Jean Monnet-projekter

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Jean Monnet-projekter støtter innovation, vidensdeling og kommunikation om europæiske emner.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at forvalte projekter inden for tre hovedområder:

  • Innovation: Projekter, hvor deltagerne udforsker nye tilgange og metoder til at fremme europæiske mærkesager
  • Idéudveksling: Projekter, hvor deltagerne arbejder med analyse af og debat og oplysning om EU-spørgsmål
  • Udbredelse af indhold: Projekter, hvor deltagerne primært fokuserer på at dele og formidle viden

Der kan ydes støtte til en lang række aktiviteter lige fra udvikling af undervisningsmateriale og -værktøjer og til organisering af arrangementer. Du kan se flere eksempler på aktiviteter i Programguiden for Erasmus+.

Hvordan fungerer det?

Deltagelse i Jean Monnet-projekter er mulig for både højere læreanstalter og andre organisationer, der beskæftiger sig med EU-spørgsmål, uanset hvor i verden de ligger (undtagen grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, som ikke kan ansøge, men som kan bidrage til gennemførelsen af aktiviteterne).

Det er ikke muligt at deltage for de udvalgte EU-institutioner (angivet i forordningen om Erasmus+), som forfølger et mål af europæisk interesse.

Højere læreanstalter fra programlande, skal have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse.

Organisationerne skal ansøge individuelt, men projekterne kan i en senere fase godt involvere andre organisationer.

Projekterne skal vare fra 12 til 24 måneder.

Hvad mere skal du vide?

Det er ansøgernes ansvar at udforme en klar, bæredygtig strategi, der understøttes af en detaljeret arbejdsplan, og hvis de bliver udvalgt til at modtage støtte, forventes de at gennemføre deres aktiviteter som beskrevet.

Ansøgerne skal i ansøgningen præcisere, hvilken rolle eventuelle andre deltagende organisationer skal spille, beskrive behovet for aktiviteter og specificere, hvem der direkte og indirekte får gavn af projektet.

Hvordan ansøger du?

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Få mere at vide

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om Jean Monnet-projekter, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Du kan få mere at vide ved at kontakte Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur eller EU-Kommissionen.

Del denne side