Erasmus+ magistrilaen

Overzicht

Om een masteropleiding in een Erasmus+-programmaland te financieren, bestaat er een speciale Erasmus+-lening. De EU staat voor zo'n lening garant en er gelden gunstige terugbetalingsvoorwaarden voor.

Een aantal garanties helpt masterstudenten en voorkomt dat zij in financiële problemen komen:

  • geen onderpand of garantie nodig van de student zelf of zijn ouders
  • gunstigere voorwaarden dan de normale marktvoorwaarden
  • uitstel van terugbetaling tot maximaal twee jaar na afstuderen om de betrokkene de tijd te geven een baan te zoeken

De regeling is momenteel beschikbaar via universiteiten en banken in Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Turkije voor studenten uit die landen die een masteropleiding volgen in het buitenland en voor studenten uit andere programmalanden die naar Spanje, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan voor een master.

Zodra ook andere instellingen uit andere Europese landen zich bij de regeling aansluiten, worden ook andere bestemmingen mogelijk. Naar verwachting zullen tegen 2020 zo’n 20 à 25 banken meedoen.

Helaas is het niet mogelijk precies aan te geven wanneer de regeling in een bepaald land beschikbaar zal zijn, omdat de overeenkomsten met banken, studiefinancieringsinstanties en universiteiten geleidelijk en land per land zullen worden gesloten.

Duur

Je kunt een lening krijgen van maximaal 12.000 euro voor een eenjarige en 18.000 euro voor een tweejarige masteropleiding (of het equivalent in de munt van niet-eurolanden, afhankelijk van de geldende wisselkoers).

Voorwaarden

Heb je een bachelordiploma (of gelijkwaardig niveau) en ben je al aanvaard voor een volledige masteropleiding in een ander programmaland, dan kom je mogelijk in aanmerking voor zo'n lening.

Je moet wel in een programmaland wonen en je moet je master gaan doen in een ander land. Dat mag echter niet het land zijn waar je je eerste diploma hebt behaald.

Je kunt alleen een lening krijgen als je gaat studeren aan een universiteit die het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs heeft aanvaard.

Je komt in niet aanmerking voor deze lening (maar mogelijk wel voor een Erasmus+-beurs) als je maar een deel van je masteropleiding in het buitenland volgt.

Hoe hoog de rente op de lening is, hangt af van het land waarin de kredietverlenende bank of instelling gevestigd is. Maar het rentepercentage is in ieder geval lager dan de rente op gewone leningen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je kan een aanvraag indienen bij een van de deelnemende nationale banken, studiefinancieringsinstanties of universiteiten.

MicroBank (een dochtermaatschappij van de Spaanse bank "la Caixa") was in 2015 de eerste bank die Erasmus+-leningen voor masteropleidingen aanbood. Sinds juni 2016 bieden ook de Franse banken Banque Populaire en Caisse d'Epargne (beide onderdeel van de BPCE-groep) Erasmus+-leningen voor masteropleidingen aan, in september 2016 gevolgd door de (in Ierland gevestigde) Future Finance Loan Corporation in het VK.

Al deze banken (behalve de Finansbank in Turkije) mikken zowel op masterstudenten uit het buitenland die in het land van de bank komen studeren als op masterstudenten uit eigen land die voor hun studie naar het buitenland gaan. Sinds december 2016 kunnen studenten die vanuit Turkije op Erasmus+ willen voor hun master, ook terecht bij de Finansbank.

In januari 2017 heeft de Universiteit van Luxemburg zich aangesloten bij het studieleningenstelsel van Erasmus+ Master. Zij geeft masterstudenten uit het buitenland de mogelijkheid om de inschrijvings- en huisvestingskosten te lenen en op termijn af te betalen.

Je moet bij de bank zelf of bij de universiteit een aanvraag indienen. Dat kan eventueel ook online. Je moet de volgende documenten overleggen:

  • het laatste diploma dat je behaalde vóór je beoogde masteropleiding
  • een bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld OF een bewijs van inschrijving en van de kosten van de masteropleiding

Meer weten?

De voorwaarden voor het krijgen van een Erasmus+-lening voor een masteropleiding vind je hier:

Meer informatie over de Erasmus+-lening voor een masteropleiding

Achtergrondinformatie over Erasmus+-leningen voor een masteropleiding van het Europees Investeringsfonds.

Video's

Erasmus+: "More support for mobility" met Stefan Jahnke, voormalig president van het Erasmus Student Network, over de nieuwe mogelijkheden van Erasmus+ voor studenten.