Erasmus+

Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih

Namen

Strateška partnerstva so nadnacionalni projekti, namenjeni oblikovanju in širjenju inovativnih praks ter spodbujanju sodelovanja, medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.

Strateška partnerstva obravnavajo horizontalne prednostne naloge in posebne prednostne naloge na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje
 • izobraževanje odraslih
 • mladi

Poznamo dve vrsti strateških partnerstev: partnerstva za inovacije in partnerstva za izmenjavo dobrih praks.

Več informacij o prednostnih nalogah po področjih je na voljo v vodniku za prijavitelje Erasmus+.

Možnosti

Strateška partnerstva omogočajo javnim, zasebnim in nevladnim organizacijam izvedbo različnih dejavnosti:

 • krepitev sodelovanja in mreženja organizacij
 • razvijanje, preizkušanje, izvajanje inovativnih praks
 • spodbujanje priznavanja in potrjevanje znanja, spretnosti in kompetenc
 • spodbujanje sodelovanja med regionalnimi organi za vzpostavitev novih sistemov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih
 • podpiranje učečih se invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami, da se jim omogoči lažji prehod na trg dela
 • podpiranje strokovnjakov na področju izobraževanja in usposabljanja za spodbujanje pravičnosti, različnosti in vključevanja v učnem okolju
 • spodbujanje vključevanja beguncev in ozaveščenosti o begunski krizi v Evropi
 • spodbujanje podjetništva in aktivnega državljanstva med mladimi

Strateška partnerstva so različnega obsega in izvajajo različne dejavnosti glede na cilje projekta, sodelujoče organizacije, pričakovane rezultate in druge vidike.

Glede na cilje projekte imajo lahko dijaki, študenti in zaposleni v izobraževanju možnost izobraževanja, usposabljanja in poučevanja v tujini, kadar njihove nadnacionalne dejavnosti prispevajo k uresničevanju ciljev projekta.

Sodelovanje v partnerstvu

V partnerstvu lahko sodelujejo organizacije s sedežem v državi programa Erasmus+.

Organizacija prijaviteljica mora imeti sedež v državi programa, v prijavo mora praviloma vključiti vsaj tri organizacije iz različnih držav programa.

Partnerstva na področju šolskega izobraževanja in mladih lahko izjemoma vključujejo najmanj dve organizaciji iz različnih držav programa Erasmus+.

Število organizacij, ki lahko sodelujejo v strateškem partnerstvu ni omejeno. Sodelujejo lahko tudi organizacije iz partnerskih držav, če njihova udeležba projektu prispeva bistveno dodano vrednost.

Visokošolske ustanove s sedežem v državi programa morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Dodatne informacije

Trajanje strateškega partnerstva je odvisno od področja:

 • visokošolsko izobraževanje – med 24 in 36 mesecev
 • izobraževanje odraslih, šolsko izobraževanje ter poklicno izobraževanje in usposabljanje – med 12 in 36 mesecev
 • mladi – med 6 in 36 mesecev

Višina dotacije za projekt je omejena na 150 tisoč evrov na leto.

Prijava

Prijave je treba oddati nacionalni agenciji države programa Erasmus+, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica.

Več informacij

Več informacij o pogojih, postopkih in rokih vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus +.

Podrobnejše informacije o strateških partnerstvih so na voljo v knjižici o financiranju projektov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.

Obrnete se lahko tudi na nacionalno agencijo oz. nacionalni urad (v partnerskih državah) ali na Evropsko komisijo.

Video posnetek: Erasmus+ Pomoč mladim pri pridobivanju znanja in spretnosti za prihodnost

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.