Erasmus+

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Ποιος είναι ο στόχος

Οι στρατηγικές συμπράξεις είναι διακρατικά σχέδια που σκοπό έχουν την ανάπτυξη και ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Σε γενικές γραμμές, οι στρατηγικές συμπράξεις αποσκοπούν στην κάλυψη οριζόντιων προτεραιοτήτων καθώς και συγκεκριμένων προτεραιοτήτων σχετικών με τους ακόλουθους τομείς:

 • Ανώτατη εκπαίδευση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Σχολική εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση ενηλίκων, και
 • Νεολαία.

Υπάρχουν δύο είδη στρατηγικών συμπράξεων: αυτές που υποστηρίζουν την καινοτομία και αυτές που υποστηρίζουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες προτεραιότητες ανά τομέα θα βρείτε στον οδηγό του προγράμματος.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Οι στρατηγικές συμπράξεις προσφέρουν ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων για την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως:

 • ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των οργανισμών,
 • προώθηση της ανάπτυξης, της δοκιμής και της υλοποίησης καινοτόμων πρακτικών,
 • διευκόλυνση της αναγνώρισης και πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων,
 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη νέων συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας,
 • στήριξη των εκπαιδευομένων με αναπηρίες/ειδικές ανάγκες και διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας,
 • στήριξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο την προαγωγή της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης στο μαθησιακό περιβάλλον,
 • προώθηση της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη,
 • προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Το μέγεθος και οι δραστηριότητες των στρατηγικών συμπράξεων ποικίλλουν ανάλογα με τον στόχο του εκάστοτε σχεδίου, τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και άλλους παράγοντες.

Ανάλογα με τους στόχους του σχεδίου, υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευομένους και μέλη του προσωπικού να αποκτήσουν γνώσεις, να καταρτιστούν ή να διδάξουν στο εξωτερικό, εφόσον η συγκεκριμένη διακρατική διδασκαλία, κατάρτιση και απόκτηση γνώσεων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Πώς λειτουργούν

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για παρεχόμενη δυνατότητα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του προγράμματος.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από οργανισμό εγκατεστημένο σε χώρα του προγράμματος και θα πρέπει, κατά κανόνα, να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Κατ' εξαίρεση, στις συμπράξεις για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και της νεολαίας μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των οργανισμών που μπορεί να περιλαμβάνει μια αίτηση. Μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνονται οργανισμοί από χώρες-εταίρους, υπό τον όρο ότι αυτοί θα προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες του προγράμματος πρέπει επίσης να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Η διάρκεια των στρατηγικών συμπράξεων ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα:

 • Ανώτατη εκπαίδευση: μεταξύ 24 και 36 μηνών
 • Εκπαίδευση ενηλίκων, σχολική εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: μεταξύ 12 και 36 μηνών
 • Νεολαία: μεταξύ 6 και 36 μηνών

Η μέγιστη επιχορήγηση των σχεδίων ανέρχεται σε 150.000 ευρώ ετησίως.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό φορέα της χώρας του προγράμματος όπου είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες για τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες για τις στρατηγικές συμπράξεις θα βρείτε στο σχετικό φυλλάδιο για τη χρηματοδότηση σχεδίων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι εθνικοί φορείς ή, για τις χώρες-εταίρους, τα εθνικά γραφεία μπορούν (ενδεχομένως) να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Βίντεο: Erasmus+: εφοδιάζοντας τους νέους με τις δεξιότητες του αύριο

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.