Erasmus+

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima

Koji je cilj?

Strateška partnerstva transnacionalni su projekti osmišljeni za razvoj i razmjenu inovativnih praksi i promicanje suradnje, uzajamnog učenja i razmjene iskustava u područjima obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima.

Strateškim se partnerstvima općenito nastoje riješiti horizontalni prioriteti te specifični prioriteti na terenu u područjima:

 • visokoškolskog obrazovanja
 • strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • školskog obrazovanja
 • obrazovanja odraslih i
 • rada s mladima.

Postoje dvije vrste strateških partnerstava: partnerstvo kojim se podupiru inovacije te partnerstvo kojim se podupire razmjena dobrih praksi.

Dodatne informacije o specifičnim prioritetima na terenu dostupne su u Vodiču programa.

Koje mogućnosti postoje?

Strateška partnerstva omogućuju brojnim javnim, privatnim i nevladinim organizacijama provedbu širokog raspona aktivnosti koje obuhvaćaju, primjerice:

 • jačanje suradnje i umrežavanja organizacija
 • promicanje razvoja, testiranja i provedbe inovativnih praksi
 • promicanje priznavanja i potvrđivanja znanja, vještina i kompetencija
 • promicanje suradnje regionalnih tijela na razvoju novih sustava u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima
 • podupiranje učenika s invaliditetom i posebnim potrebama te olakšavanje njihovog ulaska na tržište rada
 • podupiranje stručnjaka za obrazovanje i osposobljavanje kako bi promicali jednakost, raznolikost i uključivost u učenju
 • promicanje integracije novopridošlih migranata i podizanje svijesti o izbjegličkoj krizi u Europi
 • promicanje poduzetništva i aktivnog građanstva među mladima.

Strateška partnerstva mogu biti različitih veličina i provoditi različite aktivnosti ovisno o cilju projekta, uključenim organizacijama, očekivanom učinku i drugim elementima.

U okviru ciljeva projekta učenicima, studentima i osoblju dostupne su mogućnosti osposobljavanja, učenja ili podučavanja u inozemstvu, u mjeri u kojoj te transnacionalne aktivnosti pridonose ostvarivanju ciljeva projekta.

Kako to funkcionira?

Organizacije sudionice koje se namjeravaju prijaviti moraju imati poslovni nastan u državi obuhvaćenoj Programom.

Nositeljica prijave mora biti organizacija osnovana u državi obuhvaćenoj Programom, a prijava mora načelno obuhvaćati barem tri organizacije iz različitih država obuhvaćenih Programom.

Iznimno, u partnerstvima u području školskog obrazovanja i rada s mladima mogu sudjelovati najmanje dvije organizacije iz različitih država obuhvaćenih Programom.

U prijavi je moguće navesti neograničen broj organizacija. Moguće je navesti i organizacije iz partnerskih država, pod uvjetom da donose ključnu dodatnu vrijednost za projekt.

Visoka učilišta osnovana u državi obuhvaćenoj Programom moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje.

Što još treba znati?

Razdoblje trajanja strateških partnerstava može se razlikovati ovisno o području:

 • visoko obrazovanje: od 24 do 36 mjeseci
 • obrazovanje odraslih, školsko obrazovanje te profesionalno obrazovanje i osposobljavanje: od 12 do 36 mjeseci
 • rad s mladima: od 6 do 36 mjeseci

Dodjela bespovratnih sredstava za projekte ograničena je na 150 000 eura godišnje.

Kako se prijaviti?

Prijave treba predati nacionalnoj agenciji zemlje obuhvaćene Programom u kojoj je osnovana organizacija koja podnosi zahtjev.

Saznajte više

Detaljne informacije o kriterijima, postupcima i rokovima potražite u Vodiču programa Erasmus+.

Dodatne informacije o strateškim partnerstvima dostupne su u brošuri o financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima.

Nacionalne agencije ili, za partnerske zemlje, nacionalni uredi (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije, a možete se i obratiti Europskoj komisiji.

Videozapis: Erasmus+: mladima pruža vještine za budućnost

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.