Distance Calculator

За безвъзмездни средства за покриване на пътни разходи в рамките на програма „Еразъм+“ пропътуваните разстояния трябва да се изчисляват с помощта на калкулатора за разстояния.

Инструментът няма за цел да помага на физически лица да определят размера на финансирането, което трябва да получат. Сумите зависят от различни фактори, включително от административните разходи на участващите организации и националните агенции.

Въз основа на разстоянието, изразено в километри, във формулярите за кандидатстване и докладване трябва да се избере съответният диапазон на разстояние.

Калкулаторът на разстояния е предназначен за организациите, участващи в програма „Еразъм +“. С негова помощ те могат да изчисляват разстоянията във връзка с отпускането на финансова помощ на физически лица.

Указания

За да използвате калкулатора, трябва да:

  1. Започнете да въвеждате местоположението в полето „From:“ (от).
    Когато то се появи в списъка с местоположения, щракнете върху него.
  2. Повторете процедурата за полето „То:“ (до) .
  3. Щракнете върху бутона „Calculate“ (изчисляване), за да видите разстоянието в километри.

Моля, имайте предвид, че трябва да изберете конкретен град или село, а не държава.

Ако не въведете местоположение в полетата „From:“ и „То:“, няма да получите резултат.

Ако получите резултат NaN, моля, опреснете страницата и следвайте инструкциите по-горе.

За подробна информация относно правилата за финансиране, моля, вижте ръководството за програма „Еразъм +“.

 

Ако изпитвате затруднения при визуализирането на калкулатора на разстояния, можете да пробвате алтернативната версия на този уебсайт. Ще сме ви благодарни, ако ни информирате за вашия проблем, като посочите вашия браузър (включително версията) и операционната система, чрез формуляра за обратна връзка.