei saa ise toetust taotleda, vaid peaksid võtma ühendust oma organisatsiooni, kõrgkooli või haridusasutusega.

Millised on peamised muudatused?

2018. aastal Erasmus+ programmis tehtud peamised muudatused:

  • Lisavõimalused Erasmus+ üliõpilastele praktika jaoks, mille eesmärk on omandada digitaalseid oskusi.
  • Algatus „ErasmusPro“ kutsehariduse ja -koolituse valdkonna liikuvusprojektide raames kutsekoolide õppurite pikaajalise liikuvuse edendamiseks.
  • Uus koolivahetuspartnerluse vorm strateegiliste partnerluste raames, et aidata koolidel paremini leida koostööprojekte.
  • Valdkondlike oskuste ühendused on programmijuhendisse tagasi toodud.
  • Kohandatud on enamiku meetmete rahastamiseeskirju.

2018. aasta programmijuhendis pööratakse sarnaselt eelmise aasta juhendile erilist tähelepanu (eelkõige pagulaste ja rändajate) sotsiaalset kaasamist toetavatele ning radikaliseerumise vastu võitlevatele projektidele.

Kust leida lisateavet?

Põhjalikumat teavet annavad riikide Erasmus+ bürood või ametid ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet, mis asub Brüsselis.

Kust leida programmijuhendi eelmisi versioone?

2018. aasta programmijuhendi eelmised versioonid leiate altpoolt:

2017. aasta programmijuhendi eelmised versioonid leiate altpoolt:

2016. aasta programmijuhendi eelmised versioonid leiate altpoolt:

Lingid 2015. aasta programmijuhendi eelmiste versioonide juurde (kehtivad ainult Erasmus+ 2015. aasta konkursikutse kohta):

Tutvuda saab ka 2014. aasta programmijuhendiga, kuid see kehtib ainult Erasmus+ 2014. aasta konkursikutse kohta.

Jaga seda lehte