Erasmus+

Szervezetek

Áttekintés

Azok a szervezetek, amelyek részt kívánnak venni az Erasmus+ programban, számos fejlesztési és hálózatépítési tevékenységben szerepet vállalhatnak. Ezek a tevékenységek irányulhatnak például a náluk dolgozó szakemberek szakképzettségének stratégiai fejlesztésére, a szervezeti kapacitásépítésre, illetve olyan transznacionális együttműködési partnerségek létrehozására, amelyek innovatív megoldások kidolgozását és a bevált módszerek átadását és átvételét célozzák.

Ezen túlmenően a szervezetek tevékenységeikkel előmozdíthatják a diákok, a szakemberek, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok tanulmányi mobilitását.

Az előnyök sokrétűek a részt vevő szervezetek szempontjából: képesebbé válnak nemzetközi szintű működésre, javulnak igazgatási módszereik, több finanszírozási lehetőséghez és projekthez férnek hozzá, a projekteket jobban tudják előkészíteni, irányítani és nyomon követni, ezenfelül pedig vonzóbb részvételi lehetőségeket tudnak kínálni a diákok és a szakemberek számára.

Távolságkalkulátor

 

Kulcsintézkedések

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-mobilitysvg_huorganisations-mobility.svg

Key Action 1: Learning mobility of individuals

1. kulcsintézkedés (1. pályázati kategória): Egyéni tanulmányi mobilitás (Mobilitási projektek)

Az 1. kulcsintézkedés a diákok, a szakemberek, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok mobilitását hivatott ösztönözni. A részt vevő szervezetek diákokat és szakembereket küldhetnek más részt vevő országokba, diákokat és szakembereket fogadhatnak más részt vevő országok szervezeteitől, és oktatási, képzési, tanulási és önkéntesmunka-lehetőségeket szervezhetnek.

További információk

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-innovationsvg_huorganisations-innovation.svg

Key Action 2: Innovation and good practices

2. kulcsintézkedés (2. pályázati kategória): Innováció és bevált módszerek

A 2. kulcsintézkedés az oktatási, a képzési és az ifjúságügyi ágazat fejlesztését szolgálja az alábbi öt alaptevékenység támogatása révén:

  1. Stratégiai partnerségek: az ágazati innováció és olyan közös kezdeményezések támogatása, amelyek az együttműködés, a társaktól való tanulás és a tapasztalatcsere előmozdítására irányulnak
  2. Tudásfejlesztési szövetségek: az innováció fellendítése a felsőoktatásban, a felsőoktatás révén és a felsőoktatáson túlmutatóan, az üzleti szféra közreműködésével, új megközelítések kidolgozása az oktatás és a tanulás terén, a vállalkozókedv ösztönzése az oktatásban, valamint az oktatási rendszerek korszerűsítése Európában
  3. Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a készséghiányok azonosítása és a munkaerőpiaci készségigényekhez jobban igazodó szakképző rendszerek kialakítása; lehetőségek a szakképzés korszerűsítésére, ismeretcserére, a bevált módszerek átadására és átvételére, a külföldi munkavállalás ösztönzésére és a képesítések elismerésének javítására
  4. Felsőoktatási kapacitásépítési projektek: partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését célzó támogatás
  5. Ifjúságügyi kapacitásépítő projektek: az ifjúsági munka, a nem formális tanulás és az önkéntes munka színvonalának javítása a partnerországokban, valamint a nem formális tanulási mobilitás előmozdítása a program- és a partnerországok között

További információk

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-policysvg_huorganisations-policy.svg

Key Action 3: Support for policy reform

3. kulcsintézkedés (3. pályázati kategória): Szakpolitikai reformok támogatása

A 3. kulcsintézkedés célja, hogy előmozdítsa a fiatalok részvételét a demokratikus életben, különös tekintettel a szakpolitikai döntéshozókkal folytatott párbeszédre, továbbá az oktatással, a képzéssel és az ifjúságüggyel kapcsolatos ismeretek fejlesztése

További információk

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-monnetsvg_huorganisations-monnet.svg

Jean Monnet

Dejavnosti Jean Monnet

Lehetőségek oktatásra, kutatásra és szakpolitikai vitákra az Unióval és az uniós szakpolitikákkal kapcsolatos témákban

További információk

/programmes/erasmus-plus/file/organisations-sportsvg_huorganisations-sport.svg

Sport

Šport

Közös tevékenységek kialakítása és végrehajtása, amelyek népszerűsítik a sportolást és a testmozgást, innovatív sporttevékenységek azonosítása és végrehajtása, valamint a sportolás népszerűsítését célzó nonprofit események megrendezése

1. kulcsintézkedés (1. pályázati kategória) Egyéni tanulmányi mobilitás (Mobilitási projektek)

A tanulmányi mobilitási lehetőségek ösztönözni hivatottak a diákok, a szakemberek, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulók, az önkéntesek, az ifjúságsegítők és a fiatalok mobilitását.

