Fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Oversigt

Fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus støtter undervisere og gæsteundervisere på højt niveau for at gøre uddannelsen mere attraktiv. Hvis du har en særlig akademisk profil eller erhvervsprofil, kan du undervise på en fælles kandidatuddannelse under Erasmus Mundus.

Du skal komme fra enten et programland eller et partnerland, og dit besøg skal skabe merværdi for de studerende på de fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus i form af undervisning/forelæsninger med de studerende i centrum, forskningsaktiviteter, støtte til specialeskrivning, akademiske/faglige netværk osv.

Varighed

Dit besøg skal vare minimum 4 til 7 på hinanden følgende kalenderdage (= én uge). 8 på hinanden følgende dage kan ikke regnes som 2 uger. Dine rejsedage kan også tælle med i opholdets længde.

Vilkår

Du kan komme fra en af de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelsers partnerorganisationer eller fra en anden organisation.

Finansiel støtte

Du kan ikke få anden EU-støtte, mens du deltager i de fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus.

Sådan søger du

Du kan kontakte konsortiet for de fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus direkte og gøre opmærksom på din interesse.

Læs mere

Kontakt det internationale kontor på din videregående uddannelsesinstitution i konsortiet, hvis du vil vide, hvilke muligheder du har.

Share this page