Distance Calculator

Chun tacaíocht deontais a fháil maidir le costais taistil sa Chlár Erasmus+, ní mór achair taistil a ríomh ag úsáid an áireamháin achair.

Níl an uirlis deartha le haghaidh daoine aonair le fáil amach cé mhéad ba cheart dóibh a fháil mar mhaoiniú; bíonn na suimeanna sin ag brath ar chúinsí éagsúla, lena n-áirítear costais riaracháin a bhíonn le híoc ag eagraíochtaí rannpháirteacha agus ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta.

Bunaithe ar an achar a léirítear in km, ní mór an banda achair a chomhfhreagraíonn dó a roghnú sna foirmeacha iarratais agus tuarascála.

Tá an t-áireamhán achair deartha le haghaidh eagraíochtaí atá páirteach sa Chlár Erasmus+ chun achair taistil a ríomh ar mhaithe le tacaíocht deontais a chur ar fáil do dhaoine aonair.

Treoracha

D’fhonn an t-áireamhán a úsáid, ba cheart duit:

  1. Suíomh a chur isteach sa bhosca “Ó:"
    nuair a thugtar an liosta suíomhanna duit, cliceáil ar an gceann ceart.
  2. Déan an rud céanna sa bhosca “Chuig:”.
  3. Cliceáil “Ríomh” chun an t-achar a fháil, rud a thugtar i gciliméadair.

 

Mura gcliceálann tú ar rogha sna boscaí “Ó" agus “Chuig”, ní thaispeánfar aon toradh.

Má fhaigheann tú achar NaN, déan do leathanach a athnuachan agus lean na treoracha thuas.

Chun eolas mionsonraithe maidir leis na rialacha maoinithe a fháil, féach Treoirleabhar Erasmus+.

 

Má tá deacrachtaí agat an t-áireamhán achair a fheiceáil, féadfaidh tú leagan malartach a rochtain ar an suíomh gréasáin Oideachais agus Oiliúna. Bheimis buíoch freisin dá bhféadfá an fhadhb atá agat a chur in iúl dúinn, mar aon le do bhrabhsálaí (lena n-áirítear an leagan) agus do chóras oibriúcháin ar an bhfoirm aiseolais.