Erasmus+

För dig

Översikt

I nästan 30 år har EU finansierat Erasmusprogrammet, som har hjälpt över tre miljoner europeiska studenter att studera en period i ett annat europeiskt land.

Erasmus+ erbjuder något för alla – studenter, lärare och annan personal, praktikanter, volontärer och andra. Och det gäller inte bara Europa och européer – personer från hela världen kan delta i Erasmus+.

 

Vad kan jag göra?


Studenter

Utlandsstudier är en central del av Erasmus+ och har visat sig öka chanserna att få jobb.
Det är också ett sätt att förbättra sina språkkunskaper, få ökat självförtroende, bli mer självständig och bekanta sig med en ny kultur.

Läs mer


Personal (undervisning)

Med Erasmus+ kan du undervisa vid en institution utomlands.

Det gäller både dig som redan arbetar med utbildning och andra som bjuds in som gästlärare för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Läs mer


Personal (fortbildning)

Med Erasmus+ kan lärare och annan personal i utbildningssektorn fortbilda sig utomlands
genom jobbskuggning, arbetsplatsbesök eller kurser.

Läs mer


Praktikanter

Erasmus+ hjälper dig att få värdefull arbetslivserfarenhet genom stöd till utlandspraktik.
Du kan söka om du går eller nyligen har gått en högskole-, yrkes- eller lärlingsutbildning.

Läs mer


Unga

Erasmus+ är till för alla unga, inte bara för dem som går en utbildning.

Du kan till exempel jobba som volontär eller delta i ungdomsutbyten utomlands.

Läs mer


Ungdomsledare

Erasmus+ stöder kompetensutveckling för ungdomsledare genom fortbildning eller nätverksarbete utomlands.
Det kan vara kurser, studiebesök, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på en organisation.

Läs mer

Studier och praktik

Utlandsstudier är en central del av Erasmus+ och har visat sig öka chanserna att få jobb. Det är också ett sätt att förbättra sina språkkunskaper, få ökat självförtroende, bli mer självständig och bekanta sig med en ny kultur.

Du kan också kombinera utlandsstudierna med praktik.

Alla som läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå kan delta.

 

Vad kan jag göra?

Studera utomlands

Du kan få Erasmusbidrag för att studera utomlands en period i ett programland eller partnerland.

Läs mer

Praktisera utomlands

Genom Erasmus+ kan du som går en högskoleutbildning i ett programland praktisera utomlands. Det gäller även dig som nyligen har tagit examen.

Läs mer

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Du kan få stipendium för att gå en internationell masterutbildning. Erasmus Mundus masterprogram håller en hög akademisk nivå och innebär att du följer kurser i olika länder.

Läs mer

Studielån för masterstudenter

Erasmus+ erbjuder särskilda studielån för masterstudenter. Lånen har förmånliga återbetalningsvillkor och hjälper dig att finansiera en masterutbildning (ett eller två år) i ett programland.

Läs mer

För dig med funktionsnedsättning

Du kan söka extra bidrag och har rätt till samma stöd som värdinstitutionen erbjuder sina egna studenter.

Läs mer

Undervisa utomlands

Med Erasmus+ kan du undervisa vid en institution utomlands.

Det gäller både dig som redan arbetar med utbildning och dig som jobbar i näringslivet och bjuds in som gästlärare för att dela med dig av din kunskap inom ett särskilt område eller ämne.

Du kan undervisa vid skolor och institutioner på alla nivåer.

 

Vad kan jag göra?

Högre utbildning

Genom Erasmus+ kan du som är universitetslärare undervisa en period vid en institution i något av program- eller partnerländerna. Om du jobbar i näringslivet kan du få bidrag för att undervisa och dela med dig av din kunskap vid en högskola eller ett universitet i ett programland.

Läs mer

Yrkesutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar med yrkesutbildning undervisa en period utomlands vid en organisation i något av programländerna.

Läs mer

Skolan

Erasmus+ stöder läraruppdrag utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Genom att undervisa utomlands kan du få nya perspektiv, utbyta erfarenheter med kollegor i ett annat land och få nya idéer för din undervisning. Utbytet är öppet för skolor i programländerna.