A folyamatban a szervezetekre az a szerep hárul, hogy ilyen lehetőségeket biztosítsanak az egyének számára. A részt vevő szervezetek szempontjából az előnyök sokrétűek: az érintett szervezetek képesebbé válnak nemzetközi szintű működésre, javulnak igazgatási képességeik, több finanszírozási lehetőséghez és projekthez férnek hozzá, a projekteket jobban tudják előkészíteni, irányítani és nyomon követni, a diákok és a szakemberek számára vonzóbb részvételi lehetőségeket tudnak kínálni, lehetőséget kapnak arra, hogy innovatív projekteket fejlesszenek ki nemzetközi partnerekkel stb.

 

1. kulcsintézkedés – Lehetőségek

Felsőoktatásban tanuló diákok és felsőoktatási intézményekben dolgozó szakemberek

A részt vevő országok szervezetei diákokat és szakembereket küldhetnek más részt vevő országokba, és diákokat és szakembereket fogadhatnak más részt vevő országok szervezeteitől. A szakemberek oktatómunkát végezhetnek, illetve képzésben részesülhetnek, a diákok és a doktorjelöltek pedig szakmai gyakorlaton vehetnek részt, illetve tanulmányaik egy részét végezhetik külföldön.

További információk

Szakképzésben tanulók és dolgozók

A szervezetek tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő tanulókat és diákokat küldhetnek külföldre szakmai gyakorlatra, vagy fogadhatnak külföldről szakmai gyakorlaton, ezen túlmenően pedig szakembereket küldhetnek külföldre tanítás vagy képzésben való részvétel céljából.

További információk

Iskolai oktatásban dolgozó szakemberek

Ezeknek a lehetőségeknek köszönhetően a szervezetek szakembereket küldhetnek és fogadhatnak abból a célból, hogy az érintettek oktatómunkát végezzenek és szakmai továbbképzésben részesüljenek.

További információk

Felnőttoktatásban dolgozó szakemberek

A felnőttoktatási szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy szakembereket küldjenek és fogadjanak oktatómunka és képzési tevékenység végzése, valamint továbbképzés céljából.

További információk

Fiatalok és ifjúságsegítők

Szervezetek pályázhatnak arra, hogy projekteket működtessenek. A fiatalok esetében ezek közé a tevékenységek közé egyfelől ifjúsági csereprogramok tartoznak, melyek révén a részt vevő fiataloknak lehetőségük nyílik rövidebb ideig (legfeljebb 21 napig) együtt lakni és dolgozni más országokból származó fiatalokkal, másfelől pedig olyan projektek, melyeken a fiatalok hosszabb ideig (legfeljebb 12 hónapig) dolgozhatnak az európai önkéntes szolgálat keretében. Az ifjúságsegítők esetében a projektek középpontjában képzési és hálózatépítési tevékenységek állnak.

További információk

Az európai önkéntes szolgálat nagyszabású eseményei

Ezek a lehetőségek olyan önkéntesmunka-projektek támogatását célozzák, amelyekben legalább 30, az európai önkéntes szolgálat keretében tevékenykedő önkéntes dolgozik ingyenesen külföldön legfeljebb két hónapon keresztül, teljes munkaidőben. A részt vevő szervezetek felelősek a tevékenységek megtervezéséért és irányításáért, valamint a tevékenységek teljes időtartama során az önkéntesek támogatásáért, és nekik kell gondoskodniuk a résztvevők ellátásáról, lakhatásáról és helyi közlekedéséről is.

További információk

Erasmus Mundus közös mesterképzési programok

A szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy mesterképzési programokat szervezzenek. A programok megvalósításához az EU támogatást biztosít, mely három éven át minden évben lehetővé teszi új diákok felvételét képzési programokra.

További információk

Erasmus+ mesterképzési hitelek

Az Erasmus+ lehetőségeket kínál a részvételre jogosult pénzügyi közvetítők számára ahhoz, hogy bizonyos körülmények között hiteleket nyújtsanak a külföldön mesterképzésben részt vevő hallgatóknak.

További információk

2. kulcsintézkedés (2. pályázati kategória): Innováció és bevált módszerek

Az ebben a kategóriában megpályázható együttműködési lehetőségek az innovációt és a bevált módszerek megosztását támogatják abból a célból, hogy elősegítsék az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai rendszerek korszerűsítését és megerősítését.

Azok a szervezetek, amelyek élnek ezekkel a lehetőségekkel, remélhetőleg új módokon közelítenek majd az oktatási és képzési témákhoz, professzionálisabbá és kompetensebbé válnak, és jobban tudnak európai uniós vagy nemzetközi szinten tevékenykedni.

