Iasacht Céime Máistreachta Erasmus+

Forléargas

Iasachtaí atá ráthaithe ag an Aontas Eorpach is ea na hIasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+ a bhfuil téarmaí aisíoctha fabhracha ag gabháil leo, rud a chuideoidh leat cúrsa Máistreachta a mhaoiniú i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+

Tá an scéim ceaptha chun tacú le mic léinn iarchéime agus iad a chosaint ar chruatan a fhulaingíonn mic léinn trí chosaintí sóisialta a chur ar fáil dóibh lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

  • Níl gá le comhthaobhacht a fháil ó mhic léinn ná ó thuismitheoirí, rud a chinntíonn go mbeidh comhionannas rochtana ann.
  • Rátaí úis fabhracha atá níos fearr ná rátaí an mhargaidh
  • Téarmaí aisíocaíochta lena gceadaítear tréimhse suas le dhá bhliain do chéimithe chun obair a fháil sula gcaithfidh siad tosú ar aisíocaíochtaí a dhéanamh.

Tá an scéim ar fáil faoi láthair trí bhainc sa Spáinn, sa Fhrainc, sa Ríocht Aontaithe agus sa Tuirc le haghaidh mic léinn ó na tíortha sin atá ag imeacht leo chun dul i mbun staidéir iarchéime thar lear agus le haghaidh mic léinn ó thíortha atá páirteach sa Chlár atá ag dul chuig an Spáinn, chuig an bhFrainc, chuig Lucsamburgchuig an Ríocht Aontaithe le haghaidh cúrsa Máistreachta.

De réir mar a théann a thuilleadh institiúidí ó gach cearn den Eoraip isteach sa scéim, beidh a thuilleadh áiteanna ar fáil dóibh le dul i mbun staidéir iarchéime iontu. Táthar ag súil go mbeidh idir 20 agus 25 bhanc páirteach sa scéim faoi 2020.

Ní féidir a rá, áfach, cén uair a bheidh aon tír faoi leith cumhdaithe toisc go gcuirfear na comhaontuithe le bainc, le gníomhaireachtaí iasachtaí do mhic léinn agus le hollscoileanna i gcrích de réir a chéile agus ó thír go tír.

Fad ama

Féadfaidh tú iasacht suas le €12,000 a fháil le haghaidh Máistreachta bliana nó suas le €18,000 le haghaidh Máistreachta dhá bhliain (nó méideanna coibhéiseacha in airgeadra eachtrach i gcás na mbanc sin atá lonnaithe i dtíortha nach bhfuil sa limistéar euro, agus é sin faoi réir luaineachtaí san airgeadra).

Coinníollacha

Má bhain tú amach cáilíocht ar leibhéal Baitsiléara (nó a choibhéis) agus má tá glactha leat cheana féin ar chlár iomlán Máistreachta i dtír eile atá páirteach sa Chlár, b’fhéidir go mbeifeá i dteideal iasacht a fháil.

Le bheith incháilithe ní mór cónaí a bheith ort i dtír atá páirteach sa Chlár agus ní féidir le ceann scríbe do chuid staidéir a bheith i do thír chónaithe nó sa tír inar bhain tú do bhuncháilíochta amach.

Ní bhfaighidh tú iasacht le dul i mbun staidéir ach amháin ar ollscoil ag a bhfuil an Chairt Ardoideachais Erasmus+.

Ní bheidh an iasacht ar fáil duit i gcás nach mbeidh staidéar á dhéanamh agat thar lear ach ar feadh cuid den Mháistreacht, cé go mb’fhéidir go mbeifeá i dteideal deontas Erasmus+ a fháil fós.

Beidh éagsúlacht ag baint leis an ráta úis a ghearrfar ar an iasacht ag brath ar an tír ina bhfuil an banc nó an institiúid atá ag tabhairt na hiasachta bunaithe. Ina ainneoin sin, beidh an ráta úis níos ísle ná na gnáthrátaí tráchtála.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh, téigh i dteagmháil leis na bainc náisiúnta, ollscoileanna nó gníomhaireachtaí iasachta do mhic léinn atá rannpháirteach sa chlár.

Ba é MicroBank (banc sóisialta la Caixa) sa Spáinn an chéad bhanc a chuir Iasachtaí Máistreachta Erasmus+ ar fáil in 2015. Ó Mheitheamh 2016 amach, thosaigh Banque Populaire agus Caisse d'Epargne as an bhFrainc (ar cuid den ghrúpa BPCE iad araon) ag cur iasachtaí Máistreachta Erasmus+ ar fáil atá ráthaithe ag an Aontas Eorpach agus i Meán Fómhair 2016 thosaigh Future Finance Loan Corporation (as Éirinn) ag déanamh amhlaidh do mhic léinn Mháistreachta ag fágáil na Ríochta Aontaithe nó ag triall uirthi.

Díríonn na bainc sin go léir (seachas Finansbank sa Tuirc) ar mhic léinn Mháistreachta atá ag imeacht leo ar an gcoigríoch, is cuma cén treo atá i gceist, agus ní mór iarratais a dhéanamh chucu go díreach. Ó bhí Nollaig 2016 ann, is féidir le mic léinn ón Tuirc cur isteach ar iasacht ó Finansbank freisin.

Ó bhí Eanáir 2017 ann, tá Ollscoil Lucsamburg rannpháirteach i scéim Iasachtaí Máistreachta Erasmus+ agus tairgeann siad áiseanna aisíocaíochta do mhic léinn atá ag triall orthu chun cúrsa Máistreachta a dhéanamh (chun táillí clárúcháin agus costais lóistín a chumhdach).

Ní mór duit iarratas a dhéanamh trí bhrainse de na bainc, den ollscoil nó ar líne, agus na doiciméid seo a leanas a chur isteach:

  • Teastas a chruthaíonn gur chríochnaigh tú an chéim a bhí ar bun agat roimh an gcéim Mháistreachta ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais
  • Admháil don táille clárúcháin NÓ cruthúnas doiciméadach ar chead iontrála agus ar chostas an chúrsa Máistreachta

Tuilleadh eolais

Chun téarmaí agus coinníollacha a gcuid Iasachtaí Máistreachta Erasmus+ a fháil, téigh chuig:

  • MicroBank (mic léinn atá ag fágáil na Spáinne agus mic léinn atá ag triall uirthi araon)
  • Banque Populaire / Caisse d'Epargne (mic léinn atá ag fágáil na Fraince agus mic léinn atá ag triall uirthi araon)
  • Future Finance (mic léinn atá ag fágáil na Ríochta Aontaithe agus mic léinn atá ag triall uirthi araon)
  • Finansbank (mic léinn atá ag imeacht leo as an Tuirc)
  • Ollscoil Lucsamburg (mic léinn atá ag triall ar Ollscoil Lucsamburg amháin)

Tuilleadh eolais faoi Iasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+.

Tá faisnéis chúlra ar Iasachtaí Máistreachta Céime Erasmus+ ar fáil ón gCiste Eorpach Infheistíochta.

Físeán

Erasmus+: Tuilleadh tacaíochta le haghaidh soghluaisteachta á chur i láthair ag Stefan Jahnke, iar-Uachtarán Líonra Mac Léinn Erasmus+, maidir le deiseanna nua do mhic léinn sa chlár Erasmus+.