Erasmus+

Erasmus+ – Pożyczki dla studentów studiów magisterskich

Informacje ogólne

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich to pożyczki na studia magisterskie w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Pożyczki te posiadają unijne gwarancje i są udzielane na korzystnych warunkach pod względem spłaty.

Ten system ma wspierać studentów studiów magisterskich i zapewniać im ochronę socjalną, ponieważ dzięki niemu:

  • nie ma potrzeby zabezpieczenia pożyczki przez studentów lub ich rodziców, co zapewnia równe warunki traktowania
  • oprocentowanie jest korzystne, niższe niż na rynku
  • warunki spłaty pozwalają absolwentom rozpocząć spłacanie kredytu dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów, co daje im czas na znalezienie pracy.

Obecnie system jest dostępny za pośrednictwem banków w Hiszpanii i Francji dla studentów wyjeżdżających z obu krajów na studia magisterskie za granicą oraz dla studentów z innych krajów uczestniczących w programie, którzy udają się do Hiszpanii lub Francji na studia magisterskie.

Ponieważ w systemie uczestniczy coraz więcej banków z całej Europy, z czasem dostępne będą kredyty na studia w innych krajach. Do 2020 r. do systemu powinno dołączyć od 20 do 25 banków.

Nie jest jednak możliwe określenie, kiedy dokładnie dany kraj zostanie objęty systemem, ponieważ umowy z bankami i agencjami udzielającymi kredytów studenckich będą zawierane stopniowo przez poszczególne kraje.

Czas trwania

Możesz otrzymać kredyt w wysokości do 12 000 euro w przypadku rocznego programu studiów magisterskich lub do 18 000 euro w przypadku 2-letniego programu studiów magisterskich.

Warunki

Jeśli masz dyplom studiów licencjackich (lub równoważny) i już zostałeś przyjęty na pełny program studiów magisterskich w innym kraju uczestniczącym w programie, możesz złożyć wniosek o kredyt.

Aby ubiegać się o kredyt, musisz mieszkać w kraju uczestniczącym w programie, a kraj, w którym zamierzasz studiować, nie może być Twoim krajem zamieszkania ani krajem, w którym uzyskałeś swój pierwszy dyplom.

Możesz otrzymać kredyt tylko na studia na uczelni posiadającej kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego.

Pożyczka nie jest dostępna, jeśli za granicą odbywasz tylko część studiów magisterskich. Nadal jednak możesz kwalifikować się do otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+.

Stopa procentowa pożyczki będzie się różnić w zależności od tego, w którym kraju ma siedzibę bank pożyczający środki. Jednak stopa procentowa będzie niższa niż standardowe stopy rynkowe.

Jak złożyć wniosek?

Należy zwrócić się do uczestniczących w systemie banków lub agencji udzielających pożyczek studenckich.

MicroBank (bank etyczny la Caixa) w Hiszpanii był pierwszym bankiem oferującym pożyczki dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ w 2015 r. Od czerwca 2016 r. Banque Populaire i Caisse d’Epargne z Francji (obie instytucje należą do grupy BPCE) rozpoczęły udzielanie gwarantowanych przez UE pożyczek dla studentów studiów magisterskich Erasmus+.

Wszystkie banki udzielają kredytów zarówno studentom wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym na studia magisterskie, a wnioski należy składać bezpośrednio do nich.

Wniosek należy złożyć w oddziale banku lub przez internet, przedstawiając następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ostatnich studiów poprzedzających studia magisterskie, na które jest przeznaczona pożyczka
  • kwit opłaty wpisowego LUB dokument potwierdzający przyjęcie na studia i koszt studiów magisterskich.

Więcej informacji

Warunki udzielania przez te banki kredytów dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ można znaleźć na następujących stronach:

Więcej informacji o kredytach programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich

Informacje ogólne na temat programu pożyczek dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ dostępnych z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

<

Wideo

Erasmus+: Większe wsparcie dla mobilności – Stefan Jahnke, były przewodniczący Erasmus Student Network, mówi o nowych możliwościach, jakie oferuje studentom program Erasmus+

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.