 

2. kulcsintézkedés – Lehetőségek

Stratégiai partnerségek

A stratégiai partnerségek célja az együttműködés, a társaktól való tanulás, valamint a tapasztalatcsere előmozdítása innovatív módszerek és közös kezdeményezések támogatása révén.

További információk

Tudásfejlesztési szövetségek

A tudásfejlesztési szövetségek tevékenysége arra irányul, hogy a felsőoktatásban és az üzleti szférában fellendüljön az innováció, új megközelítések kidolgozására kerüljön sor az oktatás és a tanulás terén, továbbá hogy ösztönzést kapjon a vállalkozókedv és az ismeretátadás.

További információk

Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek

Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek célja a készséghiányok felszámolása, valamint annak elősegítése, hogy a szakképző rendszerek igazodjanak az ágazatspecifikus munkaerőpiaci szükségletekhez és az új készségek iránt felmerülő igényekhez.

További információk

Kapacitásépítés (felsőoktatás)

Ezek a lehetőségek a partnerországok felsőoktatásának korszerűsítését, hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését támogatják.

További információk

Kapacitásépítés (ifjúságügy)

Ezek a lehetőségek olyan kezdeményezések megvalósítását célozzák, amelyek előmozdítják az együttműködést és csereprogramok létrejöttét, javítják az ifjúsági munka színvonalát és elismertségét, és támogatják, hogy a partnerországokban új mobilitási programok megvalósítására kerüljön sor a nem formális tanulás terén.

További információk

3. kulcsintézkedés (3. pályázati kategória): Szakpolitikai reformok támogatása

Az ebben a kategóriában megpályázható lehetőségek elősegítik az általános uniós szakpolitikai program, az „Oktatás és képzés 2020” együttműködési keretrendszer, valamint az ifjúsági stratégia megvalósítását.

Azok a szervezetek pályázhatnak sikerrel, amelyek hozzájárulnak az európai oktatási, képzési és ifjúságpolitikai rendszerek minőségének javításához, valamint a hatóságok között transznacionális szinten megvalósuló együttműködés és kölcsönös tanulás ösztönzéséhez, ezenfelül pedig elősegítik a kutatási eredményeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal bázisát jelentő tényanyag létrehozását, valamint a szakpolitikák végrehajtását szolgáló hálózatok és eszközök kifejlesztését.

Elvárás továbbá, hogy a szervezetek tevékenységének köszönhetően több fiatal vállaljon szerepet a demokratikus életben, és hogy a fiatalok élénkebb párbeszédet folytassanak a politikusokkal.

 

3. kulcsintézkedés – Lehetőségek

Strukturált párbeszéd

A fiatalok és az ifjúságügy területén dolgozó döntéshozók találkozói azt hivatottak elősegíteni, hogy a fiatalok tevékenyen részt vegyenek a demokratikus életben.

További információk

Együttműködés a civil társadalommal: fiatalok

Ezek a lehetőségek arra irányulnak, hogy az ifjúságügy terén tevékeny európai nem kormányzati szervezetek és uniós szintű hálózatok strukturális támogatásban részesüljenek. Kívánatos, hogy a részt vevő szervezetek javítsák a fiatalok foglalkoztathatóságát és érdekérvényesítő képességét, támogassák társadalmi befogadásukat, és – egyebek mellett – személyes, szakmai és oktatási téren hozzájáruljanak a fejlődésükhöz.

További információk

Együttműködés a civil társadalommal: oktatás és képzés

Ezek a lehetőségek arra irányulnak, hogy az oktatás és képzés terén tevékeny európai nem kormányzati szervezetek és uniós szintű hálózatok strukturális támogatásban részesüljenek. Kívánatos, hogy ezek a szervezetek innovatív, célzott és kreatív stratégiákat és tevékenységeket fejlesszenek ki és hajtsanak végre abból a célból, hogy támogassák reformok és intézkedések megvalósítását a saját tevékenységi területükön, összhangban az európai oktatás- és képzésügyi szakpolitikai célkitűzésekkel.

További információk

Szakpolitikai innovációt célzó kezdeményezések

Ezek a kezdeményezések új szakpolitikák kidolgozására és megvalósításuk előkészítésére irányulnak. Kétfajta intézkedés tartozik ebbe a kategóriába: egyrészt az ún. előremutató együttműködési projektek, amelyek az innovatív szakpolitika-fejlesztést hivatottak ösztönözni, másrészt az európai szakpolitikai fejlesztések tesztelése, melynek során magas szintű hatóságok irányításával meghatározott szakpolitikák végrehajtását próbálják és értékelik ki.

