Erasmus+

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Pregled

U okviru Programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMJMD) možete dobiti stipendiju za vrijeme cijelog trajanja međunarodnog diplomskog studija.

Programi EMJMD-a odlikuju se akademskom izvrsnošću i visokim stupnjem integracije studijskih programa u ustanovama visokog obrazovanja iz različitih zemalja.

Programe EMJMD-a izvodi međunarodni konzorcij koji se sastoji od najmanje tri ustanove visokog obrazovanja iz različitih zemalja sudionica programa Erasmus+. Osim toga, jedna ili više ustanova visokog obrazovanja iz partnerskih zemalja može biti dio konzorcija.

Trajanje

Programi EMJMD-a traju između 12 i 24 mjeseca.

U okviru programa EMJMD-a studirat ćete u najmanje dvije zemlje sudionice koje su uključene u međunarodni konzorcij.

Ovisno o dotičnom konzorciju, imat ćete priliku studirati, provesti istraživanja ili obaviti stručnu praksu u partnerskoj zemlji.

Možete studirati, provoditi istraživanja ili obavljati stručnu praksu u relevantnoj organizaciji koja nije dio konzorcija pod uvjetom da se predmetne aktivnosti provode pod izravnim nadzorom jedne od ustanova visokog obrazovanja (UVO) koja je dio konzorcija.

Uvjeti

Mogu se prijaviti studenti iz cijelog svijeta.

Prije nego što se prijavite na program EMJMD-a, provjerite zadovoljavate li sljedeće uvjete:

  • morate imati diplomu preddiplomskog studija ili dokazati da imate priznat istovjetan stupanj obrazovanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom u zemljama koje dodjeljuju akademske stupnjeve. Detaljnije informacije o upisnim zahtjevima možete pronaći na web-mjestu pojedinog programa EMJMD-a.
  • Ako ste već primili stipendiju nekog od programa EMJMD-a ne smijete se prijaviti za dodatnu stipendiju.

Dobitnici stipendija za program EMJMD-a ne mogu biti korisnici drugih stipendija koje financira EU za vrijeme dobivanja stipendije za program EMJMD-a.

Akademski bodovi

Nakon uspješnog završetka programa EMJMD-a, dodijelit će vam se dvostruka (ili više) diploma ili združena diploma koje izdaje vaš konzorcij, a koje su službeno priznate u zemljama koje dodjeljuju akademske stupnjeve.

Hoće li diploma koju dobijete biti priznata u drugim europskim ili neeuropskim zemljama ovisi o sporazumima između dotičnih zemalja. EU ne može intervenirati u tim dogovorima.

Vaš program EMJMD-a donosi 60, 90 ili 120 ECTS bodova (prema Europskom sustavu prijenosa i prikupljanja bodova), ovisno o trajanju studija.

Kako biste saznali hoće li program EMJMD-a biti prepoznat u određenoj zemlji, obratite se odgovarajućim nadležnim tijelima sa službenim nazivom studija.

Financijska potpora

Stipendije programa EMJMD-a pokrivaju putne troškove, troškove sudjelovanja, školarine i troškove života tijekom cijelog trajanja diplomskog studija. Ukupan iznos školarina može se razlikovati ovisno o trajanju vašeg studijskog programa te vašoj nacionalnosti (studenti koji nisu iz EU-a dobivaju veće stipendije).

 

Cilj

Stipendist iz zemlje sudionice u programu

Stipendist iz partnerske zemlje

Doprinos za troškove putovanja

1000 EUR godišnje

2000 EUR godišnje (za boravište u zemlji koja se nalazi manje od 4000 km od UVO-a koji koordinira EMJMD)
3000 EUR godišnje (za boravište u zemlji koja se nalazi 4000 ili više km od UVO-a koji koordinira EMJMD)

Doprinos za troškove nastanjenja

Nije primjenjivo

1000 EUR

Doprinos za troškove života razlikuje se ovisno o duljini boravka te zemlji/regiji boravišta studenta.

Najviše 1000 EUR mjesečno

Najviše 1000 EUR mjesečno

Doprinos za troškove sudjelovanja
(svaki iznos koji prelazi najviši iznos doprinosa mora pokriti konzorcij EMJMD-a)

Do 4500 EUR godišnje

Do 9000 EUR godišnje

 

Kako biste dobili financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ za program EMJMD-a, mora vas primiti konzorcij koji organizira studij. Osim nositelja stipendija mogu se prijaviti i studenti koji sami financiraju studij.

Kako se prijaviti

Za programe EMJMD-a morate se izravno prijaviti konzorciju koji organizira studij te se raspitati o upisnim zahtjevima i postupku podnošenja zahtjeva te predati obrazac zahtjeva.

Pronađite popis svih dostupnih studija na web-mjestu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Svakog ljeta popisu se dodaje nova serija programa EMJMD-a. Svi programi otvaraju razdoblje prijava u posljednjem tromjesečju te godine za studente koji će započeti svoj studij u rujnu ili listopadu iduće godine.

Svake se godine izabire oko 15 stipendista za sudjelovanje u jednom od studija i minimalno 75% stipendija dodjeljuje se kandidatima iz zemalja sudionica.

Više informacija o stipendijama dostupne su na web-mjestu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Informirajte se o svojim pravima za vrijeme studija u inozemstvu.

Vodič programa Erasmus+ nudi detaljne informacije o tim mogućnostima.

Nacionalne agencije u zemljama sudionicama i nacionalni uredi u partnerskim zemljama mogu vam pomoći u vezi s pitanjima i zahtjevima.

Udruga studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA) nudi studentima i bivšim studentima programa Erasmus+ dinamičan forum za umrežavanje, profesionalni razvoj i interkulturnu razmjenu.

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie omogućuju pružanje financijske potpore EU-a doktorandima tijekom njihovog istraživačkog rada u inozemstvu.

Video: Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – zajedno prema izvrsnosti sa Shqipe Neziri, voditeljicom Programa Ujedninjenih naroda za razvoj i Antikorupcijskog programa u Kosovu te bivšom studenticom diplomskog studija javne politike u okviru programa Erasmus Mundus, koja je od 2009. do 2010. studirala na Sveučilištu York (UK) i od 2010. do 2011. na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (Mađarska).

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.