Distance Calculator

Pro účely podpory na úhradu cestovních údajů v rámci programu Erasmus + je potřeba k výpočtům cestovní vzdálenosti používat kalkulačku vzdáleností.

Tento nástroj neslouží k tomu, aby si jednotlivci vypočetli, kolik finančních prostředků by měli obdržet. Částka, kterou jednotlivec obdrží, totiž závisí na různých faktorech, včetně toho, jaké správní náklady vzniknou zúčastněným organizacím a národním agenturám.

Příslušná vzdálenost v km se povinně uvádí v přihláškách, žádostech a ve formulářích pro podávání zpráv.

Kalkulačka vzdáleností je určena organizacím účastnícím se programu Erasmus+, které si pomocí ní vypočtou vzdálenosti pro účely grantové podpory jednotlivcům.

Návod

Kalkulačka se používá takto:

  1. Nejdříve byste měli do části „Z:“ začít vepisovat název požadovaného města nebo obce.
    Objeví se seznam – v něm najdete příslušné místo a kliknete na něj.
  2. Totéž uděláte v případě pole „Do:“
  3. Pak kliknete na tlačítko „Vypočíst“ a objeví se vzdálenost v kilometrech.

 

Pokud na žádný název místa v seznamech při vyplňování částí „Z“ a „Do“ nekliknete, kalkulačka nefunguje a žádný výsledek se neobjeví.

Pokud obdržíte vzdálenost NaN, obnovte zobrazení vaší stránky v prohlížeči a celý postup opakujte.

Podrobné informace týkající se pravidel financování, uvádí Příručka k programu Erasmus+.

 

Pokud máte problémy se zobrazením kalkulačky vzdáleností, můžete zkusit alternativní verzi na internetových stránkách Vzdělávání a odborná příprava. Rádi bychom vás také požádali, abyste nás v případě takovýchto problémů prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu informovali o tom, jaký problém nastal, a uvedli, jaký používáte prohlížeč (včetně verze) a operační systém.