Online jazyková podpora

Účelem online jazykové podpory je pomoci účastníkům programu Erasmus+ zlepšit si znalost jazyka, ve kterém hodlají pracovat, studovat nebo vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí, aby mohli tuto zkušenost co nejlépe zúročit.

Vzhledem k tomu, že nedostatek jazykových dovedností představuje i nadále jednu z hlavních překážek širší účasti mladých lidí na vzdělávání a odborné přípravě v zahraničí, představuje naše jazyková podpora snadnou a rychlou pomoc. Přispívá tak k plnění jednoho z konkrétních cílů programu Erasmus+, kterým je podpora výuky jazyků a jazykové rozmanitosti.

Každý rok si více než 350 000 účastníků programu Erasmus+ díky naší jazykové podpoře otestuje své jazykové znalosti a může si je vylepšit v našich jazykových kurzech. V průměru si účastníci našich kurzů zlepší svou znalost příslušného jazyka nejméně o jednu úroveň společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

Přístup k jazykové podpoře Jazyková podpora pro uprchlíky

Základní informace

Komu online jazyková podpora slouží?

Tuto službu mohou v současné době využívat:

Online jazyková podpora je k dispozici pro všechny úřední jazyky EU: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, řečtinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.

Jak podpora funguje?

Účastníci programu Erasmus+ si mohou před odjezdem do zahraničí nechat ohodnotit své jazykové dovednosti a zjistit úroveň znalostí jazyka, který budou používat při studiu, práci nebo dobrovolnické činnosti. Vysokoškolští studenti se musí před výjezdem tohoto hodnocení zúčastnit povinně, aby se potvrdilo, že splňují doporučenou úroveň, kterou doporučuje jejich přijímající organizace (s výjimkou rodilých mluvčích nebo řádně odůvodněných případů). Výsledky hodnocení jazykových znalostí nejsou pro možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ nijak směrodatné.

Účastníci, kteří si chtějí zlepšit znalost cizího jazyka, mají možnost absolvovat jazykový kurz online před odjezdem do zahraničí nebo až během pobytu. Jazykový kurz zahrnuje různé formy interaktivního odborného vedení (tzv. live coaching), mimo jiné běžnou výukuinteraktivní skupinové online kurzy (tzv. MOOC). Účastníci, kteří již mají dostatečnou znalost (alespoň na úrovni B2) hlavního cizího jazyka, který budou během pobytu v zahraničí používat, mohou absolvovat kurz jiného cizího jazyka, který se v zemi pobytu používá, pokud ho naše jazyková podpora nabízí.

Pokud služba hlavní jazyk nenabízí, poskytne jazykovou podporu vysílající nebo přijímající organizace jinými prostředky. Po návratu účastníci projdou závěrečným posouzením, které jim umožní změřit dosažený pokrok.

Jak mohu služeb jazykové podpory využít?

Pokud jste již byli do programu Erasmus+ vybráni a splňujete výše uvedená kritéria, vaše instituce/organizace vám zašle uživatelské jméno a heslo pro přístup do platformy.

Další informace vám poskytne vaše instituce či koordinující organizace, národní agentura, nebo je najdete v sekci častých otázek na stránkách platformy.

Zkušenosti účastníků programu Erasmus+

Přečtěte si rozhovory s účastníky programu Erasmus+, kteří se díky naší jazykové podpoře naučili jazyk nebo si své jazykové znalosti vylepšili:

Online jazyková podpora programu Erasmus+ pro uprchlíky

V důsledku nedávné migrační krize Evropská komise umožnila přístup k jazykové podpoře během 3letého období 100 000 uprchlíkům. Tato služba je jim přístupná na dobrovolném základě a je zdarma, protože disponuje rozpočtem ve výši 4 milionů eur. Účelem je podpořit úsilí zemí EU, které se snaží zapojit uprchlíky do evropských vzdělávacích systémů, a zajistit tak rozvoj jejich dovedností. Od zahájení této iniciativy se uprchlíci v účastnických zemích zúčastnili již více než 53 000 jazykových kurzů.

Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte, jak mechanik z Afghánistánu Mohammad, který nedávno přišel do Belgie, dosáhl díky jazykové podpoře obdivuhodného pokroku při studiu francouzštiny.

Sdílej tuto stránku