Erasmus+

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Apžvalga

Pagal „Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas (EMJMSP) galite išeiti visą tarptautinio lygio magistro studijų programą.

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos pasižymi aukšta akademine kokybe ir dideliu daugelio įvairių šalių aukštojo mokslo įstaigų kursų integracijos lygiu.

„Erasmus Mundus“ jungtines magistrantūros studijų programas vykdo tarptautiniai konsorciumai, kuriuos sudaro ne mažiau kaip trys skirtingų „Erasmus+“ programos šalių aukštojo mokslo įstaigos. Be to, konsorciume gali dalyvauti viena arba daugiau šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigų.

Trukmė

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos trunka nuo 12 iki 24 mėnesių.

Dalyvaudamas EMJMSP studijuosite bent dviejose iš tarptautinį konsorciumą sudarančių programos šalių.

Galite turėti galimybę studijuoti, atlikti mokslinius tyrimus arba vykdyti kitą veiklą šalyje partnerėje, priklausomai nuo atitinkamo konsorciumo sudėties.

Studijuoti, atlikti mokslinius tyrimus arba kitą vykdyti veiklą galite ir atitinkamoje organizacijoje, kuriai neatstovaujama konsorciume, jeigu tai vyksta tiesiogiai prižiūrint vienai iš dalyvaujančių aukštojo mokslo įstaigų.

Sąlygos

Paraiškas gali teikti studentai iš viso pasaulio.

Prieš teikdamas „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programosparaišką įsitikinkite, kad atitinkate šias sąlygas:

  • turite būti baigęs pirmą aukštojo išsilavinimo pakopą arba įrodyti, kad įgijote pripažįstamą lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį šalies, kuri išduos diplomą, teisės aktus ir taikomą praktiką. Daugiau konkrečios informacijos apie stojimo reikalavimus galima rasti kiekvienos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos interneto svetainėje.
  • Jeigu jums jau buvo skirta „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendija, papildomos stipendijos gauti nebegalite.

Negalite naudotis kita ES finansuojama stipendijų programa, jeigu tuo pačiu metu gaunate paramą pagal „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programą.

Išsilavinimo pripažinimas

Baigęs „Erasmus Mundus“ jungtinę magistrantūros studijų programągausite arba dvigubą (keleriopą) diplomą, arba bendrą jūsų aukštojo mokslo konsorciumo išduodamą diplomą, oficialiai pripažįstamą diplomus išduodančiose šalyse.

Ar jūsų gautas diplomas bus pripažintas kitoje Europos arba ne Europos šalyje priklausys nuo esamų susitarimų tarp atitinkamų šalių. ES negali į juos kištis.

Jūsų „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos vertė yra 60, 90 arba 120 Europos kreditų perkėlimo sistemos kreditų, priklausomai nuo kurso trukmės.

Jeigu norite sužinoti, ar „Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa bus pripažinta konkrečioje šalyje, kreipkitės į atitinkamas institucijas ir nurodykite joms oficialų kurso pavadinimą.

Finansinė parama

„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos stipendijos padengia kelionės išlaidas, dalyvavimo mokesčius, rinkliavas ir pragyvenimo išlaidas visu magistrantūros studijų kurso laikotarpiu. Bendra jūsų stipendijos suma gali skirtis priklausomai nuo kurso trukmės ir jūsų pilietybės (ES nepriklausančių šalių studentams mokamos didesnės stipendijos).

 

Tikslas

Stipendijos gavėjas iš programos šalies

Stipendijos gavėjas iš šalies partnerės

Parama kelionės išlaidoms padengti

1000 EUR per metus

2000 EUR per metus (jeigu atstumas nuo „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos koordinuojančios aukštojo mokslo įstaigos mažesnis kaip 4000 km)
3000 EUR per metus (jeigu atstumas nuo „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos koordinuojančios aukštojo mokslo įstaigos yra 4000 km ar daugiau)

Parama įsikūrimo išlaidoms padengti

nėra

1000 EUR

Parama pragyvenimo išlaidoms padengti priklauso nuo studijų trukmės ir studento gyvenamosios šalies arba regiono

iki 1000 EUR per mėnesį

iki 1000 EUR per mėnesį

Parama dalyvavimo išlaidoms padengti
(visą po šios maksimalios paramos likusią sumą turi padengti „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumas)

iki 4500 EUR per metus

iki 9000 EUR per metus

 

Kad galėtumėte gauti „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programosparamą, pirmiausia turite būti priimtas į kursą organizuojančiojo konsorciumo. Visas savo išlaidas patys padengiantys studentai gali būti priimti papildomai prie gaunančiųjų stipendijas.

Kaip pateikti paraišką

Paraiškas dėl „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programosreikia teikti tiesiogiai kursą organizuojančiam konsorciumui – iš jo sužinosite priėmimo reikalavimus ir paraiškos teikimo procedūrą.

Visų siūlomų programų sąrašas pateikiamas Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaigos interneto svetainėje.

Naujai atrinktos „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos į sąrašą įtraukiamos kiekvieną vasarą. Paraiškų visoms programoms priėmimas prasideda paskutinį metų ketvirtį, o mokslas – kitų metų rugsėjį arba spalį.

Kasmet į kiekvieną kursą atrenkama maždaug po 15 stipendiją gaunančių studentų, ne mažiau kaip 75 % stipendijų skiriama kandidatams iš šalių partnerių.

Daugiau informacijos apie stipendijas pateikiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos svetainėje.

Daugiau informacijos

Vykdami studijuoti užsienyje nuodugniai išsiaiškinkite savo teises.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

Nacionalinės agentūros programos šalyse ir nacionaliniai biurai šalyse partnerėse gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų asociacija (ESAA) suteikia esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams dinamišką forumą, kuriuo naudodamiesi jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.

Doktorantai taip pat gali gauti ES paramą mokslinių tyrimų laikotarpiui naudodamiesi Marie Skłodowskos-Curie veiksmais.

Vaizdo siužetas. „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos – drauge į aukštą kokybę. Dalyvauja Jungtinių Tautų vystymosi programos, Kovos su korupcija programos Kosove vadovė Shqipe Neziri ir 2009–2010 m. „Erasmus Mundus“ viešosios politikos magistratūros programos Jorko universitete (JK) bei 2010–2011 m. Centrinės Europos universiteto Budapešte (Vengrija) studentai.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.