Příručka k programu Erasmus+

Příručka k programu Erasmus+ je klíčovým dokumentem pro každého, kdo se chce s tímto programem dobře obeznámit.

Účastníci a zúčastněné organizace tam najdou údaje o všech příležitostech, které program Erasmus+ nabízí.

Příručka k programu na rok 2018 je rovněž k dispozici v online verzi, jejíž formát vám umožní se lépe zorientovat a rychleji najít, co hledáte.

Příručka k programu k nahlédnutí Stáhnout PDF

Informace o příručce

K čemu slouží?

Příručka k programu Erasmus+ tvoří nedílnou součást výzvy k předkládání návrhů v rámci programu v roce 2018.

Organizace a instituce, které chtějí získat v rámci této výzvy finanční prostředky, musí splňovat podmínky účasti a financování uvedené v této příručce.

Ta obsahuje:

  • informace o prioritách programu
  • informace o podporovaných typech činností
  • informace o finančních prostředcích vyčleněných na různé činnosti
  • podrobné informace o podmínkách účasti

Které jazykové verze jsou k dispozici?

Příručka je nyní k dispozici v těchto jazycích:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi.

Jak podat žádost o prostředky z programu?

Organizace podávají žádost online u národní agentury, podat žádost online na stránkách formuláři programu Erasmus+, příslušné země nebo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V současné době se připravují online formuláře žádostí pro rok 2018 a související dokumenty. Budou dostupné buď na internetových stránkách národních agentur, anebo Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (podle toho, o jakou akci konkrétně jde).

Jednotlivci, kteří se chtějí do programu přihlásit, by se měli obrátit na svou organizaci nebo vzdělávací či jinou instituci.

Jaké hlavní změny nový ročník přináší?

V roce 2018 se mění následující:

  • Další příležitostí pro vysokoškolské studenty k absolvování stáže zaměřené na získávání digitálních dovedností.
  • Iniciativa ErasmusPro v rámci projektů mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET) na podporu dlouhodobé mobility studentů VET.
  • Výměnné partnerství mezi školami – nový formát v rámci strategických partnerství s cílem pomoci školám lépe využít projekty spolupráce.
  • Do příručky byla znovu zařazena část „Aliance odvětvových dovedností“.
  • Pravidla financování byla u většiny opatření modernizována.

V Příručce k programu na rok 2018 se podobně jako v roce 2017 klade zvláštní důraz na podporu projektů propagujících sociální začlenění (zejména začlenění uprchlíků a migrantů) a rovněž na prevenci radikalizace.

Chcete se dozvědět více?

Organizace, které mají zájem o další informace, jak postupovat, se mohou obracet na svou národní agenturu, národní kancelář nebo na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v Bruselu.

Kde najít předešlé verze příručky k programu?

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2018 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2017 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručky k programu na rok 2016 jsou k dispozici níže:

Předchozí verze Příručka k programu na rok 2015, které se vztahují pouze na výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2015, jsou k dispozici níže:

Příručka k programu pro rok 2014 (tj. Průvodce programem Erasmus+) je rovněž k dispozici, ale vztahuje se pouze na výzvu k předkládání návrhů z roku 2014.

Sdílej tuto stránku