Distance Calculator

Aby uzyskać dofinansowanie kosztów podróży uczestników w ramach programu Erasmus+, należy za pomocą kalkulatora odległości obliczyć długość trasy.

Narzędzie to nie jest przeznaczone dla osób indywidualnych, aby mogły ustalić kwotę dofinansowania, jaką powinny otrzymać. Kwota ta zależy od różnych czynników, w tym kosztów administracyjnych ponoszonych przez organizacje uczestniczące i agencje krajowe.

W zależności od odległości wyrażonej w km należy w formularzach wniosków i sprawozdań wybrać odpowiedni przedział odległości.

Kalkulator odległości przeznaczony jest dla organizacji uczestniczących w programie Erasmus+, aby mogły obliczyć długość trasy w celu dofinansowania kosztów podróży osób indywidualnych.

Instrukcja

Aby skorzystać z symulatora:

  1. W polu „Z:” zacznij wpisywać nazwę miejsca wyjazdu:
    pojawi się lista, na której kliknięciem wskaż właściwe miejsce.
  2. W ten sam sposób wskaż miejsce docelowe w polu „Do:" .
  3. Kliknij na przycisk „Oblicz”, aby uzyskać odległość w kilometrach.

 

Jeśli nie klikniesz na opcję w polach „Z” i „Do”, nie wyświetli się żaden wynik.

Jeśli otrzymasz odległość NaN, odśwież stronę i postępuj zgodnie z instrukcją powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

 

Jeżeli masz problem z wyświetleniem kalkulatora odległości, możesz uzyskać dostęp do jego innej wersji na stronie internetowej na temat kształcenia i szkolenia. Będziemy też wdzięczni za poinformowanie nas, za pomocą specjalnego formularza, o zaistniałym problemie i podanie nam nazwy przeglądarki, z której korzystasz (w tym jej wersji).