További információk

Átfogó szakpolitikai keretrendszerek szakmai továbbképzéshez

Ez a pályázati felhívás, mely 2015-ben zárult le, magas színvonalú, releváns és hozzáférhető szakmai továbbképzés koordinálását célzó közpolitikák kidolgozását volt hivatott támogatni, ezen túlmenően pedig arra irányult, hogy számottevő növekedést eredményezzen a továbbképzési lehetőségek igénybevétele tekintetében.

További információk

Támogatás a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő kis- és középvállalkozások számára

Ez a pályázati felhívás, mely 2016 januárjában zárult le, olyan projektek támogatására irányult, amelyek a kis- és középvállalkozások tanulószerződéses gyakorlati képzésben való részvételének elősegítését szolgálták. A projekttevékenységek egyebek mellett a következőket foglalhatták magukba: közvetítő szervek kapacitásának építése, nagyobb vállalatok ellátási láncának igénybevétele kkv-kat támogató struktúrák kifejlesztésének és életbe léptetésének érdekében, illetve a már életre hívott európai hálózatok ernyőszervezetei közötti együttműködés előmozdítása.

További információk

Jean Monnet-tevékenységek

A Jean Monnet-tevékenységek hat ún. akciót foglalnak magukban, amelyek azt hivatottak előmozdítani, hogy világszerte kiváló színvonalú oktató- és kutatómunka valósuljon meg az európai uniós tanulmányok terén.

Az akciók további célja, hogy ösztönözzék a párbeszédet a tudományos világ és a szakpolitikai döntéshozók között az uniós szakpolitikák témájában.

Ennek kapcsán kiemelt figyelmet kap az európai uniós integrációnak, illetve az EU globalizált világban betöltött szerepének vizsgálata, továbbá az aktív polgári szerepvállalás, valamint a népek és kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése.

 

Az akciók

Modulok

A Jean Monnet-modulok rövid, tanévenként legalább 40 tanórából álló oktatási programok, melyek az európai uniós tanulmányok terén általános, konkrét vagy több tudományterülettel foglalkozhatnak.

További információk

Professzúrák

A Jean Monnet-professzúrák oktatói állások egyetemi tanárok számára, akik európai uniós tanulmányok oktatására szakosodtak, és akiknek Jean Monnet-professzorként legalább 90 órát kell tanítaniuk tanévenként.

További információk

Kiválósági központok

A Jean Monnet Kiválósági Központok az európai uniós témákkal kapcsolatos ismeretek és tudás fókuszpontjai.

További információk

Egyesületeknek nyújtott támogatás

Az európai uniós tanulmányokra szakosodott egyetemi tanárokat, oktatókat és kutatókat tömörítő egyesületeknek nyújtott támogatás az európai integrációs folyamat tanulmányozásához hivatott hozzájárulni.

További információk

Hálózatok

A Jean Monnet-hálózatok célja európai uniós tanulmányokkal foglalkozó konzorciumok létrehozása és továbbfejlesztése. A támogatott tevékenységek közé egyebek között az információgyűjtés, a tudásépítés és a bevált módszerek átadása és átvétele, valamint az európai integráció ösztönzése tartozhat.

További információk

Projektek

A Jean Monnet-projektek támogatják az európai uniós témákkal kapcsolatos innovációt, tudásmegosztást és párbeszédet.

További információk

Sportügyi intézkedések

A sport területén hozott intézkedések célja az, hogy minél szélesebb körben hódítson a sport, a testmozgás és az önkéntesség.

Ezenfelül az intézkedések arra irányulnak, hogy fellépjenek a sport integritását fenyegető veszélyek ellen, előmozdítsák a sportolók kettős karrierjét, még magasabb szintre emeljék a jó kormányzást, elősegítsék a tolerancia és a társadalmi befogadás térnyerését, továbbá hozzájáruljanak az európai sporthét megvalósításához.

 

Az intézkedések

Együttműködési partnerségek

Az együttműködési partnerségek olyan közös tevékenységek kialakítását és végrehajtását célozzák, amelyek népszerűsítik a sportolást és a testmozgást, foglalkoznak a sport integritását veszélyeztető jelenségekkel (pl. a doppingolással, illetve a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolásával, a bundázással), előmozdítják a sportolók kettős karrierjét, még magasabb szintre emelik a jó kormányzást, továbbá elősegítik a tolerancia és a társadalmi befogadás térnyerését.

További információk

Nonprofit európai sportesemények

Ezek a sportesemények arra hivatottak, hogy ösztönözzék a sportolást, elősegítsék a társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget célzó uniós stratégiák végrehajtását, valamint hozzájáruljanak az európai sporthét megvalósításához.

További információk

Kis együttműködési partnerségek

A kis együttműködési partnerségek arra irányulnak, hogy innovatív módszerek révén népszerűsítsék a sportolást és a testmozgást, továbbá hogy előmozdítsák a sport területén a transznacionális hálózatok kialakítását és továbbfejlesztését.

További információk

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.