Erasmus+

Översikt

Vad kan jag göra?

Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020.

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta. För vissa centraliserade insatser finns också en vägledning med preliminära bidragsbelopp.

Faktablad om Erasmus+

Enskilda deltagare

Erasmus+ har något att erbjuda människor i alla åldrar och hjälper dig att utveckla och sprida dina kunskaper och erfarenheter vid institutioner och organisationer i olika länder.

Läs mer

Organisationer

Erasmus+ har något att erbjuda många olika organisationer och riktar sig till bland annat universitet och andra utbildningsanordnare, tankesmedjor, forskningsinstitut och privata företag.

Läs mer

 

Mål

Erasmus+ ska bidra till Europa 2020-strategin för tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering och till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020.

Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till målen i EU:s ungdomsstrategi.

Exempel på konkreta mål:

Resultat

Projektdatabasen för Erasmus+ innehåller de flesta av de initiativ som finansieras genom programmet, med exempel på god praxis och särskilt lyckade projekt. Resultaten sammanställs också i rapporter och statistik.

Statistik

Statistik om Erasmus+ finns på statistiksidan.

Ländernas framsteg med att nå EU-målen följs varje år upp i utbildningsöversikten och visas på interaktiva kartor.

Information om ungas situation i Europa hittar du i ungdomsbarometern.

Rapporter

En halvtidsöversyn av Erasmus+ ska bli klar 2017, och när programmet har avslutats 2020 ska en utvärderingsstudie göras.

En studie av det förra Erasmusprogrammet publicerades 2014.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.