Erasmus+

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Pregled

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJMD) je prestižni integriran mednarodni študijski program, ki ga skupaj izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih ustanov.

Štipendije EU za magistrski študij EMJMD pridobijo najboljši študenti, ki se prijavijo na letni razpis.

Študij mora potekati v najmanj dveh državah programa Erasmus+. Del študija je mogoče opraviti tudi v partnerski državi, če sodeluje tamkajšnja ustanova.

Trajanje

Program skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus obsega 60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS. Traja torej namanj 12 in največ 24 mesecev.

Pogoji

Prijavijo se lahko študenti na magistrski stopnji z vsega sveta.

Imeti morajo diplomo prve stopnje ali dokazati enakovredno stopnjo izobrazbe, priznano v skladu z zakonodajo in prakso držav, ki jo podelijo.

Študenti, ki so že prejeli štipendijo za skupni magistrski ali skupni doktorski program Erasmus Mundus, ne morejo zaprositi za novo štipendijo EMJMD. Hkrati s štipendijo EMJMD ni mogoče prejemati štipendije iz druge sheme, ki jo financira EU.

Strokovni in znanstveni naslov

Po uspešno končanem študiju študentu podelijo bodisi skupni magistrski naslov (tj. eno diplomo, ki jo skupaj izdata najmanj dve visokošolski ustanovi konzorcija EMJMD) bodisi večkratni magistrski naslov (tj. najmanj dve diplomi, ki ju izdata dve visokošolski ustanovi konzorcija).

Če želite preveriti, kako je s priznavanjem magisterija EMJMD v določeni državi, se obrnite na ustrezne pristojne organe te države in navedite uradni naziv magistrskega študijskega programa.

Finančna podpora

Finančno štipendijo Erasmus+ lahko prejmejo samo študenti, ki jim je zadevni konzorcij potrdil vpis v študijski program in so izbrani na razpisu za štipendije EMJMD.

Štipendija EMJMD pokriva stroške študija (šolnino, uporabo knjižnice in laboratorija, polno zdravstveno zavarovanjein vse druge nujne stroške, povezane z magistrskim študijem); potne stroške in stroške nastanitve ter vključuje mesečni dodatek za bivanje v času trajanja študijskega programa.

Višina štipendije je odvisna od dolžine študijskega programa in državljanstva študenta (študenti iz držav zunaj EU imajo višjo štipendijo).

Najmanj 75 % štipendij odobrijo kandidatom iz partnerskih držav.

Prijava

Več informacij o predavanjih in prijavnem postopku boste dobili pri konzorciju, ki ponuja želeni magistrski študijski program – oglejte si spletni seznam programov EMJMD.

Seznam vsako poletje dopolnijo z novimi izbranimi programi EMJMD. Večina konzorcijev sprejema prijave od oktobra do januarja za študijske programe, ki se začnejo naslednje študijsko leto.

Več informacij

Vaše pravice med študijem v tujini.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo (v državah programa Erasmus+) oziroma nacionalni urad (v partnerskih državah).

Platforma Združenja sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+ (ESAA) je dinamičen forum, ki omogoča medsebojno spoznavanje, strokovni razvoj in medkulturne izmenjave.

Informacije o drugih štipendijah so objavljene na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Študenti doktorskega študijskega programa lahko za študij oziroma raziskovalno delo v tujini prejmejo podporo iz programa Ukrepi Marie Skłodowska-Curie.

Videoposnetek: Skupni magistrski študij Erasmus Mundus – skupaj za odličnost: pripoveduje Shqipe Neziri, vodja razvojnega programa Organizacije združenih narodov in protikorupcijskega programa na Kosovu, nekdanja študentka skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus na področju javne politike v študijskem letu 2009–2010 na univerzi v Yorku (Velika Britanija) in v študijskem letu 2010–2011 na univerzi v Budimpešti (Madžarska).

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.