Kruimelpad

Nieuws

Mededeling over de deelname van Zwitserland aan Erasmus+

Op 9 februari 2014 heeft de Zwitserse bevolking zich in een referendum uitgesproken voor een aanpassing van het immigratiebeleid waardoor het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland in gevaar komt.

Hoewel de Zwitserse Bondsraad nog drie jaar de tijd heeft om de wetgeving aan te passen, verbiedt het referendum de regering expliciet om nieuwe internationale overeenkomsten te sluiten die in strijd zijn met de uitslag van het referendum. Een direct gevolg hiervan is dat de Bondsraad het protocol waarbij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over het vrije verkeer van personen wordt uitgebreid tot Kroatië, dat op 1 juli 2013 tot de Europese Unie is toegetreden, niet kan ondertekenen. De Bondsraad buigt zich nu over de implicaties hiervan.

De EU heeft altijd duidelijk gemaakt dat ondertekening van het protocol een voorwaarde is voor de Zwitserse deelname aan Erasmus+, omdat het programma nauw gekoppeld is aan het vrije verkeer van personen (uitwisseling van onderzoekers en studenten). De EU en de Zwitserse autoriteiten hebben afgesproken de onderhandelingen over de deelname van Zwitserland aan Erasmus+ op te schorten, omdat het niet mogelijk is tijdig een overeenkomst te sluiten op basis waarvan de contracten met de geselecteerde begunstigen in het kader van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor 2014 kunnen worden ondertekend.

Conform de Erasmus+-verordening zal Zwitserland dus, zolang er geen akkoord wordt gesloten, niet op voet van gelijkheid met de EU-lidstaten als programmaland aan Erasmus+ deelnemen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar, net zoals andere derde landen, slechts als partnerland.

Lijst van activiteiten waaraan Zwitserland kan meedoen

ActiviteitTermijnWaar in te dienen?
Gezamenlijke mastertitels**27 maart 2014EACEA
Kennisallianties, allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden**3 april 2014EACEA
Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken**30 april 2014 (iedereen)
1 oktober 2014 (alleen jongeren)
Nationaal agentschap
Jean Monnet*26 maart 2014EACEA
Sportsamenwerkingsverbanden**15 mei 2014EACEA

* als aanvrager of partnerorganisatie
** als partnerorganisatie

U kunt over bovengenoemde activiteiten contact opnemen met

 
 

 

How can we help?