Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Organisationer, som er interesseret i at søge, kan se mere på websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet skal:

 • fremme samarbejde og udvekling mellem programlande og partnerlande
 • forbedre kvaliteten og anerkendelsen af ungdomsarbejde, ikke-formel læring og frivilligt arbejde i partnerlande og styrke synergierne mellem uddannelsessystemerne og arbejdsmarkedet
 • fremme nye ikke-formelle ordninger og programmer for læringsmobilitet
 • fremme tværnational ikke-formel læringsmobilitet mellem programlande og partnerlande med fokus på underprivilegerede mennesker.

Kapacitetsopbygningsprojekter fokusere på aktiviteter, der:

 • fremmer strategisk samarbejde mellem ungdomsorganisationer og offentlige myndigheder (i partnerlande)
 • fremmer samarbejde mellem ungdoms- og uddannelsesorganisationer samt med erhvervslivet og arbejdsmarkedet
 • forbedrer ungdomsorganisationers og myndigheders kapacitet
 • forbedrer ungdomsorganisationers kapacitet inden for ledelse, forvaltning og innovation samt til internationalisering
 • lancerer, tester og gennemfører arbejdspraksisser for unge såsom faglig udvikling og uformel læring
 • fremmer nye former for uddannelse og nye tilgange til ungdomsarbejde
 • fremmer samarbejde, netværksdannelse og peerlæringsaktiviteter, som forbedrer ledelsen af ungdomsorganisationer.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at gennemføre projekter, hvor de:

 • tilskynder til politisk dialog, samarbejde, netværksdannelse og udveksling af bedste praksis
 • organiserer store ungdomsarrangementer (af op til to dages varighed)
 • organiserer informations- og oplysningskampagner
 • udvikler oplysnings-, kommunikations- og medieværktøjer
 • udvikler arbejdsmetoder, værktøjer, materialer, uddannelsesplaner, uddannelsesmoduler og dokumentationsredskaber for unge (f.eks. ungdomspasset)
 • skaber nye former for ungdomsarbejde, uddannelse og støtte.

Der er to primære former for kapacitetsopbygningsprojekter:

 • Almindelige kapacitetsopbygningsprojekter (region 5-13), hvor der arbejdes på at øge organisationers kapacitet, og som kan omfatte mobilitetsaktiviteter
 • Western Balkans Youth Window-projekter (region 1), som sigter mod at øge organisationers kapacitet gennem mobilitetsaktiviteter (eventuelt suppleret af kapacitetsopbyggende aktiviteter).

Mobilitetsaktiviteterne kan omfatte:

Hvordan fungerer det?

Organisationer, som ønsker at søge, skal gøre det som en del af et konsortium bestående af mindst tre organisationer fra tre forskellige lande, hvoraf mindst ét skal være et programland og ét andet et støtteberettiget partnerland.

Hvad mere skal du vide?

Projekterne skal vare mellem 9 måneder og 2 år. Der er flere forskellige yderligere ansøgningskriterier. Du kan læse mere om kriterierne i programguiden.

Hvordan søger du?

Organisationer, som er interesseret i at søge, kan se mere på websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Læs også

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om muligheder for kapacitetsopbygning, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Kontakt Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, hvis du vil vide mere.

Del denne side