Výzvy na predkladanie ponúk a návrhov

Informácie o osobitných možnostiach financovania a postupoch podávania žiadostí v rámci programu Erasmus + nájdete na webovom sídle Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru [webové sídlo v angličtine, vo francúzštine a v nemčine] alebo na stránkach vašej národnej agentúry.

nadpis Konečný termín Reference Results
Program Erasmus+ – výzva na predkladanie návrhov 2018 04/10/2018 - 12:00 EAC/A05/2017 No results

Zdieľajte túto stránku