Erasmus+

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Overzicht

Met de gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus (EMJMD) kun je een volledige beurs krijgen voor een internationale masterstudie.

EMJMD's onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en de goede afstemming van de studieprogramma's tussen de betrokken instellingen voor hoger onderwijs in verschillende landen.

EMJMD's worden georganiseerd door internationale consortia van ten minste drie instellingen voor hoger onderwijs uit verschillende Erasmus+-programmalanden. Daarnaast kunnen er nog een of twee instellingen uit partnerlanden bij het consortium betrokken zijn.

Duur

EMJMD's duren 12 tot 24 maanden.

Als je deelneemt aan een EMJMD,studeer je in ten minste twee programmalanden die bij het consortium betrokken zijn.

Afhankelijk van de samenstelling van het consortium kun je ook de kans krijgen om in een partnerland te studeren, onderzoek te doen of stage te lopen.

Je kunt ook studeren, onderzoek doen of stage lopen bij een relevante instelling voor hoger onderwijs die niet bij het consortium is aangesloten, zolang dat gebeurt onder direct toezicht van een van de instellingen van het consortium.

Voorwaarden

Studenten van over de hele wereld kunnen een aanvraag indienen.

Ga voordat je een aanvraag voor een EMJMD indient na of je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet een bachelor-titel of equivalent hebben, volgens de wetgeving en praktijk in de landen die de titel toekennen. Meer informatie over de voorwaarden voor deelname vind je op de website van de afzonderlijke EMJMD's.
  • Als je al eens een EMJMD -beurs hebt ontvangen, kun je niet opnieuw in aanmerking komen voor een beurs.

Je mag niet tegelijkerijd een EMJMD-beurs en een andere EU-beurs ontvangen.

Academische erkenning

Voor je EMJMD krijg je van het consortium ofwel een dubbele (of meervoudige) titel, ofwel een gemeenschappelijke titel, die erkend wordt in alle landen die in het consortium vertegenwoordigd zijn.

Of je titel in andere EU- of niet-EU-landen erkend wordt, hangt af van de onderlinge afspraken tussen de betrokken landen. De EU heeft daar geen invloed op.

Je EMJMD telt mee voor 60, 90 of 120 studiepunten volgens het Europees studiepuntensysteem, afhankelijk van de duur van de opleiding.

Om na te gaan of een EMJMD in een bepaald land erkend wordt, kun je contact opnemen met de relevante autoriteiten in dat land.

Financiële steun

EMJMD-beurzen zijn een tegemoetkoming in de reiskosten, inschrijvingskosten en dergelijke en de kosten van levensonderhoud gedurende de gehele masteropleiding. De totale hoogte van je beurs hangt af van de duur van de opleiding en je nationaliteit (studenten van buiten de EU krijgen een hogere beurs).

 

Doel

Studenten uit een programmaland

Studenten uit een partnerland

Reiskostenvergoeding

1000 euro per jaar

2000 euro per jaar (afstand tot de instelling die de EMJMD coördineert minder dan 4000 km)
3000 euro per jaar (afstand tot de instelling die de EMJMD coördineert meer dan 4000 km)

Tegemoetkoming in de installatiekosten

niet van toepassing

1000 euro

Bijdrage in de kosten van levensonderhoud, afhankelijk van de duur en het land of de regio van herkomst

maximaal 1000 euro per maand

maximaal 1000 euro per maand

Maximum voor de inschrijvingskosten
(kosten boven dit bedrag moeten worden vergoed door het EMJMD-consortium)

4500 euro per jaar

9000 euro per jaar

 

Om Erasmus+-steun voor een EMJMD aan te vragen, moet je eerst door het consortium geselecteerd worden voor een opleiding. Zowel zichzelf bedruipende studenten als beursstudenten kunnen worden toegelaten tot de opleiding.

Hoe aanmelden?

Om deel te nemen aan een EMJMD moet je rechtstreeks contact opnemen met het consortium dat de opleiding organiseert. Daar kunnen ze je meer vertellen over de voorwaarden voor deelname en de aanmeldingsprocedure.

Er is een speciale website waar je alle EMJMD-opleidingen vindt.

Elke zomer worden er nieuwe EMJMD-opleidingen aan de lijst toegevoegd. Alle opleidingen accepteren in het laatste kwartaal van het jaar inschrijvingen van studenten die in september of oktober van het volgende studiejaar aan hun master-opleiding willen beginnen.

Jaarlijks worden er per opleiding ongeveer 15 beurzen toegekend en minimaal 75% van de beurzen gaat naar kandidaten uit partnerlanden.

Meer informatie over beurzen

Lees verder

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland gaat studeren.

In de programmagids van Erasmus+ vind je gedetailleerde informatie over de mogelijkheden.

Heb je nog vragen? De nationale agentschappen in de programmalanden en nationale bureaus in de partnerlanden kunnen je verder helpen.

De ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association biedt Erasmus+-studenten en -alumni een forum voor beroepsontwikkeling, netwerken en interculturele uitwisseling.

Promovendi kunnen ook via de Marie Skłodowska-Curie-acties EU-financiering voor een studie in het buitenland aanvragen.

Video: Erasmus Mundus Joint Master Degrees – together towards excellence met Shqipe Neziri, manager van het ontwikkelingsprogramma en het anticorruptieprogramma van de Verenigde Naties in Kosovo. In het kader van Erasmus Mundus Masters heeft ze met een studie overheidsbeleid afgerond aan de University of York (VK, 2009-2010) en aan de Central European University in Boedapest (Hungarije, 2010-2011).

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.