Jean Monnet-modulerne

Oversigt

Jean Monnet-modulerne er kortvarige kurser inden for EU-studier. Der kan være tale om grundlæggende undervisning i EU-forhold, kurser, der fokuserer på et bestemt aspekt eller en specifik disciplin inden for EU-studier, eller tværdisciplinære kurser.

Koordinatorer af Jean Monnet-moduler opfordres til at:

  • udgive artikler, der har været genstand for peer review, i løbet af tilskudsperioden. Tilskuddet dækker en del af offentliggørelsen og om nødvendigt en del af oversættelsesomkostningerne.
  • deltage i formidlings- og informationsarrangementer i deres eget land og i andre europæiske lande.
  • organisere arrangementer (forelæsninger, seminarer, workshopper osv.) med deltagelse af politiske beslutningstagere og repræsentanter for civilsamfundet og skolerne.
  • netværke med andre akademikere og forskere, som er involveret i Jean Monnet i deres eget land og i andre europæiske lande.
  • benytte åbne uddannelsesressourcer og offentliggøre resuméer af, indhold fra, tidsplan for og forventede resultater af deres aktiviteter.

Betingelser

Hvert enkelt modul skal være på mindst 40 timer pr. studieår.

Jean Monnet-modulerne skal koordineres af professorer og forskere, der arbejder ved en højere læreanstalt.

For at støtte unge forskere i starten af deres karriere vil op til 20 % af budgettet gå til moduler, der koordineres af forskere, som har fået en ph.d. inden for de seneste fem år.

Sådan søger du

Din egen uddannelsesinstitution kan ansøge om at koordinere et Jean Monnet-modul og modtage EU-tilskud. Disse moduler kan organiseres af højere læreanstalter i et land, der deltager i Erasmus+ eller et partnerland.

Del denne side