Cairt na Seirbhíse Deonaí Eorpaí

Tá príomhluachanna agus caighdeáin cháilíochta na Seirbhíse Deonaí Eorpaí leagtha síos i gCairt na Seirbhíse Deonaí Eorpaí. Chun seasamh leis na caighdeáin sin, ní mór d'eagraíochtaí ar spéis leo oibrithe deonacha na Seirbhíse Deonaí Eorpaí a sheoladh nó a choinneáil, nó atá ag comhordú tionscadail de chuid na Seirbhíse Deonaí Eorpaí, ní mór dóibh creidiúnú a bheith acu i dtús báire.

Chun é sin a dhéanamh, is é an chéad rud nach mór d'eagraíochtaí a dhéanamh iarratas ar chreidiúnú (rud nach ionann é agus iarratas ar mhaoiniú) a chur faoi bhráid a nGníomhaireachta Náisiúnta nó a chur chuig SALTO

Má cheadaítear a n-iarratas, is féidir leo ansin a bheith páirteach in iarratais ar thionscadail de chuid na Seirbhíse Deonaí Eorpaí. Is féidir creidiúnú a tharraingt siar láithreach i gcásanna nach gcomhlíontar an Chairt. Is féidir teacht ar na heagraíochtaí atá creidiúnaithe le páirt a ghlacadh sa tSeirbhís Dheonach Eorpach i mBunachar Sonraí na Seirbhíse Deonaí Eorpaí.

Tuilleadh eolais

Treoirlínte ón tSeirbhís Dheonach Eorpach maidir le Creidiúnú

Treoirlínte ón tSeirbhís Dheonach Eorpach maidir le hOiliúint agus Meastóireacht

Comhroinn an leathanach seo