Erasmus+

Ръководство за програмата

Ръководство за програмата

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният документ за информация за всеки, който би желал да се запознае по-подробно с програмата.

Участниците и участващите организации могат да намерят подробна информация за всички възможности, подкрепяни с програмата.

Ръководството за програмата за 2017 г. е достъпно и под формата на онлайн версия, която е по-лесна за използване и търсене на информация.

За някои централизирани действия е налична и таблица с индикативен размер на финансирането.

Калкулатор за разстоянияОнлайн ръководство

 

За ръководството

За какво става въпрос?

Ръководството за програма „Еразъм+“ е неразделна част от поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2017 г.

Организациите и институциите, които искат да кандидатстват за финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

Ръководството съдържа информация за:

  • приоритетите на програмата;
  • действията, които ще се подкрепят;
  • наличното финансиране за различните действия;
  • критериите за участие.

Какви езикови версии са налични?

Ръководството за програмата е достъпно на следните езици:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  

Достъпна е и онлайн версия на английски (версии на другите езици ще бъдат достъпни през 2017 г.).

Как да кандидатствате?

Организациите се приканват да подават онлайн заявления до съответната национална агенция или до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Онлайн формулярите за кандидатстване за 2017 г. и свързаните с тях документи се изготвят в момента и ще бъдат достъпни или на уебсайтовете на националните агенции, или на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в зависимост от съответните действия.

Физически лица, които желаят да кандидатстват, трябва да се свържат със своята организация, институция или учебно заведение.

Какви са основните промени?

Основните промени за 2017 г. включват:

  • Въвежда се концепцията за „европейски приоритети в национален контекст“ по КД2 „Стратегически партньорства“. За повече информация вижте уебсайта на съответната национална агенция.
  • Правилата за финансиране на някои децентрализирани действия са прецизирани.
  • Действието „Секторни алианси на уменията“ вече не попада в обхвата на общата покана и ръководството за програмата. То ще бъде предмет на специфична покана за представяне на предложения, която Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура ще организира.

Както и през 2016 г., в ръководството за програмата за 2017 г. се обръща особено внимание на насърчаването на проекти, които са в подкрепа на социалното приобщаване (особено на бежанци и мигранти), както и на предотвратяването на радикализацията.

Къде можете да намерите повече информация?

Свържете се със съответната национална агенция, национално бюро или Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура в Брюксел.

Къде можете да намерите предишни версии на ръководството?

Предишните версии на ръководството за програмата за 2016 г. включват:

Предишните версии на ръководството за програмата от 2015 г. (което важи само за поканата за представяне на предложения по Еразъм+ за 2015 г.) са достъпни по-долу:

Можете да видите и ръководството за програмата за 2014 г., но то се отнася само до поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2014 г.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.