Erasmus+

Posamezniki

Pregled

Evropska unija je skoraj 30 let financirala program Erasmus, ki je več kot trem milijonom evropskih študentov omogočil, da so del študija opravili na tuji visokošolski ustanovi ali organizaciji v Evropi.

Program Erasmus+ ponuja to možnost vsem – študentom, zaposlenim, praktikantom, učiteljem, prostovoljcem in drugim. Tudi ne gre več samo za Evropo in evropske prebivalce – možnosti programa Erasmus+ so namenjene prebivalcem z vsega sveta.

 

Možnosti


Študenti

Študij v tujini je osrednji del tudi v programu Erasmus+, saj se je pokazalo, da pozitivno vpliva na poznejše zaposlitvene možnosti posameznika. Omogoča tudi izpopolnjevanje v tujem jeziku, krepitev samozavesti in samostojnosti, izkušnjo življenja v drugi kulturi.

Več ...


Osebje (mobilnost za poučevanje)

Program Erasmus+ podpira možnosti poučevanja na izobraževalni ustanovi v tujini. To možnost lahko izkoristijo tako zaposleni v izobraževalnem sektorju kot posamezniki, ki sicer niso zaposleni v izobraževanju, a jih povabijo, da kot predavatelji delijo svoje znanje in izkušnje.

Več ...


Osebje (mobilnost za usposabljanje)

Program Erasmus+ podpira možnosti izpopolnjevanja za zaposlene v izobraževanju, in sicer v pedagoških in nepedagoških poklicih. Izpopolnjevanje v tujini lahko poteka v obliki hospitacij in opazovanja na delovnem mestu in namenskih tečajev.

Več ...


Praktikanti

Program Erasmus+ omogoča pridobiti dragocene izkušnje z delovno prakso v tujini. Podpira delovno prakso študentov in novih diplomantov, dijakov v poklicnem izobraževanju, vajencev in srednješolcev, ki so pravkar končali šolanje.

Več ...


Mladi

Program Erasmus+ je namenjen vsem mladim, ne samo tistim, ki se šolajo. S podporo programa Erasmus+ lahko opravljajo prostovoljsko delo v Evropi in drugje ali se udeležijo mladinskih izmenjav v tujini.

Več ...


Mladinski delavci

Program Erasmus+ podpira strokovni razvoj mladinskih delavcev z izpopolnjevanjem in medsebojnim spoznavanjem v tujini. Izpopolnjevanje je v obliki tečajev, študijskega obiska, hospitacje in opazovanja na delovnem mestu v ustrezni organizaciji.

Več ...

Možnosti za študente

Tudi program Erasmus+ največ pozornosti namenja študiju v tujini, saj se je pokazalo, da pozitivno vpliva na zaposlitvene možnosti posameznika. Poleg tega omogoča še izpopolnjevanje v tujem jeziku, krepitev samozavesti in samostojnosti, izkušnjo življenja v drugi kulturi.

Program Erasmus+ ponuja tudi možnost kombinacije študija in delovne prakse v tujini.

Podpira dodiplomski, magistrski in doktorski študij.

 

Možnosti

Študij v tujini

Program Erasmus+ podpira del študija v tujini, in sicer: v državi programa Erasmus+ ali v partnerski državi.

Več ...

Delovna praksa v tujini

Program Erasmus+ podpira delovno prakso v tujini (na delovnem mestu, staž itd.) za študente visokošolskih ustanov v državi programa Erasmus+. To možnost lahko izkoristijo tudi novi diplomanti.

Več ...

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Študenti, ki se odločijo za skupni magistrski študij Erasmus Mundus, dobijo štipendijo za celotni mednarodni magistrski program. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus se odlikuje po akademski odličnosti in tesni medsebojni povezanosti predavanj številnih visokošolskih ustanov v raznih državah.

Več ...

