„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms

Apžvalga

„Erasmus+“ paskolos magistrantūros studijoms yra ES garantuotos paskolos su palankiomis grąžinimo sąlygomis. Jos gali jums padėti finansuoti magistrantūros studijas „Erasmus+“ programos šalyje.

Programos tikslas – padėti magistrantams ir apsaugoti juos nuo studentų patiriamų sunkumų numatant socialinės apsaugos priemones, be kita ko:

  • nereikalaujant studento ar jo tėvų pateikti užstato, taip užtikrinant lygias galimybes,
  • taikant palankias, mažesnes už rinkos palūkanų normas,
  • iki dvejų metų atidedant paskolos grąžinimo terminą, kad absolventas prieš pradėdamas grąžinti paskolą galėtų susirasti darbą.

Šiuo metu programa taikoma dalyvaujant Ispanijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Turkijos universitetams ir bankams. Ja naudotis gali studijuoti užsienyje norintys tų šalių magistrantai ir į Ispaniją, Prancūziją, Liuksemburgą arba Jungtinę Karalystę studijuoti magistrantūroje vykstantys studentai iš kitų programos šalių.

Kai prie programos prisijungs daugiau institucijų iš visos Europos, ja galės pasinaudoti ir kitų šalių magistrantai. Tikimasi, kad iki 2020 m. programoje dalyvaus 20–25 bankai.

Vis dėlto neįmanoma tiksliai pasakyti, kada programa bus pradėta taikyti konkrečioje šalyje, nes susitarimai su bankais, studentų paskolų agentūromis ir universitetais bus sudaromi palaipsniui kiekvienoje šalyje atskirai.

Trukmė

Galite gauti iki 12 000 eurų paskolą 1 metų magistrantūros studijoms arba iki 18 000 eurų 2 metų magistrantūros studijoms (arba lygiavertę sumą užsienio valiuta ne euro zonos šalyse esančių bankų atveju, priklausančią nuo valiutos kurso svyravimo).

Sąlygos

Paskolą galite gauti, jei baigėte bakalauro (arba lygiavertes) studijas ir jau esate priimtas į visą magistrantūros studijų programą kitoje programos šalyje.

Kad galėtumėte pasinaudoti programa, turite gyventi vienoje iš programos šalių ir studijuoti turite vykti į kitą šalį nei ta, kurioje gyvenate arba kurioje gavote pirmojo lygmens studijų diplomą.

Paskolą galite gauti studijoms universitete, kuriam yra suteikta „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija.

Paskola negali būti suteikta, jei studijos užsienyje sudaro tik dalį jūsų magistrantūros studijų, tačiau vis tiek dar galite atitikti reikalavimus gauti „Erasmus+“ stipendiją.

Paskolos palūkanų norma skirsis priklausomai nuo šalies, kurioje įsisteigęs paskolą teikiantis bankas arba institucija. Vis dėlto palūkanų norma bus mažesnė už standartinę komercinę palūkanų normą.

Kaip pateikti paraišką?

Jei norite pateikti paraišką, kreipkitės į dalyvaujančius nacionalinius bankus, universitetus arba studentų paskolų agentūras.

2015 m. Ispanijos „MicroBank“ („La Caixa“ socialinis bankas) pirmas pradėjo siūlyti „Erasmus+“ paskolas magistrantūros studijoms. 2016 m. birželio mėn. Prancūzijos bankai „Banque Populaire“ ir „Caisse d’Epargne“ (abu priklauso BPCE grupei) pradėjo teikti ES garantuotas „Erasmus+“ paskolas magistrantūros studijoms. 2016 m. rugsėjo mėn. prie jų prisijungė bendrovė „Future Finance Loan Corporation“ (Airija), teikianti paskolas į Jungtinę Karalystę atvykstantiems ir iš jos išvykstantiems magistrantams.

Visi šie bankai (išskyrus Turkijos banką „Finansbank“) paskolas teikia tiek išvykstantiems, tiek atvykstantiems magistrantams, ir paraiškas reikia teikti tiesiogiai jiems. Nuo 2016 m. gruodžio mėn. iš Turkijos išvykstantys studentai gali kreiptis ir į „Finansbank“.

2017 m. sausio mėn. prie „Erasmus+“ paskolų magistrantūros studijoms programos prisijungė Liuksemburgo universitetas, pats siūlantis skolų grąžinimo priemonių į jį studijuoti magistrantūroje atvykstantiems studentams (kad jie galėtų padengti mokesčius už mokslą ir būsto išlaidas).

Paraišką turite pateikti bankų filiale, universitete arba internetu; taip pat turite pateikti:

  • paskutinių diplomą suteikiančių studijų baigimo pažymėjimą. Jos turi būti baigtos prieš magistrantūros studijas;
  • registracijos mokesčio kvitą ARBA dokumentą, įrodantį, kad esate priimtas į studijų programą, ir dokumentą, įrodantį magistrantūros studijų kainą.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ paskolų magistrantūros studijoms sąlygos:

Daugiau informacijos apie „Erasmus+“ paskolas magistrantūros studijoms

Pagrindinė Europos investicijų fondo informacija apie „Erasmus+“ paskolas magistrantūros studijoms

Vaizdo siužetas

Programa „Erasmus+“: Daugiau judumo galimybių“. Stefanas Jahnke, buvęs „Erasmus“ studentų tinklo pirmininkas, pristato naujas programos „Erasmus+“ teikiamas galimybes studentams.