Erasmus+

Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén

Mi a cél?

A stratégiai partnerségek olyan transznacionális projektek, amelyek célja innovatív módszerek kifejlesztése és másokkal történő megosztása, továbbá az együttműködés, a társaktól való tanulás, valamint a tapasztalatcsere előmozdítása az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén.

A stratégiai partnerségek átfogó törekvése az, hogy egyaránt segítsék horizontális, valamint – az alábbi szektorokon belül egy-egy alterületen – specifikus célkitűzések megvalósítását:

 • felsőoktatás,
 • szakképzés,
 • iskolai oktatás,
 • felnőttoktatás és
 • ifjúságügy.

A stratégiai partnerségeknek két típusát különböztetjük meg: az egyikbe az innovációt, a másikba pedig a bevált módszerek megosztását támogató stratégiai partnerségek tartoznak.

A specifikus célkitűzésekről a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) lehet további információkat találni.

Milyen lehetőségekről van szó?

A stratégiai partnerségek lehetőségeket kínálnak állami, magán- és nem kormányzati szervezetek széles köre számára arra, hogy tevékenységek széles skáláját hajtsák végre. Példaként említhetők a következők:

 • a szervezetek által folytatott együttműködés és a szervezetek közötti hálózatépítés elmélyítése,
 • innovatív módszerek kidolgozásának, tesztelésének és alkalmazásának előmozdítása,
 • a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák elismerésének és érvényesítésének elősegítése,
 • a regionális hatóságok közötti együttműködés előmozdítása új oktatási, képzési és ifjúságügyi rendszerek kifejlesztése céljából,
 • a fogyatékossággal élő és a sajátos nevelési igényű tanulók megsegítése, és a munkaerőpiacra történő kilépésük megkönnyítése,
 • az oktatás és a képzés terén dolgozó szakemberek támogatása abban, hogy ösztönözzék a méltányosság, a sokféleség és a társadalmi befogadás térnyerését,
 • az újonnan érkező migránsok integrációjának elősegítése és az európai menekültügyi válsággal kapcsolatos tudatosító tevékenységek,
 • a vállalkozókedv és az aktív polgári szerepvállalás ösztönzése a fiatalok körében.

A projekt célkitűzéseitől, a részt vevő szervezetektől, a várt hatástól és egyéb tényezőktől függően a stratégiai partnerségek különböző méretűek lehetnek, és eltérő tevékenységeket folytathatnak.

A projekt keretein belül a tanulóknak, a diákoknak, a hallgatóknak és a szakembereknek lehetőségük nyílik arra, hogy külföldön képzésben vegyenek részt, vagy tanítsanak, amennyiben ezek a transznacionális oktatási, képzési és tanulási tevékenységek elősegítik a projekt célkitűzéseinek megvalósítását.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A lehetőségekre olyan részt vevő szervezetek pályázhatnak, amelyek programországban működnek.

A stratégiai partnerséget programországban működő szervezetnek kell vezetnie, ez a szervezet nyújtja be a pályázatot. Stratégiai partnerséget rendszerint legalább három – különböző programországokban működő – szervezetnek kell alkotnia.

Kivételes esetben megengedett, hogy az iskolai oktatás és az ifjúságügy terén a partnerségek csak kettő – különböző programországban működő – szervezetet tömörítsenek.

A pályázatot benyújtó stratégiai partnerségben részt vevő szervezetek számának nincs felső határa. Partnerországbeli szervezetek részvétele is megengedett, feltételt jelent azonban, hogy részvételük hozzáadott értéket hozzon létre a projekt szempontjából.

A programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Mit érdemes még tudni?

A stratégiai partnerségek időtartama eltérő lehet a különböző szektorok függvényében:

 • Felsőoktatás: 24–36 hónap
 • Felnőttoktatás, iskolai oktatás és szakképzés: 12–36 hónap
 • Ifjúságügy: 6–36 hónap

A projektek évente legfeljebb 150 000 euró összegű támogatásban részesülhetnek.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatot a pályázó szervezet székhelye szerinti programország nemzeti irodájának kell benyújtani.

További információk

A követelményekről, az eljárásokról és a határidőkről a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) olvasható részletes tájékoztatás.

A stratégiai partnerségekről az oktatási, képzési és ifjúsági projektekről szóló kiadvány szolgál további információkkal.

A programországok nemzeti irodái vagy (adott esetben) a partnerországok nemzeti központjai további információkkal tudnak szolgálni, de az esetleges kérdésekkel az Európai Bizottsághoz is lehet fordulni.

Videó: Erasmus+: A fiatalok jövőbeli elhelyezkedéséhez szükséges készségek oktatása

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.