Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantiem

Pārskats

Aizdevumi “Erasmus+” maģistrantūras studijām ir ES garantēti aizdevumi ar izdevīgiem atmaksas noteikumiem, un tie var jums palīdzēt finansēt maģistrantūras studijas kādā “Erasmus+” programmas valstī.

Šī shēma ir paredzēta, lai atbalstītu pēcdiploma studentus un aiztaupītu viņiem grūtības, nodrošinot sociālās garantijas:

 • nav vajadzīgs kredīta nodrošinājums no studentiem vai viņu vecākiem, tādējādi aizdevums ir vienlīdz pieejams visiem;
 • izdevīgās procentu likmes ir zemākas par tirgū dominējošajām;
 • ērti atmaksas noteikumi studentiem dod laiku līdz diviem gadiem, lai atrastu darbu un tad sāktu atmaksāt aizdevumu.

Pašreiz šo aizdevumu sistēmu piedāvā bankas un universitātes:

 • bankas Spānijā, Francijā, Apvienotajā Karalistē piedāvā aizdevumus studentiem no šīm valstīm, kuri turpina pēcdiploma studijas ārzemēs, un citu programmas “Erasmus+” valstu studentiem, kuri dodas uz Spāniju vai Apvienoto Karalisti studēt maģistrantūrā.
 • Luksemburgas un Kipras universitātes piedāvā aizdevumus citu programmas “Erasmus+” valstu studentiem, kas šajās universitātēs studē maģistrantūrā.

Citi maģistrantūras studiju galamērķi būs pieejami, šai shēmai pievienojoties aizvien jaunām iestādēm no visas Eiropas.

Tomēr vēl nav iespējams precīzi pateikt, kad tiks iekļauta kāda konkrēta valsts, jo līgumi ar bankām, studiju kredīta aģentūrām un universitātēm tiks slēgti pakāpeniski katrā valstī atsevišķi.

Ilgums

Jūs varat saņemt aizdevumu līdz 12 000 eiro viena gada maģistrantūras programmai vai līdz 18 000 eiro divu gadu maģistrantūras programmai (vai līdzvērtīgu summu citā valūtā bankās, kas atrodas valstīs, kuras neizmanto eiro, atkarībā no valūtas kursa svārstībām).

Nosacījumi

Ja jums ir bakalaura grāds (vai līdzvērtīga kvalifikācija) un jau esat uzņemts citas programmas valsts pilnā maģistrantūras programmā, jūs varētu izmantot šo iespēju saņemt aizdevumu.

Lai atbilstu kritērijiem, jums jādzīvo valstī, kas piedalās programmā “Erasmus+”, un jādodas studēt uz citu valsti, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts vai valsts, kur ieguvāt pirmo diplomu.

Studiju aizdevumu varēsiet saņemt vienīgi tad, ja dodaties studēt universitātē, kura ir saņēmusi “Erasmus+” Augstākās izglītības hartu.

Aizdevumu jums nepiešķirs, ja ārzemēs pavadīsiet tikai daļu no maģistrantūras studijām, bet tādā gadījumā tik un tā varat pretendēt uz “Erasmus+” stipendiju.

Aizdevuma procentu likme atšķirsies atkarībā no tā, kurā valstī atrodas banka vai finanšu iestāde, kas jums piešķir kredītu. tomēr būs zemāka par standarta komerclikmi.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikties var to valstu bankās, universitātēs vai studiju kredītu aģentūrās, kas iesaistītas šajā shēmā.

Spānijas “MicroBank” (“La Caixa” sociālā banka) bija pirmā banka, kas 2015. gadā piedāvāja “Erasmus+” maģistrantūras aizdevumus. Tā tos piedāvā gan studentiem, kas dodas uz ārzemēm, gan tiem, kas ierodas Spānijā.

2016. gada jūnijā Francijā “Banque Populaire” un “Caisse d’Epargne” (abas no BPCE grupas) sāka piedāvāt ES garantētus “Erasmus+” aizdevumus maģistrantūras studentiem, kuri dzīvo Francijā. 

Šīm finanšu iestādēm 2016. gada septembrī pievienojās “Future Finance Loan Corporation” (no Īrijas), kas piedāvā aizdevumus maģistrantūras studentiem, kas nāk no Apvienotas Karalistes vai dodas uz šo valsti. Uzņēmums uz laiku ir pārtraucis darbības šīs shēmas sakarībā un plāno tās atsākt attiecībā uz 2018./2019. akadēmisko gadu.

No 2016. gada decembra studenti no Turcijas var pieteikties “Finansbank” aizdevumiem.

2017. gada janvārī Luksemburgas Universitāte pievienojās “Erasmus+” maģistrantūras studiju aizdevuma shēmai; Kipras Universitāte tai sekoja 2018. gada februārī. Sākot no 2018./2019. akadēmiskā gada, šīs divas universitātes plāno ļaut maģistrantūras studentiem uz diviem gadiem atlikt studiju maksu un/vai kopmītņu īres maksu.

Aizdevumam jāpiesakās bankas filiālē, universitātēs vai elektroniski, iesniedzot šādus dokumentus:

 • diploms par pēdējo studiju pabeigšanu pirms maģistrantūras programmas, kurai tagad piesakieties;
 • iestāšanās maksas kvīts VAI dokuments, kas apliecina uzņemšanu maģistrantūras programmā un ar to saistītās izmaksas.

Uzziniet vairāk

Informāciju par maģistrantūras studentiem domātajiem “Erasmus+” aizdevumu nosacījumiem meklējiet šeit:

 • “MicroBank” (Spānijas studentiem, kas dodas studēt uz ārzemēm, un citu valstu studentiem, kuri ierodas studēt Spānijā);
 • “Banque Populaire” / “Caisse d’Epargne” (rezidentiem Francijā);
 • Future Finance (AK dzīvojošiem studentiem, kas dodas studēt uz citu valsti, un tiem, kas ierodas studēt AK – darbība uz laiku apturēta līdz 2018. gada vasarai)
 • “Finansbank” (tikai tiem studentiem no Turcijas, kuri dodas studēt uz kādu citu valsti);
 • Luksemburgas Universitāte (tikai studentiem, kas ierodas Luksemburgā — pakalpojums sāks darboties vēlākais 2018. gada vasarā).
 • Kipras Universitāte (tikai studentiem, kas ierodas Kiprā — pakalpojums sāks darboties 2018. gada vasarā).

“Erasmus+” aizdevumi maģistrantūras studentiem — informācijas lapa

Brošūra — izdevīgi aizdevumi maģistrantūras studijām ārzemēs

Bieži uzdoti jautājumi par “Erasmus+” aizdevumiem maģistrantiem

Visparīgu informāciju par “Erasmus+” maģistrantiem domātajiem aizdevumiem piedāvā arī Eiropas Investīciju fonds.

Saņēmēju liecības: Ksavjers Kasas (Spānija) / Blērs Klarks (Apvienotā Karaliste) / Boriss Kuzmanovs (BG)

Videomateriāls

Programma “Erasmus+”: lielāks atbalsts mobilitātei. Bijušais “Erasmus” studentu tīkla priekšsēdētājs Štefans Jānke stāsta par jaunajām iespējām, ko studentiem piedāvā “Erasmus+”.

Sekojiet Horhem Fernandesam ceļā no Malagas uz Londonu, – viņš ir viens no “Erasmus +” maģistrantūras studiju aizdevuma saņēmējiem.

Bendrinti šį puslapį