Erasmus+

Strateginės partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse

Tikslas

Strateginės partnerystės – tai tarptautiniai projektai, kuriais plėtojama ir perduodama novatoriška praktika, skatinamas bendradarbiavimas, tarpusavio mokymasis, švietimo, mokymosi ir jaunimo sričių patirties mainai.

Strateginėmis partnerystėmis įgyvendinami horizontalieji ir konkrečių sričių prioritetai:

 • aukštojo mokslo,
 • profesinio mokymo,
 • mokyklinio ugdymo,
 • suaugusiųjų švietimo,
 • jaunimo srities.

Strateginės partnerystės gali būti dvejopos. Vienomis remiamos inovacijos, o kitomis – gerosios patirties mainai.

Daugiau informacijos apie konkrečių sričių prioritetus pateikiama programos vadove.

Kokių galimybių esama?

Strateginės partnerystės suteikia galimybių įvairioms viešosioms, privačiosioms ir nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti įvairią veiklą, pavyzdžiui:

 • stiprinti organizacijų bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą,
 • skatinti novatoriškos praktikos kūrimą, bandymą ir įgyvendinimą,
 • skatinti pripažinti ir patvirtinti žinias, įgūdžius ir kompetenciją,
 • skatinti regioninių institucijų bendradarbiavimą naujų švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų plėtojimo srityje,
 • remti neįgalius ir specialiųjų poreikių turinčius besimokančius asmenis ir padėti jiems patekti į darbo rinką,
 • padėti švietimo ir mokymo specialistams spręsti lygybės, įvairovės ir įtraukties klausimus mokymosi aplinkoje,
 • padėti integruotis neseniai atvykusiems migrantams ir informuoti apie pabėgėlių krizę Europoje,
 • ugdyti jaunimo verslumą ir aktyvų pilietiškumą.

Strateginės partnerystės gali būti įvairaus masto. Pagal jų projektus gali būti vykdoma įvairi veikla, kurios pobūdis priklauso nuo projektų tikslų, dalyvaujančių organizacijų, numatomo poveikio ir kitų dalykų.

Pagal strateginių partnerysčių projektus mokiniams, studentams, besimokantiems asmenims ir darbuotojams taip pat gali būti suteikta galimybių mokytis, stažuotis arba dėstyti užsienyje, jei tokia tarptautinė mokymo(si) ir stažavimosi veikla padeda siekti projektų tikslų.

Kaip tai veikia?

Paraiškas teikti ketinančios dalyvaujančios organizacijos turi būti įsteigtos programos šalyse.

Paraišką turi teikti programos šalyje įsteigta organizacija. Projekte paprastai turi dalyvauti bent trys skirtingų programos šalių organizacijos.

Išimtis – partnerystės mokyklinio ugdymo ir jaunimo srityse projektai, kuriuose turi dalyvauti bent dvi skirtingų programos šalių organizacijos.

Paraiškoje gali būti nurodytas neribotas organizacijų skaičius. Tai gali būti ir šalių partnerių organizacijos, jei jų dalyvavimas projektui suteiks esminės papildomos naudos.

Be to, programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas.

Ką dar reikėtų žinoti?

Strateginės partnerystės projektų trukmė gali skirtis, priklausomai nuo srities:

 • aukštojo mokslo projektai gali būti vykdomi 24–36 mėn.,
 • suaugusiųjų švietimo, mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo projektai gali būti vykdomi 12–36 mėn.,
 • jaunimo projektai gali būti vykdomi 6–36 mėn.

Didžiausia dotacija projektams – 150 000 eurų per metus.

Kaip teikti paraišką?

Paraišką reikėtų pateikti programos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Daugiau informacijos

Išsami informacija apie kriterijus, tvarką ir terminus pateikiama programos „Erasmus+“ vadove.

Daugiau informacijos apie strategines partnerystes pateikiama knygelėje apie švietimo, mokymo ir jaunimo projektų finansavimą.

Daugiau informacijos gali suteikti nacionalinės agentūros arba šalyse partnerėse įsteigti nacionaliniai biurai (jei yra). Galite kreiptis ir į Europos Komisiją.

Vaizdo siužetas. „Erasmus+“ padeda jaunimui įgyti įgūdžių, kurių reikės ateityje

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.