Studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+

Oversigt

Studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+ er EU-garanterede lån med favorable tilbagebetalingsvilkår, som kan hjælpe dig med at finansiere en kandidatuddannelse i et land, der deltager i Erasmus+.

Ordningen har til formål at støtte studerende under videreuddannelse og beskytte dem mod at komme i en hård økonomisk situation ved at give dem social sikkerhed, herunder:

  • intet behov for sikkerhedsstillelse fra de studerende eller deres forældre, hvilket sikrer lige adgang
  • gunstige renter, der er lavere end markedsrenten
  • udskudt tilbagebetaling i op til to år, så de som dimittender kan finde arbejde, inden de skal begynde at betale lånet tilbage.

I øjeblikket stilles ordningen til rådighed gennem banker og universiteter:

  • Banker i Spanien og Tyrkiet for udrejsende studerende fra disse lande, der videreuddanner sig i udlandet, og studerende fra andre programlande, der rejser til Spanien for at tage deres kandidatuddannelse.
  • Universiteter i Luxembourg og Cypern for indrejsende studerende fra andre programlande, som tager en masteruddannelse på disse universiteter.

I takt med at flere uddannelsesinstitutioner fra hele Europa kommer med i ordningen, bliver der flere tilgængelige videreuddannelsesdestinationer.

Det er dog ikke muligt at sige, hvornår et bestemt land kan blive omfattet af ordningen, fordi aftalerne med banker, studielånsorganer og universiteter vil komme på plads gradvist land for land.

Varighed

Du kan få et lån på op til 12 000 euro til en 1-årig kandidatuddannelse eller op til 18 000 euro for en 2-årig (eller tilsvarende beløb i en anden valuta for banker i ikke-euro-lande betinget af udsving i valutakurserne).

Betingelser

Hvis du har afsluttet en bacheloruddannelse (eller tilsvarende) og allerede er blevet optaget på et fuldt kandidatstudie i et andet programland, kan du måske være berettiget til et lån.

For at være berettiget til at låne, skal du bo i et programland, og dit uddannelsessted må ikke være i dit bopælsland eller det land, hvor du har taget din første uddannelse.

Du kan kun få et lån til at læse på et universitet, der har tilsluttet sig Erasmuschartret for videregående uddannelse.

Du kan ikke få lånet, hvis du kun studerer i udlandet under en del af din kandidatuddannelse, men det kan stadig være, at du er berettiget til et stipendium under Erasmus+.

Udlånsrenten vil variere afhængigt af, hvilket land den bank eller uddannelsesinstitution, der yder lånet, hører hjemme i. Den rentesats, du skal betale, vil dog være lavere end den almindelige markedsrente.

Sådan ansøger du

For at ansøge skal du henvende dig til de deltagende banker, universiteter eller studielånsorganer i det pågældende land.

MicroBank (den almennyttige bank under La Caixa) i Spanien har som den første bank siden 2015 tilbudt studielån til kandidatuddannelser under Erasmus+, og målgruppen er både udrejsende og besøgende kandidatstuderende.

Fra december 2016 har udrejsende studerende fra Tyrkiet kunnet ansøge om lån hos Finansbank.

I januar 2017 kom Luxembourgs universitet med i studielånsordningen for kandidatuddannelser under Erasmus+, og universitetet i Cypern fulgte med i februar 2018. Fra og med det akademiske år 2018-2019 giver disse universiteter kandidatstuderende mulighed for at udskyde betalingen af indmeldelsesgebyr og/eller opholdsudgifter i to år.

Du skal ansøge via en af bankernes filialer, via universiteterne eller online og aflevere følgende dokumentation:

  • Eksamensbevis, der dokumenterer, at du har fuldført den uddannelse, der går forud for den kandidatuddannelse, du vil tage.
  • En kvittering for indmeldelsesgebyret eller dokumentation for optagelse på studiet og for omkostningerne til kandidatuddannelsen.

Læs mere

Hvis du vil læse om betingelserne for bankernes og universiteternes lån til kandidatuddannelser under Erasmus +, skal du gå ind på:

Ofte stillede spørgsmål om lån til kandidatuddannelser under Erasmus +

Du kan få baggrundsoplysninger om lån til kandidatuddannelser under Erasmus+ via Den Europæiske Investeringsfond.

Beretninger fra lånmodtagere: Xavier Casas (Spanien) / Blair Clark (Storbritannien) / Boris Kuzmanov (Bulgarien)

Video

Erasmus+: More support for mobility, hvor Stefan Jahnke, tidligere formand for netværket af Erasmusstuderende, fortæller om nye muligheder for studerende via Erasmus+.

Følg Jorge Fernández fra Malaga til London – hjulpet på vej af et lån til kandidatuddannelse under Erasmus+.

Del denne side