Erasmus+

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Pregled

Študenti skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus lahko dobijo štipendijo za celotni mednarodni magistrski študijski program.

Skupni magistrski študiji Erasmus Mundus izstopajo po akademski odličnosti in tesni povezanosti predavanj številnih visokošolskih ustanov v raznih državah.

Skupni magistrski študijski program vodi mednarodni konzorcij, ki ga sestavljajo visokošolske ustanove iz najmanj treh različnih držav programa Erasmus+. Poleg teh je lahko članica konzorcija tudi ena ali več izobraževalnih ustanov iz partnerskih držav.

Trajanje

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus traja 12 do 24 mesecev.

Skupni magistrski študiji Erasmus Mundus poteka v najmanj dveh državah programa Erasmus+, članicah mednarodnega konzorcija.

Študenti bodo morda imeli tudi možnost študija, raziskav ali delovne prakse v partnerski državi, odvisno od sestave zadevnega konzorcija.

Študij, raziskovalno delo ali praksa lahko poteka tudi na ustrezni organizaciji, ki ni članica konzorcija, če je pod neposrednim nadzorom ene od sodelujočih visokošolskih ustanov.

Pogoji

Prijavijo se lahko študenti z vsega sveta.

Pred oddajo vloge za štipendijo naj študenti preverijo, ali izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Imeti morajo diplomo prve stopnje ali dokazati enakovredno izobrazbo, priznano v skladu z zakonodajo in prakso držav, ki bodo podelile magistrski naslov. Natančnejše informacije glede pogojev so na spletišču posameznega skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus.
  • Študenti, ki so že prejeli štipendijo za skupni magistrski študij Erasmus Mundus, niso upravičeni do nove štipendije.

Hkrati s štipendijo za skupni magistrski študiji Erasmus Mundus ni mogoče prejemati štipendije iz druge sheme, ki jo financira EU.

Akademski naslov

Ob končanem skupnem magistrskem študiju Erasmus Mundus bo visokošolski konzorcij študentom podelil bodisi dvojni (ali večkratni) bodisi skupni magistrski naslov, ki je uradno priznan v državah, v katerih imajo sedež visokošolske ustanove, ki naslov podelijo.

Priznanje magistrskega naslova v drugi evropski ali neevropski državi je odvisno od sporazumov, ki sta jih medsebojno sklenili zadevni državi. EU ne posega v te ureditve.

Odvisno od dolžine študijskega programa je skupni magistrski študij Erasmus Mundus ovrednoten s 60, 90 ali 120 točkami ECTS (evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk).

Če želite preveriti, ali bo določena država priznala določeni skupni magistrski študij Erasmus Mundus, se obrnite na ustrezne pristojne organe in navedite uradni naziv magistrskega študija.

Finančna podpora

Štipendija za skupni magistrski študij Erasmus Mundus pokriva stroške potovanja, udeležbe, šolnine in bivanja v času celotnega magistrskega študija. Znesek štipendije se razlikuje glede na dolžino študijskega programa in državljanstvo študenta (študenti iz držav zunaj EU imajo višjo štipendijo).

 

Namen

Štipendist iz države programa Erasmus+

Štipendist iz partnerske države

Potni stroški

1 000 evrov na leto

2 000 evrov na leto (če je oddaljenost od koordinatorske visokošolske ustanove manj kot 4 000 km)
3 000 evrov na leto (če je oddaljenost od koordinatorske visokošolske ustanove 4 000 km ali več )

Stroški nastanitve

Ni relevantno

1 000 evrov

Stroški bivanja, znesek je odvisen od dolžine programa in države/regije študentovega prebivališča

Največ 1 000 evrov na mesec

Največ 1 000 evrov na mesec

Stroški udeležbe
(vsak znesek nad najvišjo dovoljeno vrednostjo mora kriti konzorcij skupnega magistrskega študija)

Največ 4 500 evrov na leto

Največ 9 000 evrov na leto

 

Štipendijo Erasmus+ za skupni magistrski študij Erasmus Mundus lahko prejmejo samo študenti, ki jim je organizacijski konzorcij potrdil vpis študija. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus lahko vpišejo tudi študenti, ki se financirajo sami.

Prijava

Prijavo za skupni magistrski študij Erasmus Mundus je treba oddati neposredno konzorciju, ki organizira magistrski študij in ki razpolaga z informacijami o sprejemnih pogojih, postopku prijave in načinu oddaje prijave.

Seznam možnih magistrskih programov je objavljen na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Seznam skupnih magistrskih študijev Erasmus Mundus vsako poletje dopolnijo z novimi izbranimi magistrskimi programi. Prijavni rok za vse programe je v zadnjem četrtletju leta za študente, ki bodo študij začeli septembra ali oktobra naslednje leto.

Vsako leto izberejo okoli 15 štipendistov za posamezni študijski program, najmanj 75 % štipendij podelijo kandidatom iz partnerskih držav.

Več informacij o štipendijah ponuja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Vaše pravice med študijem v tujini

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Pojasnila in pomoč pri prijavi ponujajo nacionalne agencije (v državah programa Erasmus+) oziroma nacionalni uradi (v partnerskih državah).

Združenje sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+ (ESAA) omogoča medsebojno spoznavanje, poklicni in strokovni razvoj in medkulturne izmenjave.

Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie ponujajo podporo EU za doktorski študij v tujini.

Videoposnetek: Skupni magistrski študij Erasmus Mundus – skupaj za odličnost: pripoveduje Shqipe Neziri, vodja razvojnega programa Organizacije združenih narodov in protikorupcijskega programa na Kosovu, nekdanja študentka skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus na področju javne politike v študijskem letu 2009–2010 na univerzi v Yorku (Velika Britanija) in v študijskem letu 2010–2011 na univerzi v Budimpešti (Madžarska).

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.