OLS-kielivalmennuspalvelu

Online Linguistic Support -kielivalmennuspalvelu (OLS) on tarkoitettu Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville. Tämän verkossa toimivan palvelun avulla he voivat testata ja parantaa kielitaitoaan ennen kuin lähtevät ulkomaille opiskelemaan, töihin tai vapaaehtoistoimintaan ja saada näin enemmän irti matkastaan.

Kielitaidon puute estää monia osallistumasta EU:n koulutus- ja nuorisotoiminnan kansainvälisiin ohjelmiin. OLS-kielivalmennuspalvelun ansiosta kielenopetusta saa nyt joustavasti ja helposti. Palvelulla edistetään kieltenoppimista ja kielellistä monimuotoisuutta, mikä on yksi Erasmus+ ‑ohjelman erityistavoitteista.

Kielivalmennuspalvelun kielitaitotestejä ja kielikursseja hyödyntää vuosittain yli 350 000 Erasmus+ -hankkeisiin osallistuvaa. Näitä kursseja käyneet ovat yleensä onnistuneet nostamaan kielitaitonsa tason eurooppalaisen kieliviitekehyksen seuraavalle tasolle.

OLS-kielivalmennuspalvelun sivusto Pakolaisten OLS-kielivalmennuspalvelu

Kielivalmennuspalvelu pähkinänkuoressa

Kohderyhmä

OLS-kielivalmennuspalvelua voivat käyttää

Palvelu on saatavilla EU:n kaikilla virallisilla kielillä: bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Kielivalmennuspalvelun toiminta

Erasmus+ ‑hankkeisiin ulkomaille suuntaavat voivat ennen lähtöään testata kielivalmennuspalvelun avulla taitojaan kielessä, jota he opinnoissa, töissä tai vapaaehtoistehtävissä tarvitsevat. Korkeakouluvaihtoon lähteville kielitaidon arviointi on pakollista. Näin varmistetaan, että opiskelijan kielitaito on vastaanottavan oppilaitoksen edellyttämällä tasolla. Äidinkielenään kyseistä kieltä puhuvat vapautetaan arvioinnista, ja vapautuksen voi saada myös muista perustelluista syistä. Arvioinnin tulokset eivät estä Erasmus+ -toimiin osallistumista.

Ulkomaille lähtevät voivat halutessaan osallistua verkkokielikurssille ennen lähtöään ja ulkomaanoleskelunsa aikana. Kielikursseilla annetaan henkilökohtaista ohjausta muun muassa verkossa järjestettävillä pienryhmäoppitunneilla ja interaktiivisilla massakursseilla. Jos osallistujan kielitaito ensisijaisessa ulkomailla käytettävässä kielessä on riittävän hyvä (vähintään B2-taso), hän voi halutessaan opiskella myös kohdemaan kieltä, jos se kuuluu palvelun valikoimaan.

Jos tarvittava kieli ei kuulu kielivalmennuspalvelun valikoimaan, lähettävä tai vastaanottava organisaatio voi antaa kielivalmennusta muilla tavoin. Erasmus+ ‑vaihdosta palattuaan osallistujat voivat pyytää loppuarviointia, jonka avulla voi mitata kielitaidon karttumista.

Palvelun käyttö

Erasmus+ -toimiin osallistuvat, jotka täyttävät edellä kuvatut ehdot, saavat oppilaitokseltaan tai organisaatioltaan käyttäjätunnuksen ja salasanan kielivalmennuspalvelun testejä ja kursseja varten.

Lisätietoa saa lähettävästä oppilaitoksesta, koordinaattoriorganisaatiosta, kansallisesta Erasmus+ ‑toimistosta ja kielivalmennuspalvelun sivuston Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta.

Käyttäjien kokemuksia

Seuraavissa haastatteluissa Erasmus+ -hankkeisiin osallistuneet kertovat kielivalmennuspalvelun käytöstä.

OLS-kielivalmennuspalvelu pakolaisille

Viimeaikaisen pakolaiskriisin seurauksena Erasmus+ -kielivalmennuspalvelu on avattu myös pakolaisten käyttöön. Palvelua voi 3 vuoden aikana käyttää maksutta 100 000 pakolaista. Euroopan komissio on osoittanut tähän tarkoitukseen 4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tukea pakolaisten mahdollisuuksia käydä koulua ja kehittää ammatillista osaamistaan Euroopan maiden koulujärjestelmissä. Erasmus+ -kielivalmennuspalvelua on tähän mennessä käyttänyt yli 53 000 pakolaista osallistujamaissa.

Seuraavalla videolla afganistanilainen mekaanikko Mohammed, joka tuli hiljattain pakolaisena Belgiaan, kertoo siitä, miten tehokkaasti hän oppi ranskaa kielivalmennuspalvelun kurssilla.

Jaa tämä sivu