Erasmus+: posojila za magistrski študij

Posojila Erasmus+ za magistrski študij z jamstvom EU ter ugodnimi pogoji odplačevanja so namenjena podpori študentom med magistrskim študijem (1 ali 2 leti) v državi programa Erasmus+.

Več ...

Telesne, duševne in zdravstvene težave

Študentom s telesnimi, duševnimi in zdravstvenimi težavami so namenjena dodatna sredstva, na izmenjavi imajo tudi pravico do enakih podpornih storitev kot lokalni študenti ustanove gostiteljice.

Več ...

Možnost poučevanja za osebje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na izobraževalni ustanovi v tujini.

Možnost lahko izkoristijo tako zaposleni v izobraževalnem sektorju kot posamezniki v gospodarstvu, ki jih povabijo, da svoje znanje o določenem področju, predmetu ali vprašanju prenesejo na študente.

Erasmus+ podpira možnosti poučevanja na izobraževalnih ustanovah vseh stopenj.

 

Možnosti

Visokošolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na visokošolskih ustanovah v tujini. Visokošolski učitelji lahko poučujejo na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ ali partnerski državi. Zaposleni v gospodarstvu lahko poučujejo na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+.

Več ...

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na ustanovah poklicnega in strokovnega izobraževanja v tujini. Zaposleni v poklicnem izobraževanju lahko poučujejo v organizaciji v državi programa Erasmus+.

Več ...

Šolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na šolah v tujini za strokovne delavce v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Izkušnja poučevanja v tujini da širši pogled na izobraževanje, omogoči izmenjavo znanja s kolegi v drugi državi in spoznavanje dobrih praks v izobraževanju. Mobilnost za poučevanje je možna med šolami s sedežem v državah programa Erasmus+.

Več ...

Izobraževanje odraslih

Program Erasmus+ podpira mobilnost za poučevanje na ustanovi za izobraževanje odraslih v tujini. Zaposleni v izobraževanju odraslih lahko poučujejo ali vodijo usposabljanje v organizaciji v državi programa Erasmus+. Takšna izkušnja prinaša nove poglede na pedagoško delo ter omogoča izpopolnjevanje v tujem jeziku in spoznavanje tuje kulture.

Več ...

Dejavnosti Jean Monnet

Jean Monnet je del programa Erasmus+, namenjenega spodbujanju odličnosti v evropskih študijah na visokošolskih ustanovah po svetu. Poudarek je na preučevanju in raziskovanju evropskega povezovanja in razumevanju položaja Evrope v globaliziranem svetu.

Več ...

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Program Erasmus+ podpira sodelovanje uglednih znanstvenikov/gostujočih predavateljev, ki večajo privlačnost skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus. Prijavijo se lahko predavatelji velikega akademskega oziroma strokovnega slovesa.

Več ...

Zaposleni s telesnimi, duševnimi, zdravstvenimi težavami

Zaposlenim s telesnimi, duševnimi in zdravstvenimi težavami so namenjena dodatna sredstva, na izmenjavi imajo tudi pravico do enakih podpornih storitev kot lokalno osebje ustanove gostiteljice.

Več ...

Možnosti usposabljanja za osebje

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje za zaposlene v izobraževanju, tako za pedagoške kot nepedagoške delavce.

Izpopolnjevanje v tujini obsega hospitacije, opazovanje na delovnem mestu, tečaje strokovnega izpopolnjevanja in usvajanje kompetenc.

Program Erasmus+ podpira tako izpopolnjevanje v izobraževalnih ustanovah kot v ustreznih organizacijah zunaj izobraževanja.

Možnosti za poklicni in strokovni razvoj so na voljo zaposlenim na vseh stopnjah izobraževalnega sistema.

 

Možnosti

Visokošolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje za zaposlene v visokošolskih ustanovah. Izpopolnjevanje je lahko na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ ali v partnerski državi. Zaposleni na visokošolski ustanovi v državi programa Erasmus+ lahko izberejo tudi usposabljanje v gospodarski ali drugi organizaciji v državi programa Erasmus+.