Läs mer

Vuxenutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar inom vuxenutbildning undervisa en period utomlands vid en organisation i något av programländerna. Förutom att få nya undervisningsidéer kan du också förbättra dina språkkunskaper och lära dig mer om andra kulturer.

Läs mer

Jean Monnet

Jean Monnet är den del av Erasmus+ som ska främja EU-studier runtom i världen. Fokus ligger på studier och forskning om EU-integrationen och EU:s roll i en globaliserad värld.

Läs mer

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Du som är en framstående forskare eller yrkesutövare kan undervisa som gästlärare på ett gemensamt masterprogram inom Erasmus Mundus och bidra till att göra utbildningen mer attraktiv.

Läs mer

För dig med funktionsnedsättning

Du kan söka extra bidrag och har rätt till samma stöd som värdinstitutionen erbjuder sina egna anställda.

Läs mer

.

Fortbildning för personal

Med Erasmus+ kan lärare och annan personal i utbildningssektorn fortbilda sig utomlands.

Det kan vara jobbskuggning, arbetsplatsbesök, kurser eller andra evenemang.

Fortbildningen kan ges både vid utbildningsinstitutioner och relevanta organisationer utanför utbildningssektorn.

Personal på alla utbildningsnivåer kan delta.

 

Vad kan jag göra?

Högre utbildning

Genom Erasmus+ kan universitets- och högskolepersonal fortbilda sig vid ett lärosäte i ett annat program- eller partnerland. Om du arbetar vid ett lärosäte i ett programland kan du också fortbilda dig vid en annan typ av organisation i ett annat programland.

Läs mer

Yrkesutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar med yrkesutbildning fortbilda dig utomlands genom praktik, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök vid en yrkesskola eller annan relevant organisation i ett programland.

Läs mer

Skolan

Erasmus+ stöder fortbildning utomlands för dig som arbetar i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det kan vara kurser eller andra evenemang, eller jobbskuggning på skolor eller andra organisationer.

Läs mer

Vuxenutbildning

Genom Erasmus+ kan du som arbetar med vuxenutbildning fortbilda dig utomlands genom kurser, praktik, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på skolor eller andra organisationer.

Läs mer

För dig med funktionsnedsättning

Du kan söka extra bidrag och har rätt till samma stöd som värdinstitutionen erbjuder sina egna anställda.

Läs mer

Praktisera utomlands

Genom en Erasmupraktik utomlands kan du få värdefull arbetslivserfarenhet.

Du lär dig också mer om andra kulturer och blir bättre på språk, vilket också gör det lättare att få jobb efter studierna.

Dessutom får du nya perspektiv på dina studier som du inte kan få genom seminarier och workshoppar.

Du som går eller nyligen har gått en utbildning kan söka. Praktiken kan göras vid en valfri organisation.

 

Vad kan jag göra?

Högskoleutbildning

Genom Erasmus+ kan du som går en högskoleutbildning i ett programland praktisera utomlands. Det gäller även dig som nyligen har tagit examen.

Läs mer

Yrkes- och lärlingsutbildning

Genom Erasmus+ kan du som går en yrkesutbildning praktisera utomlands. Det gäller även dig som är lärling på ett företag eller nyligen blivit klar med utbildningen.

Läs mer

Volontärarbete och ungdomsutbyten

Erasmus+ är till för alla unga, inte bara för dem som går en utbildning. Du kan till exempel jobba som volontär eller delta i ungdomsutbyten utomlands.

 

Vad kan jag göra?

Europeiska volontärtjänsten

Genom Europeiska volontärtjänsten kan du som är mellan 17 och 30 år delta i ett volontärprojekt utomlands i allt från två veckor till ett år. Det finns projekt inom många olika områden, bland annat social verksamhet, miljö och kultur.

Läs mer

Ungdomsutbyten

Genom ungdomsutbyten kan unga från olika länder träffas och bo tillsammans i upp till tre veckor. Du kan få vara med på workshoppar, övningar, debatter, rollspel, utomhusaktiviteter och mycket annat.

Läs mer

Nätverk och fortbildning

Erasmus+ stöder kompetensutveckling för ungdomsledare genom fortbildning eller nätverksarbete utomlands.

 

Vad kan jag göra?

Nätverk och fortbildning

Det kan vara kurser, studiebesök, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på en organisation.

Läs mer

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.