Erasmus+

Erasmus+ – Pożyczki dla studentów studiów magisterskich

Informacje ogólne

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich to pożyczki na studia magisterskie w krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Pożyczki te posiadają unijne gwarancje i są udzielane na warunkach korzystnych pod względem spłaty.

Ten system ma wspierać studentów studiów magisterskich i zapewniać im ochronę socjalną, ponieważ dzięki niemu:

  • nie ma potrzeby zabezpieczenia pożyczki przez studentów lub ich rodziców, co zapewnia równe warunki traktowania
  • oprocentowanie jest korzystne, niższe niż na rynku
  • warunki spłaty pozwalają absolwentom rozpocząć spłacanie kredytu dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów, co daje im czas na znalezienie pracy.

Obecnie system jest dostępny za pośrednictwem banków w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii, dla studentów wyjeżdżających z tych krajów na studia magisterskie za granicą oraz dla studentów z innych krajów uczestniczących w programie, którzy wyjeżdżają do Hiszpanii, Francji lub Wielkiej Brytanii na studia magisterskie.

Ponieważ w systemie uczestniczy coraz więcej banków z całej Europy, z czasem dostępne będą kredyty na studia w innych krajach. Do 2020 r. do systemu powinno dołączyć od 20 do 25 banków.

Nie jest jednak możliwe określenie, kiedy dokładnie dany kraj zostanie objęty systemem, ponieważ umowy z bankami i agencjami udzielającymi kredytów studenckich będą zawierane stopniowo przez poszczególne kraje.

Czas trwania

Możesz otrzymać kredyt w wysokości do 12 000 euro w przypadku rocznego programu studiów magisterskich lub do 18 000 euro w przypadku 2-letniego programu studiów magisterskich (lub równoważne kwoty w walucie obcej podlegającej wahaniom kursów walut w przypadku banków w krajach spoza strefy euro).

Warunki

Jeśli masz dyplom studiów licencjackich (lub równoważny) i już zostałeś przyjęty na pełny program studiów magisterskich w innym kraju uczestniczącym w programie, możesz złożyć wniosek o kredyt.

Aby ubiegać się o kredyt, musisz mieszkać w kraju uczestniczącym w programie, a kraj, w którym zamierzasz studiować, nie może być Twoim krajem krajem zamieszkania ani krajem, w którym uzyskałeś swój pierwszy dyplom.

Możesz otrzymać kredyt tylko na studia na uczelni posiadającej kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Pożyczka nie jest dostępna, jeśli za granicą odbywasz tylko część studiów magisterskich. Nadal jednak możesz kwalifikować się do otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+.

Stopa procentowa pożyczki będzie się różnić w zależności od tego, w którym kraju ma siedzibę bank pożyczający środki. Jednak stopa procentowa będzie niższa niż standardowe stopy rynkowe.

Jak złożyć wniosek?

Należy zwrócić się do uczestniczących w systemie banków lub agencji udzielających pożyczek studenckich.

MicroBank (bank etyczny La Caixa) w Hiszpanii był pierwszym bankiem oferującym pożyczki dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ w 2015 r. W czerwcu 2016 r. do systemu dołączyły Banque Populaire i Caisse d'Epargne z Francji (obie instytucje należą do grupy BPCE). Rozpoczęły one udzielanie gwarantowanych przez UE pożyczek dla studentów studiów magisterskich Erasmus+. We wrześniu 2016 r. kredytów udzielać zaczęła instytucja Future Finance Loan Corporation (z Irlandii), która oferuje pożyczki studentom studiów magisterskich Erasmus+ w Wielkiej Brytanii i studentom brytyjskim wyjeżdżającym za granicę.

Wszystkie banki udzielają kredytów zarówno studentom wyjeżdżającym, jak i przyjeżdżającym na studia magisterskie, a wnioski należy składać bezpośrednio do nich.

Wniosek należy złożyć w oddziale banku lub przez internet, przedstawiając następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia ostatnich studiów poprzedzających studia magisterskie, na które jest przeznaczona pożyczka
  • kwit opłaty wpisowego LUB dokument potwierdzający przyjęcie na studia i koszt studiów magisterskich.

Więcej informacji

Warunki udzielania przez te banki kredytów dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ można znaleźć na następujących stronach:

  • MicroBank (studenci wyjeżdżający z Hiszpanii i przyjeżdżający do Hiszpanii)
  • Banque Populaire i Caisse d'Epargne (studenci wyjeżdżający z Francji i przyjeżdżający do Francji)
  • Future Finance (studenci wyjeżdżający z Wielkiej Brytanii i przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii).

Więcej informacji o kredytach programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich

Informacje ogólne na temat programu pożyczek dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ dostępnych z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Wideo

Erasmus+: Większe wsparcie dla mobilności – Stefan Jahnke, były przewodniczący Erasmus Student Network, mówi o nowych możliwościach, jakie oferuje studentom program Erasmus+

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.