Distance Calculator

Na udelenie grantu na cestovné náklady v rámci programu Erasmus+ treba vypočítať cestovnú vzdialenosť pomocou kalkulačky na výpočet vzdialenosti.

Nástroj neslúži pre jednotlivcov na určenie sumy, ktorú by mali dostať; tieto sumy závisia od viacerých faktorov vrátane administratívnych nákladov vzniknutých zúčastneným organizáciám a národným agentúram.

Na základe výslednej vzdialenosti v km treba vo formulároch žiadostí a správ zvoliť príslušné vzdialenostné pásmo.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti je určená organizáciám zapojeným do programu Erasmus+ na výpočet cestovných vzdialeností na účely udelenia grantu jednotlivcom.

Návod

Kalkulačka sa používa takto:

  1. Začnite písať názov miesta do kolónky „Z:“.
    Keď sa objaví zoznam miest, kliknite na príslušný názov.
  2. Postup zopakujte v kolónke „Do:“.
  3. Kliknite na „Vypočítať“ a dostanete vzdialenosť v kilometroch.

Upozorňujeme, že musíte vybrať konkrétne mesto, obec alebo dedinu, nie krajinu.

Ak v kolónkach „Z“ a „Do“ nekliknete na žiadnu možnosť, nezobrazí sa výsledok.

Ak je výsledná vzdialenosť NaN, obnovte stránku a postupujte podľa návodu vyššie.

Podrobnejšie informácie o pravidlách financovania nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

 

V prípade problémov so zobrazovaním kalkulačky na výpočet vzdialenosti vyskúšajte alternatívnu verziu na tejto webovej stránke. Zároveň by sme boli vďační, ak by ste vyplnili formlulár spätnej väzby a informovali nás o danom probléme, ako aj type (a verzii) vášho prehliadača.