Videnalliancer

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Ansøgninger sendes i forbindelse med den årlige indkaldelse af forslag, som offentliggøres af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Videnalliancer (Knowledge Alliances) er tværnationale projekter, som samler videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at arbejde sammen om fælles anliggender.

Det overordnede formål er at hjælpe med at styrke Europas evne til at skabe innovation og støtte moderniseringen af Europas videregående uddannelsessystemer.

Videnalliancer har ét eller flere af følgende fokusområder:

 • udvikling af nye, innovative og tværfaglige tilgange til undervisning og læring
 • fremme af iværksætterånd og iværksætterfærdigheder bland ansatte på videregående uddannelser og i virksomheder
 • udveksling af viden og samarbejde om nye løsninger.

Hvad er der mulighed for?

Videnalliancer giver organisationer mulighed for at udvikle et projekt, som bidrager til ét eller flere af ovennævnte fokusområder. De er åbne for alle fag og sektorer samt for samarbejde på tværs af sektorer.

Deltagerne i en videnalliance har fælles mål og arbejder sammen mod resultater til fælles gavn.

Der kan f.eks. gives støtte til:

 • fremme af innovation på de videregående uddannelser og i virksomheder
 • udvikling af iværksætterånd og -færdigheder
 • fremme af formidling og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, som er interesseret i at deltage, skal gøre det som en del af et konsortium, som består af:

 • mindst seks uafhængige organisationer fra mindst tre programlande
 • hvoraf mindst to skal være videregående uddannelsesinstitutioner og
 • hvoraf mindst to skal være virksomheder (konsulentfirmaer og mellemmænd kan komme i betragtning under forudsætning af, at de kan påvise relevant erfaring og engagement inden for det relevante område).

Organisationer fra partnerlande er velkomne til at deltage, men det skal kunne påvises, at de tilfører konsortiet en merværdi.

Et konsortium skal ledes af den ansøgende organisation, som indsender forslaget på vegne af partnerne, og som er ansvarlig for den overordnede gennemførelse af projektet. Projektpartnere kan være:

 • Fuldgyldige partnere, som deltager aktivt i projektet under ansøgerens myndighed
 • Associerede partnere, som bidrager til specifikke opgaver eller aktiviteter

De associerede partneres rolle skal defineres klart i ansøgningsfasen, og de kan ikke modtage støttemidler. Begge former for partnere kan komme fra enten et programland eller et partnerland.

Hvad mere skal du vide?

Projekterne varer to til tre år og kan under særlige omstændigheder efter anmodning forlænges med op til seks måneder.

Et toårigt projekt kan finansieres med op til 700 000 euro, og et treårigt projekt med op til 1 000 000 euro.

Videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande, som deltager i en ansøgning, skal have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse. Erasmuschartret for videregående uddannelse er ikke nødvendigt for videregåede uddannelsesinstitutioner fra partnerlande.

Kvalitetssikring skal være et specifikt element i projektet for at sikre, at de forventede resultater nås, og at projektet vil have virkninger, som rækker ud over partnerorganisationerne.

Videnalliancer skal føre til offentliggørelse af f.eks. rapporter, retningslinjer og håndbøger, som gøres tilgængelige som åbne uddannelsesressourcer, hvis det er muligt. De skal gøre brug af eksisterende initiativer såsom portalen Open Education Europa, og inddrage digitale værktøjer i deres arbejdsmetoder.

Videnalliancer bør omfatte deltagelse i temaklynger og andre initiativer, som fremmer udveksling af bedste praksis. De skal også i deres budget tage højde for omkostninger til præsentation af deres projekt og dets resultater ved forummet mellem universiteter og erhvervslivet.

Hvordan søger du?

Ansøgninger sendes i forbindelse med den årlige indkaldelse af forslag, som offentliggøres af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Læs også

Programguiden for Erasmus+ er den primære kilde til information om videnalliancer, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Kontakt Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, hvis du vil vide mere.

Del denne side