Erasmus+

Erasmus Mundus' fælles kandidatuddannelse

Oversigt

Med Erasmus Mundus' fælles kandidatuddannelser (EMJMD) kan du få et fuldt legat til et internationalt studieprogram på kandidatniveau.

EMJMD'er er kendetegnet ved deres usædvanlige akademiske standard og kursernes høje grad af integration mellem højere læreanstalter i forskellige lande.

EMJMD'erne drives af internationale konsortier, der er oprettet af mindst tre højere læreanstalter, fra forskellige lande, der deltager i programmet Erasmus+. Derudover kan en eller flere højere læreanstalter fra partnerlandene deltage i konsortiet.

Varighed

EMJMD'er varer mellem 12 og 24 måneder.

Som led i EMJMD studerer du i mindst to af de programlande, der deltager i det internationale konsortium.

Du kan få mulighed for at studere, forske eller blive udstationeret i et partnerland afhængigt af, hvordan konsortiet er sammensat.

Du kan studere, forske eller fungere som udstationeret medarbejder i en relevant organisation, der ikke indgår i konsortiet, hvis det foregår under direkte tilsyn af en af de deltagende højere læreanstalter.

Betingelser

Studerende fra hele verden kan ansøge.

Før du søger ind på en EMJMD, skal du sikre dig, at du opfylder følgende betingelser:

  • Du skal have afsluttet en første videregående uddannelse eller kunne dokumentere et anerkendt tilsvarende uddannelsesniveau i henhold til lovgivning og praksis i det land, som tildeler kandidatgraden. Du kan læse mere om adgangsbetingelser på websitet for hver EMJMD
  • Hvis du allerede har modtaget et stipendium til en EMJMD, er du ikke berettiget til yderligere stipendier.

Du kan ikke modtage støtte fra andre EU-finansierede stipendieordninger, samtidig med at du modtager støtte til din EMJMD.

Merit

For din EMJMD modtager du enten en dobbelt (eller flerdobbelt) kandidatgrad eller en fælles grad, der tildeles af dit konsortium for højere uddannelse, og som anerkendes officielt af de lande, der udsteder graden.

Om den kandidatgrad, du modtager, anerkendes i andre lande i eller uden for Europa, afhænger af, hvilke aftaler der er indgået mellem de pågældende lande. EU kan ikke blande sig i disse aftaler.

Din EMJMD svarer til 60, 90 eller 120 point i det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem afhængigt af, hvor lang tid uddannelsen varer.

Hvis du vil vide, om en EMJMD vil blive anerkendt i et bestemt land, bør du kontakte de relevante myndigheder og fortælle dem kursets officielle navn.

Støtte

EMJMD's stipendier dækker rejseudgifter, deltagelsesudgifter, gebyrer og leveomkostninger, så længe kandidatuddannelsen varer. Stipendiets samlede størrelse kan afhænge af uddannelsens længde og din nationalitet (studerende fra lande uden for EU modtager større stipendier).

 

Formål

Modtager af et stipendium fra et programland

Modtager af et stipendium fra et partnerland

Bidrag til rejseudgifter

1 000 euro pr. år

2 000 euro pr. år (hvis modtageren befinder sig under 4 000 km fra den højere læreanstalt, som koordinerer EMJMD)
3 000 euro om året (hvis modtageren befinder sig mindst 4 000 km fra den højere læreanstalt, der koordinerer EMJMD)

Bidrag til etableringsudgifter

Finder ikke anvendelse

1 000 euro

Bidrag til leveomkostninger afhængigt af varigheden og den studerendes opholdsland/-region

Højst 1 000 euro pr. måned

Højst 1 000 euro pr. måned

Bidrag til deltagelsesudgifter
(beløb, der overstiger dette maksimumbidrag, skal dækkes af EMJMD-konsortiet)

Op til 4 500 euro pr. år

Op til 9 000 euro pr. år

 

For at modtage støtte fra Erasmus+ til en EMJMD, skal du først godkendes til optagelse på uddannelsen af det organiserende konsortium. Studerende, der selv betaler for uddannelsen, kan optages sammen med modtagere af stipendier.

Sådan søger du

For at komme ind på EMJMD'er skal du henvende dig direkte til det konsortium, der organiserer uddannelsen, for at finde ud af optagelsesbetingelser, ansøgningsproceduren og for at indgive din ansøgning.

Du finder en liste over alle uddannelserne på websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Der tilføjes et udvalg af EMJMD'er til listen hver sommer. Der åbnes for ansøgninger til alle programmer i det sidste kvartal af året for studerende, som starter i september eller oktober året efter.

Hvert år udvælges omkring 15 modtagere af stipendier pr. kursus til at deltage, og mindst 75 % af stipendierne tildeles til kandidater fra partnerlandene.

Du kan få flere oplysninger om stipendier hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Få mere at vide

Vær sikker på, at du kender dine rettigheder, når du studerer i udlandet.

Programguiden til Erasmus+ indeholder også detaljerede oplysninger om disse muligheder.

De nationale agenturer for programlandene og de nationale kontorer for partnerlandene kan hjælpe med spørgsmål og ansøgninger.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association tilbyder studerende og alumni fra Erasmus+ et dynamisk forum, hvor de kan netværke, få faglig udvikling og foretage interkulturel udveksling.

Ph.d.-studerende kan også modtage EU-støtte til studier i udlandet gennem Marie Skłodowska-Curie-aktionerne.

Videoklip: Erasmus Mundus Joint Master Degrees – together towards excellence med Shqipe Neziri, leder af FN's udviklingsprogram, antikorruptionsprogrammet i Kosovo og alumni fra Erasmus Mundus Masters i offentlig politik fra 2009-2010 ved universitet i York og fra 2010-2011 ved det centraleuropæiske universitet i Budapest.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.