Erasmus+

Strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

Co je cílem?

Strategická partnerství jsou nadnárodní projekty, jejichž cílem je rozvíjet a sdílet inovativní postupy a podporovat spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Obecným cílem strategických partnerství je pak řešení průřezových i specifických priorit, které se vztahují k těmto oblastem:

 • vysoké školy
 • odborné vzdělávání a příprava
 • školní vzdělávání
 • vzdělávání dospělých
 • mládež

Strategická partnerství jsou dvojího druhu – ta, která podporují spolupráci na inovacích, a ta, která podporují výměnu osvědčených postupů.

Další informace týkající se specifických priorit jednotlivých oblastí najdete v příručce k programu Erasmus+.

Co program nabízí?

Strategická partnerství poskytují široké škále veřejných a soukromých subjektů a nevládních organizací příležitosti k realizaci celé řady aktivit, k nimž patří:

 • zintenzivnění spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi
 • podpora vývoje, testování a zavádění inovativních postupů
 • propagace uznávání a potvrzování znalostí, dovedností a kompetencí
 • podpora spolupráce mezi regionálními orgány v zájmu vytvoření nových systémů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • podpora studentů se zdravotním postižením a zvláštními potřebami a opatření v zájmu jejich přechodu na trh práce
 • podpora vzdělávání a odborné přípravy odborníků s cílem podporovat rovnost, rozmanitost a začlenění v oblasti vzdělávání
 • podpora integrace nově příchozích migrantů a zlepšování informovanosti o uprchlické krizi v Evropě
 • podpora podnikání a aktivního občanství mladých lidí

V závislosti na cílech projektu, zúčastněných organizacích, očekávaném dopadu a jiných prvcích mohou být strategická partnerství různě velká a zabývat se různými aktivitami.

Podle působnosti cílů projektu jsou pro žáky, studenty a pracovníky k dispozici možnosti studia, odborné přípravy nebo pedagogického působení v zahraničí, pokud takové výukové, školicí nebo studijní aktivity přispějí k dosažení cílů projektu.

Jak to funguje?

Zájemci z řad zúčastněných organizací musejí mít sídlo v jedné z programových zemí.

Podání žádosti musí proběhnout pod vedením organizace usazené v programové zemi a musí zpravidla zahrnovat alespoň tři organizace z různých programových zemí.

Ve výjimečných případech mohou partnerství v oblasti školního vzdělávání a mládeže sestávat alespoň ze dvou organizací z různých programových zemí.

Žádosti mohou zahrnout libovolný počet organizací. Pokud přinášejí zásadní přidanou hodnotu, mohou rovněž obsahovat organizace z partnerských zemí.

Vysokoškolské instituce se sídlem v programových zemích musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Co byste ještě měli vědět

V závislosti na oblasti, v níž působí, mohou mít strategická partnerství různou délku trvání

 • vysokoškolské vzdělávání: od 24 do 36 měsíců
 • vzdělávání dospělých, školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava: od 12 do 36 měsíců
 • mládež: od 6 do 36 měsíců

Granty se udělují v maximální výši 150 000 eur ročně.

Jak podat žádost?

Žádost je nutné zaslat národní agentuře v programové zemi, kde má sídlo žádající organizace.

Další informace

Podrobné informace ohledně kritérií, postupů a lhůt lze nalézt v příručce k programu Erasmus+.

Další informace o strategických partnerstvích jsou k dispozici v brožuře věnované financování projektů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury, případně národní kanceláře (v partnerských zemích). Obrátit se můžete i na Evropskou komisi.

Videomateriál: Program Erasmus+ – Naučit mladé lidé dovednostem, bez nichž se v budoucnu neobejdou

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.