Erasmus+

Pārskats

Iespējas

Programma “Erasmus+”, kas darbosies līdz 2020. gadam, nav tikai studentiem. Tā apvieno septiņas agrākās programmas un ir domāta plašam personu un organizāciju lokam.

Detalizētu informāciju par tās iespējām un atbilstības kritērijiem var atrast “Erasmus+” programmas vadlīnijās. Dažām centralizētām iespējām ir pieejama arī indikatīva finansēšanas rokasgrāmata.

Izlasiet “Erasmus+” faktu lapu

Privātpersonas

“Erasmus+” piedāvā visu vecumu cilvēkiem iespējas pilnveidoties un dalīties zināšanās un pieredzē ārvalstu iestādēs un organizācijās.

Iespējas privātpersonām

Organizācijas

Programma “Erasmus+” piedāvā iespējas dažādām organizācijām (augstskolām, izglītības iestādēm un apmācības nodrošinātājiem, ideju laboratorijām, pētniecības institūtiem un uzņēmumiem).

Iespējas organizācijām

 

Mērķi

“Erasmus+” sekmē izaugsmes, nodarbinātības, sociālās vienlīdzības un iekļautības stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu, kā arī stratēģiskās sistēmas “Izglītība un apmācība 2020” mērķu sasniegšanu.

Ar “Erasmus+” ir iecerēts arī sekmēt partnervalstu ilgtspējīgu attīstību augstākās izglītības jomā un veicināt to mērķu sasniegšanu, kas izvirzīti ES jaunatnes stratēģijā.

Programma risina vairākas konkrētas problēmas.

Rezultāti

Ar “Erasmus+” rezultātiem var iepazīties ziņojumos un statistikas krājumos “Erasmus+” projektu platformā, kas piedāvā informāciju par lielāko daļu iniciatīvu, kuras ir finansētas no programmas, un iepazīstina ar labāko praksi un veiksmīgu pieredzi.

Statistika

Statistika par “Erasmus+” ir pieejama lapā “Statistika”.

Pārskats par izglītību un apmācību informē par progresu, kas panākts ceļā uz stratēģiskās sistēmas “Izglītība un apmācība 2020” atsauces kritēriju īstenošanu.

Šim progresam līdzi sekot ļauj arī interaktīvu karšu kopums.

Youth monitor” (pārskats jaunatnes jomā) sniedz informāciju par jauniešu situāciju Eiropā.

Ziņojumi

Programmai “Erasmus+” tiks izstrādāts starpposma pārskats, kuru plānots pabeigt 2017. gadā. Ietekmes novērtējums tiks publicēts pēc programmas slēgšanas 2020. gadā.

Ietekmes novērtējums, kas iepazīstina ar programmas “Erasmus” galvenajiem rezultātiem, tika publicēts 2014. gadā.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.