Več ...

Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU). Izpopolnjevanje je lahko v obliki prakse, hospitacije in opazovanja na delovnem mestu v ustanovi poklicnega izobraževanja ali drugi ustrezni organizaciji s sedežem v državi programa Erasmus+.

Več ...

Šolsko izobraževanje

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Izpopolnjevanje lahko poteka v obliki tečajev, hospitacij ali opazovanja na delovnem mestu v šolah in drugih ustreznih organizacijah v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju.

Več ...

Izobraževanje odraslih

Program Erasmus+ podpira izpopolnjevanje v tujini za zaposlene v organizacijah za izobraževanje odraslih. Izpopolnjevanje lahko poteka v obliki tečajev, prakse, hospitacij in opazovanja na delovnem mestu v izobraževalnih in drugih ustreznih organizacijah.

Več ...

Telesne, duševne in zdravstvene težave

Zaposlenim s telesnimi, duševnimi in zdravstvenimi težavami so namenjena dodatna sredstva, na izmenjavi imajo tudi pravico do enakih podpornih storitev kot lokalno osebje ustanove gostiteljice.

Več ...

Možnosti za delovno prakso

Program Erasmus+ omogoča pridobiti dragocene izkušnje s prakso (na delovnem mestu, staž itd.) v tujini.

Razumevanje kultur in jezikovne spretnosti, ki se jih naučite pri delu v drugi državi, vam lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve po zaključku študija.

Poleg tega vam delo v ustrezni organizaciji odpre nove poglede na študij, ki jih ne morete pridobiti na seminarjih in delavnicah.

Te priložnosti so na voljo študentom in dijakom, ki še niso končali študija oz. šolanja ali so ga ravnokar zaključili. Delovna praksa se izvaja v ustrezni organizaciji.

 

Možnosti

Visokošolski študenti in novi diplomanti

Program Erasmus+ podpira prakso v tujini (na delovnem mestu, staž itd.) za študente visokošolskih ustanov v državi programa Erasmus+. Te možnosti so na voljo tudi novim diplomantom.

Več ...

Dijaki poklicnega izobraževanja, vajenci in dijaki, ki so nedavno zaključili šolanje

Program Erasmus+ podpira prakso (na delovnem mestu) za dijake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU). Te možnosti lahko izkoristijo tudi vajenci v podjetjih in dijaki, ki so ravnokar zaključili šolanje PIU.

Več ...

Možnosti za mlade

Program Erasmus+ je namenjen vsem mladim, ne samo tistim, ki se šolajo in usposabljajo. S programom Erasmus+ lahko opravljajo prostovoljsko delo v Evropi in drugje ali se udeležijo mladinskih izmenjav v tujini.

 

Možnosti

Evropska prostovoljska služba

Evropska prostovoljska služba je namenjena kandidatom, starim od 17 do 30 let, ter jim omogoča odhod v tujino in sodelovanje v projektu prostovoljskega dela (od dveh tednov do največ 12 mesecev) Na voljo so številni projekti z različnih področij, kot so socialno varstvo, okolje in kultura.

Več ...

Mladinske izmenjave

Mladinske izmenjave omogočajo skupinam mladih iz različnih držav, da se spoznajo in bivajo skupaj krajši čas (do 21 dni). Dejavnosti, v katerih sodelujejo mladi na izmenjavah, običajno obsegajo delavnice, vaje, razprave, igranje vlog, zunanje aktivnosti itd.

Več ...

Mladinski delavci

Program Erasmus+ podpira strokovni razvoj mladinskih delavcev z izpopolnjevanjem in medsebojnim spoznavanjem v tujini.

 

Možnosti

Mreženje in izpopolnjevanje

Izpopolnjevanje je v obliki tečajev, študijskega obiska, hospitacije in opazovanja na delovnem mestu v ustrezni organizaciji.

Več ...

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.