Erasmus+

Jean Monnet

Pārskats

Žana Monē darbības ietilpst “Erasmus+” programmā, to mērķis ir visā pasaulē veicināt augstākās izglītības izcilību ES studiju jomā.

Žana Monē darbības tiecas radīt saikni starp akadēmisko pasauli, zinātniekiem un ES politikas veidotājiem.

Uzsvars tiek likts uz studijām un pētījumiem, kas pievēršas ES integrācijai, kā arī izpratnei par Eiropas vietu globalizācijas laikmetā.

Žana Monē darbības organizē un īsteno augstākās izglītības iestādes, taču, ja esat privātpersona un strādājat augstākās izglītības jomā, jūs varētu interesēt, kuras no šīm dažādajām iespējām ir piemērotas jums.

Iespējas

 

Moduļi

Žana Monē moduļi ir īsas mācību programmas vai kursi ES studiju jomā. Tas var būt ievads ES jautājumos, konkrētiem aspektiem veltīti kursi vai noteikta ES studiju disciplīna, kā arī vairākdisciplīnu pieeja.

Lasiet vēl par Žana Monē moduļiem


 

Katedras

Žana Monē katedras ir pedagoģisks amats universitāšu profesoriem vai docentiem, kas specializējušies Eiropas Savienības studijās. Amats ir uz 3 gadiem.

Lasiet vēl par Žana Monē katedrām


Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.