Erasmus+

Pregled

Prilike

Predviđeno je da Erasmus+ traje do 2020. Program ne nudi prilike samo studentima; u njemu je objedinjeno sedam prethodnih programa, a nudi prilike različitim fizičkim osobama i organizacijama.

Detalje informacije o tim prilikama, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču za Erasmus+. Dostupan je i okvirni vodič za financiranje u kojem su navedene neke centralizirane mogućnosti.

Pročitajte informativni listić o programu Eramus+

Fizičke osobe

Erasmus+ nudi prilike osobama svih dobi, pomažući im da razviju i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim državama.

Mogućnosti za fizičke osobe

Organizacije

Erasmus+ nudi prilike organizacijama različitih profila, uključujući sveučilišta, pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja, trustove mozgova, istraživačke organizacije i privatna poduzeća.

Prilike za organizacije

 

Ciljevi

Cilj programa Erasmus+ jest doprinos strategiji Europa 2020. za rast, radna mjesta i socijalnu uključenost, kao i ciljevima okvira ET2020, strateškog okvira EU-a za obrazovanje i osposobljavanje.

Programom se želi i promicati održivi razvoj partnera programa u području visokog obrazovanja te pridonijeti postizanju ciljeva strategije EU-a za mlade.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

Rezultati

Rezultati programa Erasmus+ dostupni su u izvješćima i statističkim zbirkama te u okviru platforme projekata programa Erasmus+, koja obuhvaća većinu inicijativa financiranih u okviru programa te odabrane dobre prakse i priče o uspjehu.

Statistika

Statistika o programu Erasmus+ dostupna je na stranici sa statističkim podacima.

Informacije o napretku u ispunjavanju mjerila okvira ET2020 dostupne su u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja.

Napredak u pogledu ostvarivanja mjerila programa ET2020 moguće je vidjeti i kroz niz interaktivnih karata.

Slično tomu, informacije o situaciji mladih u Europi moguće je pronaći u pregledu podataka o radu s mladima.

Izvješća

Program Erasmus+ podliježe srednjoročnoj reviziji, koja će se dovršiti u 2017., te studiji učinka, koja će se objaviti po završetku programa 2020.

Po dovršetku programa Eramus, 2014. objavljena je studija učinka kojom su istaknuti rezultati programa.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.