Distance Calculator

För resebidrag inom programmet Erasmus+ ska sträckan beräknas med hjälp av avståndsberäknaren.

Det här är inget verktyg för enskilda deltagare för att se hur mycket bidrag man kan få. Bidragsbeloppet beror på olika faktorer, bl.a. administrativa kostnader för de deltagande organisationerna och de nationella programkontoren.

Ange det avståndsintervall som motsvarar det beräknade avståndet (i km) i bidragsansökningar och rapporter.

Avståndsberäknaren är till för organisationer som deltar i Erasmus+ så att de kan betala ut rätt bidrag till sina deltagare.

Hur gör jag?

Så här använder du avståndsberäknaren:

  1. Ange en ort i fältet ”From”.
    Klicka på en ort i den lista du får upp.
  2. Gör likadant för fältet ”To”.
  3. Klicka på ”Calculate” så får du fram avståndet i kilometer.

 

Om du inte väljer något alternativ i fälten ”From” och ”To” visas inga resultat.

Får du avståndet NaN? Ladda om sidan och gör om proceduren ovan.

Läs mer om villkoren för bidrag i programhandledningen för Erasmus+.

 

Om du inte kan se avståndsberäknaren på den här sidan kan du använda en annan version av verktyget. Använd gärna vårt feedbackformulär för att meddela oss om du får problem och ange vilken webbläsare (och version) du använder.