Jean Monnet -toiminnot

Jean Monnet -toiminnot koostuvat kuudesta toimesta, joiden tavoitteena on edistää Euroopan unionia koskevan opetuksen ja tutkimuksen huippuosaamista kaikkialla maailmassa.

Toimilla pyritään myös edistämään tiedemaailman ja päättäjien välistä vuoropuhelua EU:n toimintapolitiikoista.

Erityisinä painopisteinä ovat EU:n yhdentyminen ja sen rooli globalisoituneessa maailmassa sekä aktiivisen kansalaisuuden ja kansojen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäjänä.

Toimet

Moduulit

Jean Monnet -moduulit ovat lyhyitä EU-aiheisia opintokokonaisuuksia, joiden vähimmäislaajuus on 40 opetustuntia lukuvuodessa. Moduuleissa voidaan käsitellä EU-aiheita yleisesti, keskittyä johonkin oppiaineeseen tai lähestyä aiheita monitieteisesti.

Lisätietoa

Oppituolit

Jean Monnet -oppituoli on opetusvirka, joka on tarkoitettu EU-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille. Oppituolin haltijan on annettava EU-aiheista opetusta vähintään 90 tuntia lukuvuodessa.

Lisätietoa

Osaamiskeskukset

Jean Monnet -osaamiskeskukset ovat EU-oppiaineita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksia.

Lisätietoa

Tuki laitoksille ja järjestöille

Jean Monnet -ohjelmalla tuetaan laitoksia ja järjestöjä, joiden tarkoituksena on edistää Euroopan yhdentymisprosessin tutkimusta. Niiden on oltava avoimia EU-opintoihin erikoistuneille professoreille, opettajille ja tutkijoille.

Lisätietoa

Verkostot

Jean Monnet -verkostot edistävät Eurooppa-opintojen ja -tutkimuksen yhteenliittymien perustamista ja kehittämistä. Niiden tehtävänä on kerätä tietoa, vaihtaa hyviä toimintatapoja, hankkia tietämystä ja tehdä Euroopan yhdentymisprosessia tunnetuksi.

Lisätietoa

Hankkeet

Jean Monnet -hankkeilla tuetaan innovointia, tiedon jakamista ja Euroopan unionia koskevan tiedon levittämistä.

Lisätietoa