Európska dobrovoľnícka služba

Prehľad

Európska dobrovoľnícka služba (EVS) pomáha mladým ľuďom zúčastniť sa na zahraničných dobrovoľníckych projektoch.

Ako dobrovoľník EVS sa zaviažete pracovať pre organizáciu v zahraničí. Dobrovoľnícke projekty môžu zahŕňať rôzne druhy činností v oblastiach, ako je práca s mládežou, kultúrne aktivity, sociálna starostlivosť a ochrana životného prostredia. Dobrovoľnícku prácu vykonávate bezplatne a na plný úväzok.

To, čo ste dosiahli a naučili sa prostredníctvom dobrovoľníctva, je možné certifikovať s celoeurópskou platnosťou prostredníctvom nástroja uznávania Youthpass.

Dobrovoľníci, ktorí sú už zapojení do EVS, by sa mali zoznámiť s informačným balíkom, v ktorom sa vysvetľuje, čo môže dobrovoľník očakávať a v ktorom sa uvádzajú informácie o nástroji Youthpass a poskytovanom poistnom krytí.

Online jazyková podpora vám pomôže naučiť sa jazyk, v ktorom budete vykonávať svoju dobrovoľnícku činnosť.

Trvanie

Dobrovoľnícka činnosť trvá minimálne 2 týždne a maximálne 12 mesiacov.

Príležitosti EVS sú k dispozícii v krajinách účastniacich sa programu Erasmus+, ako aj v susediacich partnerských krajinách, čo znamená, že sa vaša dobrovoľnícka činnosť môže uskutočniť aj mimo Európy.

Podmienky

Musíte mať minimálne 17 rokov a maximálne 30 rokov.

Finančná podpora

Všetky nevyhnutné náklady spojené s vaším dobrovoľníckym projektom sú financované. Ako dobrovoľník dostanete ubytovanie, stravu a prístup k miestnej doprave, ktorú potrebujete. Je možné, že dostanete aj malé vreckové.

Všetci dobrovoľníci sú počas svojho pobytu v zahraničí poistení.

Ako podať žiadosť?

Ak máte záujem o EVS, môžete priamo kontaktovať organizáciu zodpovednú za vaše vyslanie alebo prijímajúcu organizáciu v hostiteľskej krajine a dohodnúť sa na všetkých praktických aspektoch.

Na Európskom portáli pre mládež, ktorý spravuje EÚ, nájdete databázu dobrovoľníckych príležitostí, ktorá obsahuje:

  • podrobné informácie o rôznych projektoch,
  • požadované zručnosti,
  • kontaktné údaje a postupy podávania žiadostí.

Postupy prihlasovania sa líšia v závislosti od projektov EVS. Preto si vždy prečítajte informácie o spôsobe prihlásenia sa do konkrétneho projektu.

Ak na portáli nenájdete vhodný projekt, pozrite si zoznam organizácií EVS a informujte sa, či niektorá z nich neponúka pracovné stáže. Zohľadnite však, že niektoré z uvedených organizácií nemusia v súčasnosti hľadať dobrovoľníkov.

Ďalšie informácie

Národná agentúra Erasmus+ vo vašej krajine vám môže pomôcť nájsť participujúcu organizáciu a zodpovie vaše otázky.

Zdieľajte túto stránku